Návod na použitie 1500-palcových vstavaných zhutňovačov série GE APPLIANCES UCG15

GE APPLIANCES Séria UCG1500 Návod na použitie 15-palcových vstavaných zhutňovačov GEAppliances.com. www.geappliances.ca SKÔR AKO ZAČNETE Prečítajte si tieto pokyny úplne a pozorne. ⚠ VAROVANIE Pre vašu bezpečnosť je potrebné dodržiavať informácie v tomto návode, aby sa minimalizovalo riziko požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým prúdom a aby sa zabránilo poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo smrti. ⚠ UPOZORNENIE pre…