Návod na použitie inteligentných hodiniek Apple HT208931

Apple HT208931 Smart Watch The Irregular Rhythm Notification Feature (IRNF) je iba softvérová mobilná medicínska aplikácia, ktorá je určená na použitie s Apple Watch. Táto funkcia analyzuje údaje o pulzovej frekvencii s cieľom identifikovať epizódy nepravidelného srdcového rytmu naznačujúce fibriláciu predsiení (AFib) a poskytuje používateľovi upozornenie. Funkcia je určená…