Návod na použitie odvlhčovača hOmeLabs

Odvlhčovač s hodnotením ENERGY STAR 22, 35 a 50 pint* Modely s kapacitou HME020030N HME020006N HME020031N HME020391N Ďakujeme, že ste si zakúpili náš kvalitný spotrebič. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte celý tento návod na použitie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania tohto produktu, zavolajte na číslo 1-800-898-3002. …