LOGO KOFIRE

UG-05
USER MANUAL

Popis kontrolky LED

Stav párovania Striedavo blikajú modré a zelené LED
Zapnutie Modrá dióda LED zostane svietiť na neurčito, modrá dióda LED pomaly bliká pri prehrávaní hudby
Pohotovostný režim Modrá LED zostane svietiť neobmedzene dlho
Stav slabej batérie Modrá LED bliká 3-krát za sekundu
Vibračný spínač * Vibračný spínač je zapnutý: biela LED zostane svietiť na dobu neurčitú
* Vibračný spínač je vypnutý: biela LED zhasne
Stav nabíjania Červená LED svieti počas nabíjania, červená LED zhasne pri plnom nabití

Základná klávesová obsluha

Zapnúť
Dlhé stlačenie,Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčom slúchadlá sa zapnú, keď modrá LED zostane svietiť 3 sekundy. Slúchadlá prejdú do režimu párovania.
Vypnúť
Dlhé stlačenie, Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčommodrá a zelená LED zostanú svietiť 2 sekundy, potom zhasnú a slúchadlá sa vypnú.

Úprava hlasitosti
Krátke stlačenieKOFIRE UG 05 Bezdrôtové herné slúchadlá s duálnym mikrofónom - lis aBezdrôtové herné slúchadlá KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom - ovládanie hlasitosti ovládanie hlasitosti.
Výber hudby
Dlhé stlačenie Bezdrôtové herné slúchadlá KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom - ovládanie hlasitostiprejdete na nasledujúcu skladbu.
Dlhé stlačenie KOFIRE UG 05 Bezdrôtové herné slúchadlá s duálnym mikrofónom - lispre preskočenie na predchádzajúcu skladbu.

Prehrať/Pozastaviť/Telefónny hovor
Hudobná pauza: Krátke stlačenie Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčomkeď hrá hudba.
Prehrávanie hudby: Krátke stlačenie Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčomkeď je hudobná pauza.
Prijať hovory: Krátke stlačenie Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčomkeď prichádza hovor.
Zavesiť: Krátke stlačenie Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčompri hovore.
Odmietnuť odpovedať: Dlho stlačteBezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčom keď prichádza hovor.
Keď je bezdrôtové pripojenie, dvakrát stlačte Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčomznova vytočí posledné telefónne číslo vo vašom zázname hovorov.

Stav zapnutia slúchadiel

Dlhé stlačenie, Bezdrôtové herné náhlavné súpravy KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom – základná obsluha kľúčomslúchadlá sa zapnú a modrá a zelená dióda LED budú blikať
striedavo. Slúchadlá prejdú do režimu párovania. Zapnite bezdrôtovú sieť vo svojej bunke
telefón a vyhľadajte „UG-05“, kliknutím sa pripojte. Modrá LED dióda zostane svietiť neobmedzene dlho
po úspešnom pripojení a modrá LED bude pri prehrávaní hudby pomaly blikať.
* Poznámka: Farebné dekoračné LED svetlo sa automaticky rozsvieti po zapnutí slúchadiel a je možné ho vypnúť kombináciou kláves.

Prepínač funkcie vibrácií
V zapnutom stave prepnite vibračný spínač nadol, funkcia vibrácií sa zapne (biela LED dióda zostane svietiť po dobu neurčitú) a slúchadlá budú vibrovať s basmi. Čím silnejšie sú basy, tým silnejšie sú vibrácie. Otočením vibračného spínača nahor vypnete vibrácie (biela LED zhasne), potom môžete normálne počúvať hudbu a hrať hry, vibračný reproduktor nebude fungovať a hudobný reproduktor bude fungovať normálne.

Farebné dekorácie LED spínač
Po zapnutí slúchadiel sa automaticky rozsvieti farebné LED svetlo. Ak chcete vypnúť farebné LED svetlo kvôli šetreniu batérie alebo z iných dôvodov, krátkym súčasným stlačením tlačidla zvýšenia a zníženia hlasitosti LED vypnete. Farebnú LED diódu je možné po vypnutí reštartovať.
* Poznámka: Farebné LED svetlo nebude fungovať, keď sa slúchadlá nabíjajú alebo sú v káblovom režime.

Výložníkový mikrofón
Vybavený mikrofónom s dlhým ramenom pre lepší zážitok z hovoru. Dlhý boom mikrofón má zvýšiť výkon hovoru. Ak chcete počas hovoru hovoriť s ostatnými alebo nechcete, aby vás počula osoba na druhom konci telefónu, krátko stlačte tlačidlo stlmenia na mikrofóne, aby mikrofón nefungoval. Keď je stlmenie zapnuté, slúchadlá zapípajú. Keď potrebujete obnoviť hovor, znova krátko stlačte tlačidlo stlmenia.

Automatické vypnutie a opätovné pripojenie na diaľku
Slúchadlá sa automaticky odpoja, keď sú mimo dosahu. Keď sa do 5 minút vráti do efektívneho dosahu, automaticky sa spojí s vaším telefónom. Slúchadlá sa automaticky vypnú, ak sú mimo dosahu dlhšieho ako 5 minút.

Headset a bezdrôtový vysielač OverviewBezdrôtové herné slúchadlá KOFIRE UG 05 s duálnym mikrofónom

Režim nabíjania
Keď je batéria vybitá, nabíjajte ju približne 3 hodiny pomocou nabíjacieho kábla USB. Slúchadlá sa počas nabíjania automaticky vypnú. Červená LED zostane počas nabíjania svietiť neobmedzene a pri plnom nabití červená LED zhasne.
Stav napájania
Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu IOS, aktuálny stav napájania slúchadiel sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky zariadenia.
Line-in režim
Pripojte audio kábel, slúchadlá sa automaticky vypnú, hudbu môžete počúvať pomocou audio kábla. Môžete použiť vstavaný mikrofón alebo mikrofón s dlhým ramenom. Vibračným spínačom môžete tiež zapnúť alebo vypnúť funkciu vibrácií.
Poznámka: v režime line-in sa bezdrôtové pripojenie nedá zapnúť. Ak chcete používať slúchadlá, musíte odpojiť audio kábel a zapnúť slúchadlá.

Popis LED indikátora bezdrôtového vysielača

Zapnutie  

Červená LED zostane svietiť neobmedzene dlho

Stav párovania  

Zelená LED rýchlo bliká

Spojenie Podarilo sa  

Zelená LED zostane svietiť neobmedzene dlho

Prvé použitie

 1. Vložte bezdrôtový vysielač do USB portu zariadenia, zariadenie automaticky nainštaluje ovládač, názov zobrazený na zariadení je: UG-05 a predvolený je prenos zvuku zariadenia, vysielač prejde do pohotovostného stavu s rozsvietením červenej LED na dobu neurčitú.
 2. Bezdrôtové zariadenie vstúpi do stavu párovania po zapnutí napájania, dlho stlačte tlačidlo na bezdrôtovom vysielači na 2 sekundy, aby ste vstúpili do stavu párovania a zelená LED dióda bude rýchlo blikať.
 3. Bezdrôtový vysielač je úspešne pripojený k bezdrôtovému zariadeniu a zelená LED zostane svietiť na dobu neurčitú.

Druhýkrát a následné použitie
Keď sú na zariadení informácie o spárovaní slúchadiel, pri druhom použití sa bezdrôtový vysielač automaticky pripojí späť k bezdrôtovému zariadeniu.
Pripojte sa k iným bezdrôtovým zariadeniam
Krátkym stlačením tlačidla vysielača sa bezdrôtový vysielač odpojí od aktuálneho zariadenia s rozsvietením červenej LED diódy na dobu neurčitú a bezdrôtové zariadenie sa vypne. Dlhým stlačením tlačidla vysielača na 2 sekundy sa spojte s inými zariadeniami, zelená LED rýchlo bliká a po úspešnom pripojení zostane svietiť na neurčito.
Zapnutie/vypnutie
Vložte bezdrôtový vysielač do USB portu počítača a automaticky sa zapne./Odpojte bezdrôtový vysielač.
Bezdrôtové pripojenie
Dlho stlačte tlačidlo vysielača na 2 sekundy, bezdrôtový vysielač prejde do stavu párovania, pričom zelená LED rýchlo bliká, teraz podporuje počúvanie hudby, bezdrôtové prehrávanie videa, bezdrôtové videohovory atď.

Bezdrôtové odpojenie/čisté pripojenie
Krátko stlačte tlačidlo bezdrôtového vysielača a červená LED zostane svietiť na dobu neurčitú./V akomkoľvek stave dlho stlačte tlačidlo vysielača na 8 sekúnd, zelené a červené svetlo zostane svietiť neobmedzene.
Informácie o parametroch slúchadiel

Podporované profily A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Vzdialenosť príjmu 8-10
Odolnosť reproduktorov zvuku 32Ω ± 15%
Zvuková jednotka klaksónu 40mm
Odolnosť reproduktorov proti vibráciám 16Ω ± 15%
Vibračná reproduktorová jednotka 30mm
Frekvenčný rozsah 20 Hz – 20 kHz
citlivosť 108±3dB pri 1K HZ
Citlivosť mikrofónu -42 ± 3 dB
Nabíjanie Voltage DC5V
Nabíjací prúd 800mA
Prevádzkový zvtage 3.7V
Prevádzkový prúd 26-120mA

Informácie o parametroch bezdrôtového vysielača

Vstup USB2.0
Pomer signálu k šumu > 90dB
Frekvenčný rozsah 20 Hz - 20 kHz
Dosah prevodovky 20M
Prevádzkový zvtage 5V
Prevádzkový prúd 14 mA - 27 mA
zoznam balenie
1. Bezdrôtové slúchadlá 4. Audio kábel
2. Boom mikrofón 5. Používateľská príručka
3. Micro USB nabíjací kábel 6. Bezdrôtový vysielač
7. Penový kryt mikrofónu

Teplé tipy

 1. Slúchadlá nabite pomocou nabíjačky 5V 1A / 5V 2A, vysoká objtage môže poškodiť slúchadlá.
 2. Ak sa slúchadlá nepoužívali dlhšie ako 3 mesiace, je potrebné ich pred použitím nabiť.
 3. Ak sa slúchadlá dlhší čas nepoužívajú, odporúčame vám ich nabíjať každé 3 mesiace, aby ste zabezpečili dobrú ochranu batérie.
 4. Pri prvom použití vám odporúčame úplne nabiť slúchadlá.

Attentions

 1. Udržujte alebo používajte slúchadlá pri normálnej teplote, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
 2. Udržujte slúchadlá mimo dosahu ohňa alebo iných horúcich predmetov.
 3. Udržujte slúchadlá mimo dosahu damp miesta alebo ponorené do tekutiny, uchovávajte v suchu
 4. Nepokúšajte sa použiť iné spôsoby nabíjania ako nabíjací kábel USB, ktorý dodávame.
 5. Prosím, nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
 6. Dávajte pozor na nadmerné kolísanie, v prípade akéhokoľvek poškodenia (ako preliačiny, deformácie, korózia a pod.) sa na nás obráťte so žiadosťou o pomoc prostredníctvom kontaktných údajov na záručnom liste.
 7. Ak slúchadlá vydávajú nezvyčajný zápach, majú vyššiu teplotu, farbu alebo tvar sa abnormálne menia, prestaňte ich používať a obráťte sa na nás so žiadosťou o pomoc prostredníctvom kontaktných informácií na záručnom liste.

Výstraha

 1. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Dá sa nahradiť iba batériou rovnakého typu alebo ekvivalentom. Batéria (batéria alebo zložená batéria) nesmie byť vystavená podmienkam, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobné prehrievajúce sa prostredie.
 2. Zariadenie by nemalo byť vystavené kvapkám vody alebo striekajúcej vode. Nemal by sa umiestňovať do predmetov, ako sú vázy alebo podobné predmety naplnené tekutinou.
 3. Tento výrobok nie je detská hračka. Deti mladšie ako 14 rokov môžu používať len v sprievode rodičov.

ZÁRUČNÝ LIST
Model produktu: ………..Farba produktu:……….
Dátum nákupu:………………….. Nákup Obchod:………………..
Nákupný účet:……………….. Dôvod záruky:………………..
Používateľské meno: ………………………….. Telefónne číslo:………………………
Adresa užívateľa: ………………………..

Popis záruky
Záručný list a platný doklad o kúpe si riadne uschovajte a pri odosielaní produktu do opravy ich spolu ukážte. Ak nemôžete poskytnúť záručný list alebo príslušný doklad o kúpe, dátum výpočtu záruky na produkt bude vychádzať z dátumu výroby produktu.
Záručné predpisy

 1. Ak máte počas používania nejaké otázky, neváhajte a zavolajte na číslo 4008894883 a požiadajte o pomoc.
 2. Ak do jedného roka od dátumu zakúpenia produktu s problémom kvality a technický personál našej spoločnosti potvrdí, že sa problém vyskytuje pri bežnom používaní, poskytneme bezplatné náhradné služby.
 3. V nasledujúcich prípadoch naša spoločnosť odmieta poskytnúť bezplatný záručný servis, poskytuje iba servisné služby bez nákladov na prácu, účtuje len diely: A. Hlavná časť produktu bola poškodená nesprávnou obsluhou, nedbalým používaním alebo neodolateľnými príčinami B. Výrobok bol rozobratý alebo opravený bez autorizácie našej spoločnosti C. Jednotka ovládača slúchadiel bola používaná pri vysokej hlasitosti a membrána je zdeformovaná úlomkami alebo nárazom. Kábel slúchadiel je zlomený, rozdrvený, ponorený do vody, puzdro je poškodené, zdeformované a z iného dôvodu poškodenia spôsobeného človekom. D. Originál záručného listu a platný doklad o kúpe nie je možné poskytnúť a dátum nákupu je po záručnej dobe.
 4. Bezplatná služba poskytovaná týmto záručným listom nezahŕňa príslušenstvo produktu, iné dekorácie, darčeky a pod.

Certifikát o kvalifikácii výrobku, Po kontrole výrobok I, ' spĺňa technické normy
a môže opustiť továreň.

Dokumenty / zdroje

Bezdrôtové herné slúchadlá KOFIRE UG-05 s duálnym mikrofónom [pdf] Návod na použitie
UG-05, Bezdrôtové herné náhlavné súpravy s duálnym mikrofónom, Bezdrôtové herné náhlavné súpravy UG-05 s duálnym mikrofónom

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.