Návod na použitie vysávača BISSELL 3071 PowerClean Turbobrush Pet XL

Používateľská príručka k vysávaču BISSELL 3071 PowerClean Turbobrush Pet XL DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich: VAROVANIE, ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA. Pripojte iba do správne uzemnenej zásuvky. Pozrite si pokyny na uzemnenie. Urobte…

Návod na použitie vysávača pre domáce zvieratá BISSELL 3072 PowerClean Dual Pro

Vysávač pre domáce zvieratá 3072 PowerClean Dual Pro Prejdite online a získajte komplexný prehľad o svojom novom nákupe! Táto príručka obsahuje všetko, čo potrebujete na prípravu na prvé použitie, vrátane nastavenia, používania a údržby vášho zariadenia, ale online nájdete ďalšie zdroje, ako sú tipy a riešenie problémov, videá, registrácia produktu, diely a ďalšie. Ísť do …

Používateľská príručka k prenosnému čističu škvŕn radu BISSELL 3698 SpotClean

3698 Series Series SpotClean Portable Spot Cleaner 2 SpotClean, SpotClean PROHEAT 3698 SÉRIACH SK Návod na obsluhu AR BG BS KORISNICKOM PRIPRAVA CHS CZ UZVIVATELSKÁ PÍRUCKNIKU CZ UZVIVATELSKÁ PÍRUCKA DEUTPERHANDBUCH DK BRUGERVEJ PÍRUCHA DE BENUTPERHHANDBUCH DK BRUGERVAKOUSKÉHO PROSTREDNOSTIKAŤU IT GUIDA PER L'UTENTE KO LT NAUDOTOJO VADOVE…

Návod na použitie ručného vysávača BISSELL 3175D IconPet Turbo

3175d IconPet Turbo Ručné vysávač Ikonpet® Turbo Model 3175d sk Používateľská príručka AR BG BS KORISNICKOM PRIVERIKNIKU CZ UZIVIVATELSKÁ PÍRUCKA DE BENUTPERHHANDBUCH DK BrugerveJledning El es Guía del USUARIO ET JUHENDISATEURNING HR KORISNICKI VODINY HU HASZNÁLÁTY ÚTMUTATÓZE IT GUNKA NA L'UTENTE LT NAUDOTOJO VADOVE LV LIETOTJA ROKASGRMAT MK …

Návod na bezšnúrový elektrický mop BISSELL 2240 Series Spinwave

2240 Series Spinwave Amerceless Electric Mop Spinwave Amercedless 2240 Séria EN SKUPINY BATÉRIE SKUPINY AR BG BS UPUTSTVA ZA VAENJE BATIJACH CHS CHT CZ POTYNY K VYJMUJÚCEHO NÁHRADA DE ANWEISUNGEN ZUR AKKUENTNAHME DK VEJLEDNAŤ PRE FJERNELLSE AF BATTERIET ESKÝCH INŠTRUKCIOSTI PARARIRÁRNA LA BATAÍRA ET CHAPEED EMALDAMISE JUPHISE AKUN POISTO-OHJEET FR INŠTRUKCIE KONCERNENT …

Návod na použitie akumulátorového vysávača IconPet Turbo Edge série BISSELL 3177

Bezdrôtový vysávač IconPet Turbo Edge BISSELL série 3177 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich: UPOZORNENIE: NA ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO PORANENIA: Nevystavujte dažďu. Skladujte vo vnútri. Nepoužívajte motorizovanú trysku na…

Pokyny k čističke vzduchu MyAir Hub BISSELL 3172 Series

Hubová čistička vzduchu MyAir BISSELL radu 3172 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich: VAROVANIE PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO PORANENIA: Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby …