LOGO KRAMAR

Súprava KDS-USB2/KDS-USB2-EN/KDS-USB2-DEC Quick Start Guide

Vyhľadajte celý manuál

https://de2gu.app.goo.gl/cFZbs8UwSC3yDKUJ9

Táto príručka vám pomôže nainštalovať a používať váš KDS-USB2 prvýkrát.
Ísť do www.kramerav.com/downloads/KDS-USB2 prevziať najnovšiu používateľskú príručku a skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie firmvéru.

Krok 1: Skontrolujte, čo je v krabici

KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet High Speed ​​Extension Encoder Decoder - Icon KDS-USB2-EN a/alebo KDS-USB2-DEC
KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet High Speed ​​Extension Encoder Decoder - Icon Napájací adaptér a kábel (pre KDS-USB2-DEC)
KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet High Speed ​​Extension Encoder Decoder - Icon Stručná príručka spustenia
KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet High Speed ​​Extension Encoder Decoder - Icon Kábel USB2 A samec do B samec (pre KDS-USB2-EN)

Krok 2: Spoznajte svoj KDS-USB2

KDS-USB2-EN

KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet Vysokorýchlostný Extension Encoder Dekodér - FUNKCIA.

#

Vlastnosti

Funkcie

1 Power LED Svieti na modro, keď je napájanie dodávané z KDS-USB2-DEC USB pripojenie.
2 Link LED Svieti na zeleno, keď je medzi kódovačom a dekodérom vytvorené prepojenie USB.
Pomaly bliká, keď sa jednotka pokúša nadviazať spojenie. V režime párovania rýchlo bliká. Vypnuté, keď nie je vytvorené prepojenie.
3 Hostiteľská LED Keď svieti nazeleno KDS-USB2 je správne vyčíslený na hostiteľskom počítači. Bliká v pozastavenom stave.
4 LED aktivita Svieti na žlto, keď sa zistí aktivita medzi dekodérom a kódovačom/kodérmi. Vypnuté v pozastavenom režime.
5 Konfiguračné tlačidlo Na továrenské použitie.
6 Tlačidlo režimu Použitie na párovanie KDS-USB2-EN s KDS-USB2-DEC dekodér/y.
7 Hostiteľský port USB Pripojte sa k hostiteľskému počítaču.
8 Pripojte konektor RJ-45 Pripojte sa k KDS-USB2-DEC.

KDS-USB2-DEC

KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet Vysokorýchlostný rozširujúci kódovací dekodér - FUNKCIA 2

#

Vlastnosti

Funkcie

9 USB porty Pripojte až 4 zariadenia USB typu A.
10 Power LED Svieti na modro, keď je napájané 24 V.
11 Link LED Svieti na zeleno, keď je medzi kódovačom a dekodérom vytvorené prepojenie USB.
Pomaly bliká, keď sa jednotka pokúša nadviazať spojenie. V režime párovania rýchlo bliká. Vypnuté, keď nie je vytvorené prepojenie.
12 Hostiteľská LED Svieti na zeleno, keď je KDS-USB2 správne spočítaný na hostiteľskom počítači. Vyrážky v pozastavenom stave.
13 LED aktivita Svieti na žlto, keď sa zistí aktivita medzi dekodérom a kódovačom/kodérmi. Vypnuté v pozastavenom režime.
14 24V napájací konektor Pripojte k dodávanému napájaciemu adaptéru.
15 Konfiguračné tlačidlo Na továrenské použitie.
16 Tlačidlo režimu Používa sa na spárovanie KDS-USB2-EN s dekodérom/dekodérmi KDS-USB2-DEC.
17 Pripojte konektor RJ-45 Pripojte sa ku KDS-USB2-EN.

Krok 3: Pripojte vstupy a výstupy

Pred pripojením k vášmu KDS-USB2 vždy vypnite napájanie každého zariadenia.

Profesionálne aktívne reproduktory radu ART 945-A Art 9- POZOR • Uistite sa, že prostredie (napr. maximálna okolitá teplota a prúdenie vzduchu) je kompatibilné so zariadením.
• Zabráňte nerovnomernému mechanickému zaťaženiu.
• Aby sa predišlo preťaženiu obvodov, mali by sa primerane zvážiť menovité hodnoty na štítku zariadenia.
• Malo by sa udržiavať spoľahlivé uzemnenie zariadení namontovaných v stojane.
• Maximálna montážna výška pre zariadenie je 2 metre.
Symbol 2 • Kodér je napájaný len z hostiteľského portu USB.
• Môžete tiež pripojiť viacero jednotiek KDS-USB2-DEC a KDS-USB2-DEC.

KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet Vysokorýchlostný Extension Encoder Dekodér – pripojenie vstupov a výstupov

Symbol 2Pre optimálny výkon použite odporúčané káble Kramer dostupné na www.kramerav.com/product/KDS-USB2.
Používanie káblov iných výrobcov môže spôsobiť poškodenie!

Krok 4: Pripojte napájanie

Pripojte napájací kábel ku KDS-USB2 a zapojte ho do elektrickej siete.

Bezpečnostné pokyny (pozri www.kramerav.com aktualizované bezpečnostné informácie)

Profesionálne aktívne reproduktory radu ART 945-A Art 9- POZOR Upozornenie:

 • Pri výrobkoch s reléovými svorkami a portami GPI \ O sa riaďte povoleným hodnotením externého pripojenia umiestneného vedľa terminálu alebo v návode na použitie.
 • Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú nijaké opraviteľné diely.

Profesionálne aktívne reproduktory radu ART 945-A Art 9- POZOR Upozornenie:

 • Používajte iba napájací kábel dodaný s jednotkou.
 • Pred inštaláciou odpojte napájanie a odpojte zariadenie od steny.

Krok 5: Prevádzkujte KDS-USB2

V predvolenom nastavení sú zariadenia súpravy KDS-USB2 spárované. Zariadenia môžete spárovať aj manuálne alebo mapovať viacero zariadení cez Kramer Control.

Pri použití nespárovaných jednotiek (naprample, jednotlivo zakúpené zariadenia), môžete ich spárovať manuálne.

Manuálne spárovanie KDS-USB2-EN s KDS-USB2-DEC:

 1. Uistite sa, že sú zariadenia správne pripojené.
 2. Na KDS-USB2-EN, stlačte a podržte režim na pár sekúnd.
  LED dióda Link bliká.
 3. Na KDS-USB2-DEC, stlačte a podržte režim na pár sekúnd.
  LED dióda Link bliká.
 4. Počkajte, kým sa obe prepoja LED svetlo.
  Zariadenia sú spárované.

Ak používate Kramer Control, môžete jednoducho namapovať viacero kódovačov na dekodéry.

Spárovanie zariadení KDS-USB2-EN so zariadeniami KDS-USB2-DEC cez Kramer Control:

 1. Spustite nástroj Kramer Control builder a vyberte priestor.
 2. Pridať KDS-USB2 zariadení a importovať ich ovládače.
 3. Pre každé zariadenie pridajte jeho IP adresu.
 4. Podľa potreby namapujte jeden kódovač na niekoľko dekodérov alebo niekoľko dekodérov na jeden kódovač.

Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.kramerav.com/page/knowledgebase-control

KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet High Speed ​​Extension Encoder Decoder - Čiarový kód

P/N: 2900 – 301391 QS

KRAMER KDS USB2 USB 2.0 Over Ethernet High Speed ​​Extension Encoder Decoder – Barcode2

Zjavenie: 3

Vyhľadajte celý manuál

WWW.KRAMERV.COM

Dokumenty / zdroje

KRAMER KDS-USB2 USB 2.0 over Ethernet vysokorýchlostná súprava dekodéra rozšírenia [pdf] Používateľská príručka
KDS-USB2, KDS-USB2-EN, KDS-USB2-DEC, súprava dekodéra vysokorýchlostného rozšírenia USB 2.0 cez Ethernet

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *