Používateľská príručka pre bezdrôtové slúchadlá JBL BAR21SUBMK2

Bezdrôtové slúchadlá JBL BAR21SUBMK2 Stiahnite si celý záručný list a bezpečnostné informácie a ďalšie užitočné informácie z našej stránky webstránka: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pre všetky produkty Prečítajte si tieto pokyny. Uschovajte si tieto pokyny. Dbajte na všetky varovania. Dodržujte všetky pokyny. Čistite iba suchou handričkou. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte toto zariadenie v súlade s…