Používateľská príručka integrovaného hudobného systému JBL L75MS

Integrovaný hudobný systém JBL L75MS Integrovaný hudobný systém Overte obsah krabice Určite umiestnenie reproduktora Nastavte prepínač basového obrysu na základe blízkosti reproduktorov k bočným okrajom, ako sú steny a vnútri knižnice alebo skrinky. Keď je blízko hranice, prepínač by mal byť v polohe -3dB, aby sa zachovala úroveň basov...