SUNFORCE 1600334 Solárne svietidlá s diaľkovým ovládaním Návod na inštaláciu

Solárne svietidlá SUNFORCE 1600334 s diaľkovým ovládaním OVERVIEW DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE SI PRE BUDÚCE POUŽITIE: POZORNE SI PREČÍTAJTE VAROVANIE: Pred zavesením žiaroviek sa uistite, že neležia na horúcom povrchu alebo na mieste, kde by sa mohli poškodiť. Ak nabíjate batérie bez nasadenia žiaroviek, uchovávajte žiarovky v maloobchodnej krabici...