Návod na použitie kogan Hollywood Makeup Mirror

Pomocou tejto používateľskej príručky sa dozviete, ako bezpečne a správne zostaviť a používať kozmetické zrkadlo Kogan Hollywood Makeup Mirror. Postupujte podľa poskytnutých pokynov, aby ste zabezpečili správnu údržbu a starostlivosť o zrkadlo, číslo modelu [vložte číslo modelu]. Udržujte svoje zrkadlo čo najlepšie vďaka poskytnutým tipom na čistenie. Udržujte deti mimo dosahu obalových materiálov a pre budúce použitie si pozrite príručku.

anko DP317 Hollywood Mirror Návod na použitie

Zaistite bezpečnosť a správne používanie vášho Anko DP317 Hollywood Mirror pomocou tejto komplexnej používateľskej príručky. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie a dodržujte bezpečnostné pokyny, vrátane nepoužívania zrkadla bez namontovaných všetkých LED glóbusov a vyhýbania sa vlhkosti. Vyhnite sa nesprávnemu používaniu alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s napájacím zdrojom alebo zrkadlom. #Anko #DP317 #Hollywood Mirror #Používateľská príručka #Bezpečnostné pokyny