JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar užívateľská príručka

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pre všetky produkty: Prečítajte si tieto pokyny. Uschovajte si tieto pokyny. Dbajte na všetky varovania. Postupujte podľa všetkých pokynov. Čistite iba suchou handričkou. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte toto zariadenie v súlade s pokynmi výrobcu. Neinštalujte toto zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú...