AT&T Veľké tlačidlo / veľký displej, telefón / záznamník s ID volajúceho / čakajúci hovor [CL4940] User Manal

AT&T telefón s veľkým tlačidlom/veľkým displejom/záznamník s ID volajúceho/čakajúcim hovorom [CL4940] Užívateľská príručka – optimalizované PDF AT&T Veľký tlačidlový/veľký displej telefón/odpovedajúci systém s ID volajúceho/čakajúcim hovorom [CL4940] Užívateľská príručka – Originál PDF

Telefón s veľkým tlačidlom a veľkým displejom AT&T [CL4940, CD4930] Príručka používateľa

Používateľská príručka CL4940/CD4930 Telefón s veľkým tlačidlom/veľkým displejom/záznamník s identifikáciou volajúceho/čakajúcim hovorom Gratulujeme vám k zakúpeniu tohto produktu AT&T. Pred použitím tohto produktu AT&T si prečítajte časť Dôležité bezpečnostné informácie na strane 52 tohto návodu. Dôkladne si prečítajte túto používateľskú príručku, kde nájdete všetky funkcie a informácie o riešení problémov potrebných na inštaláciu...