Logo KRAMER

KRAMER WP-EN6 HDCP 2.2 nástenný videokóder

KRAMER-WP-EN6-HDCP-2.2-Wall-Plate-Video-Encoder

Skontrolujte, čo je v krabici

  • Videokodér WP-EN6
  • Rám (alebo sada rámu) a čelná doska
  • 1 Sprievodca rýchlym štartom
  • Inštalačné príslušenstvo

Spoznajte svoj WP-EN6

KRAMER-WP-EN6-HDCP-2.2-Wall-Plate-Video-Encoder-1

# Vlastnosti Funkcie
1 IR TX na 3.5 mm mini jacku Pripojte k vysielaču.
2 Port USB typu B Pripojte sa k hostiteľovi USB, naprample, PC.
3 HDMI ™ IN konektor Pripája sa k zdroju HDMI.
4 IR RX na 3.5 mm mini jacku Pripojte sa k prijímaču.
5 Resetovacie tlačidlo (pod stenou) Krátkym stlačením vykonáte reset softvéru.

Stlačením a podržaním na 10 sekúnd vykonáte obnovenie továrenských nastavení.

6 LED LINK Keď a WP-EN6 na KDS-DEC6 spojenie je vytvorené a prenáša A/V signály.
7 Svieti LED Bliká pri zapnutí a svieti pri zapnutí.
8 LED STAV Identifikuje zariadenie v systéme. Pri odosielaní príkazu P3K FIND-ME do systému bliká LED dióda zariadenia, ktoré sa má identifikovať, 5 sekúnd.
9 Displej CHANNEL Zobrazí vybraný kanál. Ak číslo kanálu presiahne 99, rozsvieti sa indikátor 100 (naprample, kanál 124 sa zobrazí ako „°jeden").
10 Uzemňovacia skrutka koncovky prstenca Pripojte k uzemňovaciemu vodiču (voliteľné).
11 RS-232 3-kolíkový konektor svorkovnice (Tx, Rx a spoločný G) Pripojenie k riadiacemu zariadeniu RS-232 (na ovládanie zariadenia na strane dekodéra)
12 Napájanie 2-kolíkový konektor svorkovnice Pripojte k zdroju napájania (ak je to potrebné). Pripojte GND k GND, +12V až +12V.
13 LAN/POE konektor RJ-45 Pripojte sa k sieti pomocou odporúčaných káblov Kramer. Upozorňujeme, že tento port podporuje napájanie cez Ethernet (PoE).

Nainštalujte WP-EN6

Vložte zariadenie do nástennej krabice (všimnite si, že najprv musíte pripojiť kábel LAN/POE RJ-45 konektora a/alebo napájanie) a zapojte diely podľa obrázka: Dizajnové rámy DECORA® sú súčasťou balenia D modely. DECORA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Leviton Manufacturing Co., Inc. Odporúčame vám použiť elektrickú rozvodnú skrinku US-D 2 gang (alebo ich ekvivalent).KRAMER-WP-EN6-HDCP-2.2-Wall-Plate-Video-Encoder-2

Pripojte vstupy a výstupy

Pred pripojením k zariadeniu WP-EN6 vždy vypnite napájanie každého zariadenia. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame, aby ste na pripojenie AV zariadení k WP-EN6 vždy používali vysokovýkonné káble Kramer. KRAMER-WP-EN6-HDCP-2.2-Wall-Plate-Video-Encoder-3

Konfigurácia RS-232 Uzemnenie WP-EN6 (Voliteľne)
Ovládanie RS-232 KRAMER-WP-EN6-HDCP-2.2-Wall-Plate-Video-Encoder-4 1. Pripojte svorku s jazýčkom k vodiču uzemňovacieho bodu budovy (odporúča sa zeleno-žltý vodič AWG#18 (0.82 mm2), zalisovaný pomocou vhodného ručného nástroja).

2. Vložte skrutku M3x8 cez ozubenú poistnú podložku, jazýčkovú koncovku a podložku v uvedenom poradí.

3. Vložte skrutku M3x8 (s jazýčkovým vývodom a podložkou s ozubenou podložkou) do otvoru pre uzemňovaciu skrutku a skrutku utiahnite.

Prenosová rýchlosť: 115,200
Dátové bity: 8
Stop bity: 1
Parita: nikto

Pre optimálny výkon použite odporúčané káble Kramer dostupné na www.kramerav.com/product/WP-EN6. Používanie káblov tretích strán môže spôsobiť poškodenie!

Pripojte napájanie

Pri prijímaní napájania od poskytovateľa PoE nie je potrebné pripájať napájací zdroj 12V DC. V opačnom prípade pripojte 12V napájací adaptér (predáva sa samostatne) k zariadeniu a zapojte napájací zdroj do elektrickej siete.

Bezpečnostné inštrukcie

Upozornenie:

  • Pri výrobkoch s reléovými svorkami a portami GPI \ O sa riaďte povoleným hodnotením externého pripojenia umiestneného vedľa terminálu alebo v návode na použitie.
  • Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú nijaké opraviteľné diely.

Upozornenie: 

  • Používajte iba napájací kábel dodaný s jednotkou.
  • Pred inštaláciou odpojte napájanie a odpojte zariadenie od steny.
  • Neotvárajte jednotku. Vysoký objemtagmôžu spôsobiť elektrický šok! Servis iba kvalifikovaným personálom.
  • Aby ste zaistili nepretržitú ochranu pred rizikami, vymieňajte poistky iba podľa údajov uvedených na štítku produktu, ktorý sa nachádza na spodnej časti zariadenia.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dokumenty / zdroje

KRAMER WP-EN6 HDCP 2.2 nástenný videokóder, [pdf] Používateľská príručka
WP-EN6, HDCP 2.2 Wall Plate Video Encoder

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *