Pokyny pre prenosný Bluetooth reproduktor JBLQ610TMM

Prenosný Bluetooth reproduktor JBLQ610TMM DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pre všetky produkty: Prečítajte si tieto pokyny. Uschovajte si tieto pokyny. Dbajte na všetky varovania. Dodržujte všetky pokyny. Čistite iba suchou handričkou. Slúchadlá počas nabíjania NEnoste. Toto zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane amplifikátory)…

Sprievodca inštaláciou bezdrôtových herných slúchadiel JBL Quantum 610

Bezdrôtová herná náhlavná súprava Quantum 610 Inštalačná príručka JBL QuantumENGINE Stiahnite si JBL QuantumENGINE, aby ste získali plný prístup k funkciám vašich náhlavných súprav JBL Quantum – od kalibrácie náhlavnej súpravy až po úpravu 3D zvuku tak, aby vyhovoval vášmu sluchu, od vytvárania prispôsobených svetelných efektov RGB až po určovanie toho, ako je bočný mikrofón nastavený. tón funguje. JBLquantum.com/engine Softvérové ​​požiadavky Platforma: Windows 10 …