Návod na obsluhu rádiobudíka Emerson CKSW0555 SmartSet

Používateľská príručka rádia Emerson CKSW0555 SmartSet obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a varovania, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Dozviete sa viac o výstražnom a výkonnostnom štítku produktu a o tom, ako správne nainštalovať a vyčistiť rádiobudík.