PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Užívateľská príručka

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote User Manual Zapnutie/vypnutie Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým ZELENÁ LED nezačne blikať alebo sa rozsvietiť. Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým nezačne blikať ČERVENÁ LED. Párovanie (režim registrácie) Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete napájanie náhlavnej súpravy...