anko TP-0806 Návod na použitie výrobníka popcornu

Stroj na pop-corn MODEL NO. TP-0806 Návod na použitie PRED PRVÝM POUŽITÍM Prečítajte si a dodržujte všetky pokyny v tejto príručke „Používanie a údržba“, aj keď máte pocit, že ste s produktom oboznámení, a nájdite si miesto, kde si ho odložíte pre budúce použitie. Venujte pozornosť najmä častiam týkajúcim sa vyhlásení „DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA“ a „VAROVANIE“. …