Užívateľská príručka elektrického bicykla JETSON

Návod na použitie elektrického bicykla JETSON Bezpečnostné upozornenia Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a bezpečnostné upozornenia a uistite sa, že rozumiete a akceptujete všetky bezpečnostné pokyny. Užívateľ bude zodpovedný za všetky straty alebo škody spôsobené nesprávnym použitím. Pred každým cyklom prevádzky prevádzkovateľ vykoná ...