lowes 44868132 Návod na použitie kresla

lowes 44868132 Návod na použitie kresla PRED INŠTALÁCIOU Uveďte najskôr všetky diely, ako je uvedené nižšie, aby ste skontrolovali, či niektorá časť nechýba, a uľahčili montáž. Dávajte pozor, aby boli niektoré časti ťažké a ostré. Pri inštalácii produktu postupujte podľa montážnych krokov, ak nájdete náhradné diely, neznepokojujte sa,…