Používateľská príručka pre bezdrôtové slúchadlá JBL BAR21SUBMK2

Zaistite bezpečné používanie bezdrôtových slúchadiel JBL BAR21SUBMK2 pomocou týchto dôležitých bezpečnostných pokynov. Nájdite užitočné informácie, vrátane podrobností o záruke a bezpečnostných informácií, na JBL webstránky. Riaďte sa pokynmi výrobcu, používajte iba špecifikované príslušenstvo a o prípadných nevyhnutných opravách sa obráťte na kvalifikovaný servisný personál.