Pokyny pre kompatibilnú nabíjačku Mous A-527 MagSafe

Pomocou týchto pokynov sa dozviete, ako nastaviť a bezpečne používať nabíjačku Mous A-527 MagSafe Compatible Charger. Zaistite správne zarovnanie a neumiestňujte medzi telefón a nabíjačku kovové predmety, aby ste predišli nadmernému teplu a poškodeniu. Najlepšie výsledky dosiahnete s telefónom alebo puzdrom kompatibilným s MagSafe.