Logo KRAMER

AFM-20DSP-AEC Stručná úvodná príručka KRAMER AFM 20DSP AEC 20 portová zvuková matica - qr1

https://de2gu.app.goo.gl/eibH3igKhyjKxEjy5

Táto príručka vám pomôže nainštalovať a používať váš AFM-20DSP-AEC prvýkrát.
Ísť do www.kramerav.com/downloads/AFM-20DSP-AEC prevziať najnovšiu používateľskú príručku a skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie firmvéru.

Krok 1: Skontrolujte, čo je v krabici

 1. AFM-20DSP-AEC 20portová zvuková matica
 2. 1 Napájací kábel
 3. 1 Sada stojatých uší
 4. 4 gumových nožičiek
 5. 1 Príručka pre rýchly štart

Krok 2: Spoznajte svoj AFM-20DSP-AEC

KRAMER AFM 20DSP AEC 20 Port Audio Matrix - obr

# Vlastnosti Funkcie
1 LED STAV Označuje stav systému:
•3 cykly červenej/modrej/vypnutej/zelenej LED
• Bliká na zeleno pri spustení aplikácie.
ktoré postupne blikajú 30 sekúnd
• Zostane zelená, keď je systém pripravený na použitie.
keď sa systém spustí, a
aplikácia nebola spustená.
2 LED diódy PORTS (1 až 20) Označte stav portu:
•Zelená, ak je vstupný signál zapnutý
• Červená v režime orezania.
detekovaný a port je definovaný ako
• Žltá v medznom stave. linka in.
•Vypnuté, ak na vstupe nie je žiadny signál.
•Biela, keď je definovaná ako línia.
•Modrá, keď je definovaná ako vstup mikrofónu.
3 LED IN OUT Dante TM (1 až 4) Označte stav signálu Danteho:
• Zelená, keď je detekovaný signál.
• Žltá v medznom stave.
•Červená, keď dôjde k orezaniu.
• Vypnuté, keď sa nezistí žiadny signál.
4 LED diódy HDMI EMBED Svieti na zeleno, keď je analógový audio signál spojený so signálom HDMI OUT. V opačnom prípade zostane VYPNUTÉ.
DE-EMBED Keď sa rozpozná zvukový signál HDMI IN, zmení sa na zeleno. V opačnom prípade zostane VYPNUTÉ.
5 LED IN OUT USB alebo S/PDIF Označte stav USB alebo S/PDIF:
• Zelená, keď je detekovaný signál.
• Vypnuté, keď sa nezistí žiadny signál.
Ultrazvukový merač energie DIEHL – ikona 2 Ak je detekovaný signál na jednom kanáli, buď iba vľavo alebo len vpravo, stavová LED dióda je zelená.
6 CH1(L)/CH2(R) AMPLED diódy LIFIER Uveďte ampstav signálu vysávača:
• Zelená, keď je detekovaný signál.
• Vypnuté, keď sa nezistí žiadny signál.
na web strana, CH1 a CH2 sa označujú ako AMP 1 a AMP 2, resp.

KRAMER AFM 20DSP AEC 20 Port Audio Matrix - obr

# Vlastnosti Funkcie
7 PORTY 3-kolíkové konektory svorkovnice (1 až 20) Vymeniteľné vyvážené mono-audio porty. Pripojte sa k zdroju zvuku alebo akceptoru v 1 z 8 voliteľných I/O konfigurácií: 16×4, 14×6, 12×8, 12×8 AEC, 10×10, 8×12, 6×14, 4×16. Definujte každý port ako linkový vstup, mikrofónový vstup, mikrofónový vstup + 48 V alebo výstupný signál.
8 USB AFM-20DSP-AEC dokáže spracovať USB zvuk ako stereo reproduktor alebo fungovať ako audio linkový vstup alebo mikrofón pre aplikáciu na nahrávanie zvuku alebo konferenčné hovory.
Keď je AFM-20DSP-AEC pripojený k počítaču cez USB-B:
•V nastaveniach počítača > Spravovať zvukové zariadenia > Výstupné zariadenia sa AFM20DSP-AEC USB zobrazí ako „Reproduktor USB AUDIO CODEC“.
•V počítačovej aplikácii na prekódovanie sa nastavenia zvukového vstupu pre AFM-20DSP-AEC zobrazujú ako „kodek USB AUDIO CODEC“.
inštrukcie dôležité:
•Výstupné zariadenie počítača (ako sú reproduktory) sa zobrazuje v integrovanom AFM-20DSP-AEC web stránky ako digitálny „vstup“ USB.
• „Vstupné“ zariadenie počítača (napríklad mikrofón) sa zobrazuje v integrovanom AFM-20DSPAEC web stránky ako digitálny „výstup“ USB.
9 HDMI OUT konektor Pripojte sa k akceptoru HDMI na vloženie zvukového signálu z matrice.
10 HDMI IN konektor Pripojte k zdroju HDMI, aby ste odstránili zvukový signál (video signál prechádza na výstup).
11 S/PDIF OUT RCA konektor Pripojte k digitálnemu stereo audio akceptoru.
12 S/PDIF IN RCA konektor Pripojte k digitálnemu zdroju stereo zvuku.
13 REPRODUKTOR Výstup dvoch vybraných audio signálov do dvoch kanálov.
•Pre Lo-Z: pripojte stereo výstup k reproduktorom Lo-Z: L+ a L- k ľavému reproduktoru; R+R- do pravého reproduktora.
•Pre Hi-Z (70 V alebo 100 V): pripojte Hi-Z a COM k mono Hi-Z reproduktorom.
14 Port Dante PoE RJ-45 Pripojte sa k Dante audio cez sieť. Poskytuje 4 kanály Tx a 4 kanály Rx. V predvolenom nastavení je DHCP povolené.
15 RS-232 3-pinový konektor svorkovnice Pripojte zariadenie k počítaču/sériovému ovládaču a ovládajte zariadenie.
16 Konektor ETHERNET RJ-45 Pripojte sa k počítaču cez LAN, aby ste mohli ovládať zariadenie a aktualizovať firmvér.
17 Micro USB PROG. PORT Pripojte sa k počítaču, aby ste mohli ovládať zariadenie.
18 Zapustené tlačidlo RESET Stlačením a podržaním na 5 sekúnd resetujete konfiguráciu na predvolené parametre.
19 Sieťový napájací konektor a poistka Zapojte napájací kábel.
20 POWER Podsvietený vypínač napájania Zapína a vypína zariadenie.

Krok 3: Namontujte AFM-20DSP-AEC

Ak chcete stroj namontovať do stojana, pripevnite obe uši stojana (odskrutkujte skrutky z každej strany stroja a vráťte skrutky cez uši stojana) alebo položte stroj na stôl. KRAMER AFM 20DSP AEC 20 Port Audio Matrix - obr

 • MIBOXER Dual White LED Controller Kits-varovanie Uistite sa, že prostredie (napr. maximálna okolitá teplota a prúdenie vzduchu) je kompatibilné so zariadením.
 • Zabráňte nerovnomernému mechanickému zaťaženiu.
 • Aby sa zabránilo preťaženiu obvodov, malo by sa použiť primerané zváženie menovitých štítkov zariadení.
 • Malo by sa udržiavať spoľahlivé uzemnenie zariadenia namontovaného na stojane.

Krok 4: Pripojte vstupy a výstupy

Pred pripojením k zariadeniu AFM-20DSP-AEC vždy vypnite napájanie každého zariadenia.

KRAMER AFM 20DSP AEC 20 Port Audio Matrix - obr

inštrukcie Pre optimálny dosah a výkon použite odporúčané káble Kramer dostupné na
www.kramerav.com/product/AFM-20DSP-AEC. Použitie káblov tretích strán môže spôsobiť poškodenie!

Krok 5: Pripojte napájanie

Pripojte napájací kábel k AFM-20DSP-AEC a zapojte ho do elektrickej siete.
Bezpečnostné pokyny (Aktualizované bezpečnostné informácie nájdete na www.kramerav.com)
Upozornenie:

 • Vo vnútri jednotky sa nenachádzajú nijaké opraviteľné diely.

Upozornenie:

 • Používajte iba napájací kábel dodaný s jednotkou.
 • Pred inštaláciou odpojte napájanie a odpojte zariadenie od steny.
 • Neotvárajte jednotku. Vysoký objemtagmôžu spôsobiť elektrický šok! Servis iba kvalifikovaným personálom.
 • Aby ste zabezpečili nepretržitú ochranu pred rizikami, vymieňajte poistky iba podľa hodnoty uvedenej na štítku produktu umiestnenom na spodnej strane jednotky.

Krok 6: Ovládajte AFM-20DSP-AEC

Na obsluhu AFM-20DSP-AEC použite:

 • Vstavané web stránky cez Ethernet.
 • Sériové príkazy RS-232 sú prenášané systémom dotykovej obrazovky, PC alebo iného sériového ovládača.
Prenosová rýchlosť: 115,200 Parita: nikto
Dátové bity: 8 Formát príkazov: ASCII
Stop bity: 1
Example: (upravte ampzosilnený zvuk z analógového zvuku 1 až -10 dB): #x-aud-lvl out.amplified_audio.1.audio.1,-10
Predvolené ethernetové parametre
IP adresa: 192.168.1.39 Číslo portu UDP: 50000
Masku podsiete: 255.255.0.0 TCP port #: 5000
Brána: 192.168.0.1 Používateľské meno/heslo Správca/správca
Výrobné nastavenie
Zapustené tlačidlo predvolené parametre.
Protokol 3000: Príkaz „#factory“.
Web Stránky: Na stránke Nastavenia kliknite na Obnovenie továrenských nastavení.

KRAMER AFM 20DSP AEC 20 Port Audio Matrix - medvedLogo KRAMER2www.KRAMERV.com

KRAMER AFM 20DSP AEC 20 Port Audio Matrix - icon1

Dokumenty / zdroje

KRAMER AFM-20DSP-AEC 20-portová zvuková matica [pdf] Používateľská príručka
AFM-20DSP-AEC 20 portová zvuková matica, AFM-20DSP-AEC, 20 portová zvuková matica

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.