266285 BJ 57IN Snehuliak so snehovými vločkami

266285 – BJ 57IN SNOWMAN WITH SNOWFLAKES
Montážny návod

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - cover

 1. Take the snowman out of the package. Assemble the two half parts of the bottom body by inserting tubes or hook through the circles on each side as shown in the picture above .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 2. Assemble the snowman’s upper body onto the bottom one .
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 2
 3. Put the snowman’s hat and arms on the body.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 3
 4. Wrap the light chain on the metal wire and install the snowflakes one by one as shown, then connect the end plug with the connector of the body lights.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 4
 5. Install the metal wire on snowman’s hand and put the scarf around the neck.
  Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman With Snowflakes - overview 5
 6. Assembly is now complete. if using outdoors on a lawn , secure the snowman by inserting the 4 lawn stakes through the supports and into the soil.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických výrobkov by ste mali vždy dodržiavať základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

 1. PREČÍTAJTE SI A SLEDUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.
 2. Prečítajte si a postupujte podľa všetkých pokynov, ktoré sa nachádzajú na produkte alebo sú poskytované s produktom.
 3. Nepoužívajte predlžovací kábel.
 4. Reference the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lightning conductors.
 5. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction .
 6. Do not install or use within 10 feet of a pool.
 7. Do not use in a bathroom.
 8. VAROVANIE: Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered class A GFCI protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Ensure that the power unit and cord do not interfere with completely closing the receptacle cover .
 9. VAROVANIE: Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician.
 10. VAROVANIE: Not for use with receptacles that are weatherproof only when the receptacle is covered (attachment plug cap not inserted and receptacle cover closed).
  TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE - Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre pohonné jednotky.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tohto prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Dokumenty / zdroje

Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN snehuliak so snehovými vločkami [pdf] Návod na použitie
266285, 2ATJQ266285, 266285 BJ 57IN snehuliak so snehovými vločkami, 266285, BJ 57IN snehuliak so snehovými vločkami

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.