SchlAGE 0274192 Ease S2 Smart Lever Lock Užívateľská príručka

SCHLAGE 0274192 Ease S2 Smart Pákový zámok Časti Vonkajšia zostava Montáž interiéru Príprava na inštaláciu Odmerajte rozmery Nastavte zápalkovú loptičku Inštalácia 1. Nainštalujte západku na dvere a uistite sa, že strana s kolíkom západky smeruje preč od zárubne/rámu dverí. Uistite sa, že vreteno je štvorcové. Ak ste vyvŕtali dieru, pevne dotiahnite stĺpik...