Návod na použitie akumulátorového vysávača MyGenie X5

X5 Cordless Vacuum Cleaner Warning: Read this instruction booklet carefully. This appliance is for domestic use only. Use as described in this instruction booklet. Before using this appliance, check that the main power voltage zodpovedá zvtage shown on the rating plate. Do not use the appliance to vacuum all the below things: water …

Návod na použitie akumulátorového vysávača Westinghouse WHVCSV04SB

Westinghouse WHVCSV04SB Cordless Vacuum Cleaner Instruction Manual IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING*** Read all instructions before using this appliance. This vacuum cleaner is specifically designed for household purposes. Please do not use for commercial or industrial purposes. Always turn the power off at the power outlet before you remove or insert the power plug. Remove by …

Návod na použitie akumulátorového vysávača AEG QX9-P Ultimate

QX9-P Ultimate Cordless Vacuum Cleaner Instruction Manual 21,6 V : KSC-18W-350050HE 25,2 V : KSC-18W-350050HE UK : KSC-18W-350050HK www.aeg.com support.emea.aeg.com Accessories may vary from model to model.

Návod na použitie akumulátorového vysávača AEG QX09

QX09 Cordless Vacuum Cleaner Instruction Manual 21,6 V : KSC-18W-350050HE 25,2 V : KSC-18W-350050HE UK : KSC-18W-350050HK QX9 performance kit Ref number; ASKQX9 PNC; 900 923 092 QX9 filter kit Ref number; AEF167 PNC ; 900 923 093 QX9 360 Home and car kit Ref number; AKIT19 PNC; 900 923 094 www.aeg.com support.emea.aeg.com BRUSH Accessories …

Návod na použitie akumulátorového vysávača makita DCL184

makita DCL184 Cordless Vacuum Cleaner WARNING This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards …

Návod na použitie akumulátorového vysávača makita DVC864L

Návod na použitie akumulátorového vysávača DVC864L Pred použitím si prečítajte. VAROVANIE Tento stroj nie je určený na používanie osobami vrátane detí so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s čističom nebudú hrať. Pozrite si kapitolu „ŠPECIFIKÁCIE“ pre typ...

Návod na použitie akumulátorového vysávača HOOVER H-FREE 300

Akumulátorový vysávač HOOVER H-FREE 300 Návod na použitie POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE Tento spotrebič by sa mal používať iba na domáce čistenie, ako je popísané v tejto používateľskej príručke. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, že ste úplne porozumeli tomuto návodu. Pred čistením spotrebiča alebo akýmkoľvek…

Návod na použitie akumulátorového vysávača dreame T10

Bezpečnostné pokyny akumulátorového vysávača dreame T10 Aby ste predišli nehodám vrátane úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobenému nesprávnym používaním, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúce použitie. Upozornenie Tento produkt môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo s obmedzenými...