Návod na použitie naťahovacej podložky HoMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex

Používateľská príručka vzduchovej kompresnej naťahovacej podložky HoMEDICS BM-AC107-1PK Body Flex poskytuje dôležité bezpečnostné pokyny pre používanie podložky vrátane opatrení na zabránenie úrazu elektrickým prúdom, popáleninám a zraneniu. Manuál tiež odporúča používateľom, aby používali podložku iba na určený účel a nepoužívali doplnky, ktoré neodporúča HoMedics. Je dôležité, aby si používatelia pred použitím prečítali všetky pokyny a aby vzduchové otvory neobsahovali vlákna a vlasy. Tento výrobok nie je určený na lekárske použitie.