Logo Qubino

logo vlna plus

Smart Leak Protector

Logo Qubino

Inteligentná ochrana proti úniku vody monitoruje a riadi váš prívod vody a sníma únik vody. Je to ideálne riešenie automatizácie pre riadenie zásobovania vodou v bytoch, domoch, alebo pre váš zavlažovací systém.

OBSAH BALENIA

Štandardné balenie obsahuje:
Smart Leak Protector, senzor úniku vody, dve montážne zátky so skrutkou M6X45mm, návod na inštaláciu
Pri objednávke príslušenstva môže balenie obsahovať aj niektorý z: napájací adaptér 24VDC, vodomer s čítačkou impulzov, vodný ventil s elektrickou špirálou

INŠTALÁCIA

 1. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodeniu zariadenia, nepripájajte napájací adaptér k elektrickej sieti pred dokončením inštalácie alebo počas údržby.
 2. Uvedomte si, že aj keď napájací adaptér nie je pripojený k hlavnému elektrickému napájaniu, niektoré objtage môže zostať vo vodičoch - pred inštaláciou sa uistite, že nie je k dispozícii zvtage sa nachádza v kabeláži.
 3. Vykonajte dodatočné opatrenia, aby ste predišli náhodnému zapnutiu zariadenia počas inštalácie.
 4. Zariadenie nainštalujte presne podľa tohto návodu na inštaláciu – pozri priložené inštalačné schémy (na opačnej strane):
  1. Pripojte vodomer, vodný ventil, snímač vody a napájanie. Odložte dve záslepky a ozdobný rám. Opatrne zdvihnite hornú časť krytu Smart Leak Protector, aby ste odhalili svorku pre káblové pripojenia, označenú znakmi + –. Pomocou noža vytvorte otvor v káblovej spojke v spodnej časti krytu Smart Leak Protector.
  Pripojte vodomer, vodný ventil a detektor úniku ku Qubino Smart Leak Protector, ako je znázornené na obrázku:
  2. Nakoniec pripojte napájací zdroj 24 V DC, ako je uvedené. Uistite sa, že káble ťaháte cez káblovú príchytku.
  3. Zatvorte kryt Smart Leak Protector. Uistite sa, že kabeláž vo vnútri krytu nie je klamped by bývaním. Umiestnite modul Qubino na pravú stranu škatule, ako je znázornené na obrázku 2. Uistite sa, že anténa modulu Qubino je umiestnená vedľa steny krytu, ako je znázornené na obrázku 2 (pozri šípku 1). Umiestnite dva slepé kryty, ako je znázornené na obrázku. Umiestnite slepý kryt so štítkom do pravej polohy (pozri šípku 2). Stlačte žalúzie, kým nebudete počuť kliknutie.
  4. Označte polohu montážnych otvorov Umiestnite kryt Smart Leak Protector na vhodné miesto na stene. Pomocou ceruzky označte polohu montážnych otvorov. Pozri obrázok 3.
  5. Vyvŕtajte montážne otvory a nainštalujte Smart Leak Protector Použite 6 mm vrták. Na značkách vyvŕtajte otvory s hĺbkou 45 mm. Vložte upevňovacie prvky do otvorov, umiestnite Smart Leak Protector na otvory a vložte dve skrutky. Dotiahnite skrutky až na doraz. Pozri obrázok 4.
  6. Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
  7. Zapnite Smart Leak Protector Stlačte tlačidlo zapnutia na Smart Leak Protector. Biele svetlo indikuje, že Smart Leak Protector je zapnutý. Pozri obrázok 5.
  8. Zapojte zariadenie do siete Z-Wave Pozri časť Začlenenie Z-Wave a obrázok 6.
 5. Ak máte pripojený vodný ventil*, stlačte tlačidlo vodného ventilu na Smart Leak Protector. Skontrolujte, či je vodný ventil zatvorený (prietokomer je stabilný) a či svieti kontrolka tlačidla. Znova stlačte tlačidlo a skontrolujte, či je otvorený vodný ventil (prietokomer vody sa otáča) a či je svetelný indikátor tlačidla VYPNUTÝ.

*POZNÁMKA: Váš vodný ventil musí byť typu „Normally Open Valve“. Podrobnosti nájdete v príručke k vodnému ventilu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Inštalácia tohto zariadenia si vyžaduje veľkú zručnosť a môže ju vykonávať iba licencovaný a kvalifikovaný elektrikár. Prosím, majte na pamäti, že aj keď je zariadenie vypnuté, voltage môže byť stále prítomné v termináloch zariadenia.
Poznámka!
Nepripájajte zariadenie k záťaži, ktorá prekračuje odporúčané hodnoty.
Pripojte zariadenie presne tak, ako je znázornené na poskytnutých schémach. Nesprávne zapojenie môže byť nebezpečné a môže viesť k poškodeniu zariadenia.

ZLÚČENIE Z-WAVE

ZAHRNUTIE SMARTSTART

Qubino 09285 Smart Leak Protector – QR kód 2

 1. Naskenujte QR kód na štítku zariadenia a pridajte S2 DSK do zoznamu poskytovania v bráne (rozbočovači)
 2. Pripojte zariadenie k zdroju napájania
 3. Začlenenie sa spustí automaticky v priebehu niekoľkých sekúnd po pripojení k napájaciemu zdroju a zariadenie sa automaticky prihlási do vašej siete (po vyradení zariadenia a pripojení k napájaciemu zdroju automaticky prejde do režimu UČENIE).

RUČNÉ ZAČLENENIE

 1. Povoľte režim pridania/odstránenia na vašej bráne Z-Wave (rozbočovač)
 2. Pripojte zariadenie k zdroju napájania
 3. Stlačte tlačidlo vodného ventilu na inteligentnom detektore úniku 3-krát do 3 sekúnd (1 kliknutie za sekundu). Zariadenie musí dostať signál zapnutia/vypnutia 3-krát.
 4. Na palubnej doske sa zobrazí nové zariadenie
  Poznámka: V prípade zahrnutia S2 Security sa zobrazí dialógové okno s výzvou na zadanie zodpovedajúceho čísla PIN (5 podčiarknutých číslic), ktoré je napísané na štítku modulu a štítku vloženom do balenia (pozrite si napr.ampobrázok).
  dôležité: PIN kód sa nesmie stratiť

VYLÚČENIE/RESETOVANIE Z-WAVE

VYLÚČENIE Z-VLN

 1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania
 2. Uistite sa, že je zariadenie v priamom dosahu vašej Z-Wave brány (rozbočovača) alebo použite ručný Z-Wave diaľkový ovládač na vykonanie vylúčenia
 3. Povoľte režim vylúčenia na bráne Z-Wave (rozbočovač)
 4. Stlačte tlačidlo vodného ventilu na inteligentnom detektore úniku 3-krát do 3 sekúnd
 5. Zariadenie bude vylúčené z vašej siete, ale žiadne vlastné konfiguračné parametre nebudú vymazané.

POZNÁMKA 1: Stav LEARN MODE umožňuje zariadeniu prijímať sieťové informácie z ovládača.
POZNÁMKA 2: Po vylúčení zariadenia by ste mali počkať 30 sekúnd, kým ho znova zaradíte.

VÝROBNÝ RESET

 1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania
 2. Počas prvej minúty je zariadenie pripojené k napájaniu, stlačte tlačidlo vodného ventilu na inteligentnom detektore úniku 5-krát do 5 sekúnd

Resetovaním zariadenia sa všetky vlastné parametre predtým nastavené na zariadení vrátia na predvolené hodnoty a ID uzla sa odstráni.
Tento postup resetovania použite len vtedy, keď brána (rozbočovač) chýba alebo je inak nefunkčná.
POZNÁMKA: Vlastné nastavenia a parametre dostupné pre toto zariadenie nájdete v rozšírenej príručke.

DÔLEŽITÉ ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Bezdrôtová komunikácia Z-Wave nie je vždy 100% spoľahlivá. Toto zariadenie by sa nemalo používať v situáciách, v ktorých život a/alebo cennosti závisia výlučne od jeho fungovania. Ak vaša brána (rozbočovač) zariadenie nerozpozná alebo sa zobrazuje nesprávne, možno budete musieť zmeniť typ zariadenia manuálne a uistite sa, že vaša brána (rozbočovač) podporuje ZWave

Plus zariadenia. Pred vrátením produktu nás kontaktujte so žiadosťou o pomoc:http://qubino.com/support/#email

VAROVANIE

Elektrospotrebiče nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu, využite zariadenia na separovaný zber. Informácie o dostupných zberných systémoch získate od miestnej samosprávy. Ak sú elektrospotrebiče likvidované na skládkach alebo na skládkach, nebezpečné látky môžu prenikať do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čím môžu poškodiť vaše zdravie a pohodu. Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný bezplatne prevziať váš starý spotrebič na likvidáciu.

ELEKTRICKÝ SCHÉMA (24 V DC

Qubino 09285 Smart Leak Protector- ELEKTRICKÁ SCHÉMA

Poznámky k diagramu:

+
-
Q
I1
I2
I3
TS
Kladný predstih (+VDC)
záporný vodič (-VDC)
Výstup pre elektrické zariadenie (záťaž) č. 1
Vstup používaný pre detektor úniku vody
Vstup používaný pre čítačku impulzov vodomeru
Vstup pre tlačidlový spínač
Vstup pre snímač teploty (nepoužíva sa v
Smart Leak Protector)

VAROVANIE:
Trvanlivosť zariadenia závisí od použitého zaťaženia. Pri odporovej záťaži (žiarovky a pod.) a spotrebe prúdu elektrického zariadenia 10A životnosť výrobku presahuje 100,000 XNUMX prepnutí.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Zdroj 24-30VDC
Menovitý zaťažovací prúd DC výstupu (odporová záťaž)* 1 x 10 A / 24 V DC
Výkon výstupného obvodu jednosmerného výstupu (odporová záťaž) 240 W (24 V DC)
Prevádzková teplota -10 – +40 °C (14 – 104 °F)
Prevádzkový rozsah Z-Wave až 30 m v interiéri (98 stôp)
Rozmery (ŠxVxH) (balenie) 398 x 220 x 95 mm / 15,67 x 8,66 x 3,74 palca
Váhový štandardný balík 619g / 21,83 oz
'Spotreba elektriny 0,4W
Spínacie relé
F-Wave Repeater Áno
Prevádzkové frekvenčné pásma Z-wave (868 MHz frekvencia EÚ)
Maximálny vysokofrekvenčný výkon jrancmittorl v frarinonry ruke(c) <2,5 mw

 *V prípade iných než odporových záťaží venujte pozornosť hodnote cos φ. V prípade potreby pripojte záťaže, ktoré sú menej výkonné, než na aké sú dimenzované – to platí pre všetky záťaže motora. Maximálny prúd pre cos φ=0,4 je 3A pri 24V DC L/R=7ms.

OBJEDNÁVKA KÓD A FREKVENCIE

ZMNHDXY – hodnoty X, Y definujú verziu produktu podľa regiónu. Správnu verziu nájdete v rozšírenom online návode alebo katalógu.

Získajte skutočnú Z-Wave bibliu Qubino! Návod na inštaláciu, prípady použitia, používateľská príručka, ilustrácie a ďalšie. Naskenujte QR kód/nasledujte odkaz na produkt nižšie:

https://qubino.com/products/smart-leakage-protector/

Qubino 09285 Smart Leak Protector – QR kód

https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat2/

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

 Spoločnosť Gap doo Nova Gorica týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Smart Leak Protector Relay je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://qubino.com/products/smart-leak-protector.

Vyhlásenie o súlade FCC (platí iba v USA):
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje použitie a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: — Preorientujte alebo premiestnite prijímací anténa. —Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. —Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. — Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio/TV technika.

Vyhlásenie o zhode CE je k dispozícii na stránke produktu pod www.qubino.com.
Táto používateľská príručka sa môže zmeniť a vylepšiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Goap doo Nova Gorica
Ulica Klementa Juga 007, 5250 Solkan, Slovinsko
E-mail: [chránené e-mailom] ; Tel: +386 5 335 95 00
Web: www.qubino.com; Dátum: 24.03.2021; V 1.0

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 2

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 3

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 5

Dokumenty / zdroje

Qubino 09285 Smart Leak Protector [pdf] Návod na inštaláciu
09285, Smart Leak Protector

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.