COSMO COS-07CTMSSB 17-palcová stolová kompaktná mikrovlnná rúra Návod na použitie

Pomocou tejto používateľskej príručky sa dozviete, ako ovládať, udržiavať a odstraňovať problémy s 07-palcovou stolovou kompaktnou mikrovlnnou rúrou COSMO COS-17CTMSSB. Tento dokument sa vzťahuje aj na jednoročnú obmedzenú záruku vrátane továrenských výmen a opravárenských prác. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte centrum zákazníckych služieb COSMO.