Používateľská príručka k nabíjačke Mous A671 Elevated Apple Watch

Používateľská príručka k nabíjačke Apple Watch A671 Elevated obsahuje pokyny a bezpečnostné pokyny na používanie nabíjačky s pripojením MagSafe alebo USB-C. Zahŕňa informácie o produkte, pokyny na použitie a leták o zhode. Prečítajte si túto príručku, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie nabíjačky 2AN72A671.