lowes 49300325 5 Light Luster Užívateľská príručka

nízke 49300325 5 Svetelný luster NADVIEW Hardvér (diely nie sú v mierke) TENTO NÁVOD OBSAHUJE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE. PROSÍM, PREČÍTAJTE A UCHOVÁVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred montážou, prevádzkou alebo inštaláciou produktu si prečítajte a pochopte celý tento návod. Vypnite elektrinu na hlavnej poistkovej skrini (alebo ističovej skrini) …