Jetson JBOLT-BLK Bolt Skladacia elektrická jazda na užívateľskej príručke

Jetson JBOLT-BLK Bolt Sklopná elektrická jazda Bezpečnostné upozornenia Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a bezpečnostné upozornenia a uistite sa, že rozumiete a akceptujete všetky bezpečnostné pokyny. Používateľ bude zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Pred každým cyklom prevádzky prevádzkovateľ vykoná…