Návod na použitie akumulátorového vysávača BISSELL 2894 ICONpet Edge

Akumulátorový vysávač BISSELL 2894 ICONpet Edge DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM VÁŠHO SPOTREBIČA. Pri používaní elektrického spotrebiča by ste mali dodržiavať základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich: VAROVANIE PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO PORANENIA: Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a…

Návod na použitie akumulátorového vysávača BISSELL 2953F Icon Edge

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ ICON™ EDGE 2953F SÉRIA Prejdite online a získajte komplexný prehľad o vašom produkte! Táto príručka obsahuje všetko, čo potrebujete na prípravu na prvé použitie, vrátane nastavenia, používania a údržby vášho počítača, ale online nájdete ďalšie zdroje, ako sú tipy a riešenie problémov, videá, registrácia produktu, diely a ďalšie. Prejdite na BISSELL.com. DÔLEŽITÉ…