Bezdrôtové slúchadlá QUANTUM 810

810 BEZDRÔTOVÉ
NÁVOD NA OBSLUHU

OBSAH
ÚVOD ………………………………………………………………………………………………………….. 1 ČO JE V KRABIČKE………………… ………………………………………………………………………….. 2 PREDMETVIEW …………………………………………………………………………………………. 3
Ovládacie prvky na slúchadlách ………………………………………………………………………………………………………………………………….3 Ovládacie prvky na 2.4G USB bezdrôtovom dongle……………………………………………………………………………………….5 Ovládacie prvky na 3.5 mm audio kábli…………… ………………………………………………………………………………………… 5 ZAČÍNAME………………………………………………… …………………………………………………. 6 Nabíjanie náhlavnej súpravy ………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Nosenie náhlavná súprava ………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Zapnutie……… …………………………………………………………………………………………………………………………………. .8 Prvé nastavenie (len pre PC)………………………………………………………………………………………………………………. 8 POUŽÍVANIE NÁHLOVEJ SÚPRAVY ………………………………………………………………………………………… 10 S 3.5 mm audio pripojením……………………… …………………………………………………………………………..10 S bezdrôtovým pripojením 2.4G ………………………………………………… ………………………………………………………….11 S Bluetooth (sekundárne pripojenie)………………………………………………………………… …………………..13 ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU………………………………………………………………………………. 15 RIEŠENIE PROBLÉMOV …………………………………………………………………………………………………. 16 LICENCIA……………………………………………………………………………………………………………………… 18

úvod
Gratulujeme vám k nákupu! Táto príručka obsahuje informácie o hernej náhlavnej súprave JBL QUANTUM810 WIRELESS. Odporúčame vám, aby ste si našli pár minút na prečítanie tohto návodu, ktorý popisuje produkt a obsahuje podrobné pokyny, ktoré vám pomôžu nastaviť a začať. Pred použitím produktu si prečítajte a pochopte všetky bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu alebo jeho prevádzky, kontaktujte svojho predajcu alebo zákaznícky servis alebo nás navštívte na www.JBLQuantum.com
- 1 -

Čo je v krabici

06

01

02

03

04

05

01 JBL QUANTUM810 WIRELESS headset 02 USB nabíjací kábel (USB-A na USB-C) 03 3.5mm audio kábel 04 2.4G USB bezdrôtový dongle 05 QSG, záručný list a bezpečnostný list 06 Pena na čelné sklo pre boom mikrofón

- 2 -

NAD VÝROBKOMVIEW
Ovládanie náhlavnej súpravy
01 02 03
16 04 05 06
15 07
14 08
13 09
12 10 11
01 LED ANC* / TalkThru** · Svieti, keď je aktivovaná funkcia ANC. · Rýchlo bliká, keď je zapnutá funkcia TalkThru.
Tlačidlo 02 · Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete ANC. · Podržaním na viac ako 2 sekundy zapnete alebo vypnete TalkThru.
03 / dial · Vyrovnáva hlasitosť chatu vo vzťahu k hlasitosti zvuku hry.
04 Volič hlasitosti +/- · Nastavuje hlasitosť náhlavnej súpravy.
05 Odnímateľná pena na čelné sklo
- 3 -

06 Dióda stlmenia / zapnutie mikrofónu · Rozsvieti sa, keď je mikrofón stlmený.
Tlačidlo 07 · Stlačením stlmíte alebo zrušíte stlmenie mikrofónu. · Podržaním na viac ako 5 sekúnd zapnete alebo vypnete RGB svetlo.
08 LED nabíjania · Indikuje nabíjanie a stav batérie.
09 3.5 mm audio jack 10 Port USB-C 11 Boom mikrofón na zaostrovanie hlasu
· Otočením nahor stlmíte alebo otočením nadol zapnete mikrofón. 12 tlačidlo
· Podržaním na viac ako 2 sekundy vstúpite do režimu párovania Bluetooth. 13 posúvač
· Posunutím nahor/nadol zapnete/vypnete náhlavnú súpravu. · Posunutím nahor a podržaním na viac ako 5 sekúnd vstúpite do režimu párovania 2.4G. 14 stavových LED diód (napájanie / 2.4G / Bluetooth) 15 zón osvetlenia RGB 16 plochých náušníkov
* ANC (Active Noise Cancelling): Zažite úplné ponorenie do hry potlačením vonkajšieho hluku. ** TalkThru: V režime TalkThru môžete viesť prirodzené konverzácie bez toho, aby ste museli zložiť slúchadlá.
- 4 -

Ovládanie pomocou 2.4G USB bezdrôtového kľúča
02 01
01 Tlačidlo CONNECT · Podržaním na viac ako 5 sekúnd vstúpite do režimu bezdrôtového párovania 2.4G.
02 LED · Indikuje stav bezdrôtového pripojenia 2.4G.
Ovládanie pomocou 3.5 mm zvukového kábla
01 02
01 posuvník · Posunutím stlmíte alebo zrušíte stlmenie mikrofónu v 3.5 mm audio pripojení.
02 Volič hlasitosti · Nastavuje hlasitosť náhlavnej súpravy v 3.5 mm audio pripojení.
- 5 -

Začíname
Nabíjanie náhlavnej súpravy
3.5hr
Pred použitím náhlavnú súpravu úplne nabite pomocou dodávaného nabíjacieho kábla USB-A až USB-C.
TIPY:
· Úplné nabitie headsetu trvá priblizne 3.5 hodiny. · Náhlavnú súpravu môžete nabíjať aj pomocou nabíjacieho kábla USB-C na USB-C
(nedodané).
- 6 -

Nosíte náhlavnú súpravu
1. Priložte si stranu označenú L na ľavé ucho a stranu označenú R na pravé ucho. 2. Nastavte náušníky a hlavový most tak, aby vám pohodlne sedeli. 3. Nastavte mikrofón podľa potreby.
- 7 -

zapnutie

· Posunutím hlavného vypínaca nahor zapnete headset. · Posunutím nadol vypnete.
Stavová LED svieti po zapnutí nepretržite bielou farbou.

Prvé nastavenie (iba pre PC)

Stiahnuť ▼

z jblquantum.com/engine, aby ste získali úplný prístup

k funkciám vašej náhlavnej súpravy JBL Quantum – od kalibrácie náhlavnej súpravy až po nastavenie

3D zvuk podľa vášho sluchu, od vytvárania prispôsobených svetelných efektov RGB až po

určenie toho, ako funguje bočný tón mikrofónu.

Softvérové ​​požiadavky
Platforma: Windows 10 (iba 64 bit) / Windows 11
500 MB voľného miesta na pevnom disku pre inštaláciu
TIP:
· QuantumSURROUND a DTS Headphone:X V2.0 dostupné len v systéme Windows. Vyžaduje sa inštalácia softvéru.

- 8 -

1. Pripojte náhlavnú súpravu k počítaču pomocou bezdrôtového pripojenia 2.4G USB (pozri „S bezdrôtovým pripojením 2.4G“).
2. Prejdite na „Nastavenia zvuku“ -> „Ovládací panel zvuku“.
3. V časti „Prehrávanie“ zvýraznite „JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME“ a vyberte „Nastaviť predvolené“ -> „Predvolené zariadenie“.
4. Zvýraznite “JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT” a ​​zvoľte “Set Default” -> “Default Communication Device”.
5. V časti “Nahrávanie” zvýraznite “JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT” a ​​zvoľte “Set Default” -> “Default Device”.
6. Vo vašej chatovacej aplikácii vyberte „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT“ ako predvolené zvukové zariadenie.
7. Podľa pokynov na obrazovke prispôsobte nastavenia zvuku.

Bezdrôtová hra JBL Quantum810

JBL Quantum810 WIRELESS Chat

- 9 -

Používanie náhlavnej súpravy
S 3.5 mm audio pripojením

1. Pripojte čierny konektor k náhlavnej súprave.
2. Pripojte oranžový konektor do 3.5 mm konektora pre slúchadlá na počítači PC, Mac, mobilnom alebo hernom konzole.

Základné fungovanie

Riadenie

Operácie

Ovládač hlasitosti na 3.5 mm audio kábli Nastavte hlavnú hlasitosť.

posúvač na 3.5 mm audio kábli

Posunutím stlmíte alebo zrušíte stlmenie mikrofónu.

POZNÁMKA:
· LED stlmenie/zapnutie mikrofónu, tlačidlo, ovládač a zóny osvetlenia RGB na náhlavnej súprave nefungujú pri 3.5 mm audio pripojení.

- 10 -

S bezdrôtovým pripojením 2.4G

2.4G

1. Zapojte 2.4G USB bezdrôtový dongle do USB-A portu na vašom PC, Mac, PS4/PS5 alebo Nintendo SwitchTM.
2. Zapnite náhlavnú súpravu. Automaticky sa spáruje a spojí s dongle.

Základné fungovanie

Ovláda ovládač hlasitosti
tlačidlo tlačidlo

Prevádzka Nastavenie hlavnej hlasitosti. Otočením smerom k zvýšeniu hlasitosti hry. Otočením smerom k zvýšte hlasitosť chatu. Stlačením stlmíte alebo zrušíte stlmenie mikrofónu. Podržaním na viac ako 5 sekúnd zapnete alebo vypnete RGB svetlo. Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete ANC. Ak chcete TalkThru zapnúť alebo vypnúť, podržte ho dlhšie ako 2 sekundy.

- 11 -

Manuálne párovanie
> 5S
> 5S
1. Na náhlavnej súprave posuňte vypínač nahor a podržte ho viac ako 5 sekúnd, kým nezačne stavová LED dióda blikať nabielo.
2. Na 2.4G USB bezdrôtovom kľúči podržte CONNECT na viac ako 5 sekúnd, kým LED rýchlo nezačne blikať na bielo. Po úspešnom pripojení sa LED diódy na náhlavnej súprave a dongle rozsvietia na bielo.
TIPY:
· Náhlavná súprava sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti. · Po odpojení sa LED dióda prepne do režimu pripojenia (pomaly bliká).
headset. · Nie je zaručená kompatibilita so všetkými portami USB-A.
- 12 -

S Bluetooth (sekundárne pripojenie)

01

> 2S

02

Nastavenia Bluetooth

bluetooth

ZARIADENIE

ON

Bezdrôtové pripojenie JBL Quantum810

Teraz viditeľné

Vďaka tejto funkcii môžete svoj mobilný telefón pripojiť k náhlavnej súprave počas hrania hier bez obáv z chýbajúcich dôležitých hovorov.
1. Držte náhlavnú súpravu dlhšie ako 2 sekundy. Stavová LED rýchlo bliká (párovanie).
2. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a vyberte „JBL QUANTUM810 WIRELESS“ z „Devices“. Stavová LED pomaly bliká (pripája sa) a potom sa rozsvieti na modro (pripojené).

- 13 -

Kontrolné hovory
× 1 × 1 × 2
Pri prichádzajúcom hovore: · Jedným stlačením prijmete hovor. · Dvojitým stlačením odmietnete. Počas hovoru: · Jedným stlačením zavesíte.
TIP:
· Na úpravu hlasitosti použite ovládanie hlasitosti na zariadení pripojenom cez Bluetooth.
- 14 -

Špecifikácia výrobku
· Veľkosť meniča: 50 mm Dynamické budiče · Frekvenčná odozva (pasívna): 20 Hz – 40 kHz · Frekvenčná odozva (Aktívna): 20 Hz – 20 kHz · Frekvenčná odozva mikrofónu: 100 Hz -10 kHz · Maximálny vstupný výkon: 30 mW · Citlivosť: 95 dB SPL @1 kHz / 1 mW · Maximálne SPL: 93 dB · Citlivosť mikrofónu: -38 dBV / Pa@1 kHz · Impedancia: 32 ohm · 2.4G Výkon bezdrôtového vysielača: <13 dBm · 2.4G Bezdrôtová modulácia: GFSK, /4 DQPSK · 2.4G Bezdrôtová nosná frekvencia: 2400 MHz – 2483.5 MHz · Vysielaný výkon Bluetooth: <12 dBm · Modulácia vysielania Bluetooth: GFSK, /4 DQPSK · Frekvencia Bluetooth: 2400 MHz – 2483.5 MHz · Bluetooth profile verzia: A2DP 1.3, HFP 1.8 · Verzia Bluetooth: V5.2 · Typ batérie: Li-ion batéria (3.7 V / 1300 mAh) · Napájanie: 5 V 2 A · Doba nabíjania: 3.5 hod · Doba prehrávania hudby s RGB osvetlením vypnuté: 43 hodín · Vzor snímania mikrofónu: Jednosmerný · Hmotnosť: 418 g
POZNÁMKA:
· Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- 15 -

Riešenie problémov
Ak máte problémy s používaním tohto produktu, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako požiadate o servis.
Vybitý
· Náhlavná súprava sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti. Znova zapnite náhlavnú súpravu.
· Nabite náhlavnú súpravu (pozri „Nabíjanie náhlavnej súpravy“).
Párovanie 2.4 G medzi náhlavnou súpravou a bezdrôtovým kľúčom USB 2.4 G zlyhalo
· Presuňte náhlavnú súpravu bližšie k dongle. Ak problém pretrváva, spárujte náhlavnú súpravu s hardvérovým kľúčom znova manuálne (pozri „Manuálne spárovanie“).
Bluetooth párovanie zlyhalo
· Uistite sa, že ste povolili funkciu Bluetooth na zariadení, ktoré chcete pripojiť k slúchadlám.
· Presuňte zariadenie bližšie k headsetu. · Headset je pripojený k inému zariadeniu cez Bluetooth. Odpojte
iné zariadenie, potom zopakujte postup párovania. (pozri „S Bluetooth (sekundárne pripojenie)“).
Žiadny zvuk alebo slabý zvuk
· Uistite sa, že ste si vybrali JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME ako predvolené zariadenie v nastaveniach zvuku hry vášho PC, Mac alebo hernej konzoly.
· Upravte hlasitosť na vašom PC, Mac alebo hernej konzole. · Skontrolujte zostatok herného chatu na PC, ak hráte iba hru alebo zvuk chatu. · Skontrolujte, ci je zapnutá funkcia ANC, kým je funkcia TalkThru vypnutá.
- 16 -

· Pri pouzití ​​slúchadiel v blízkosti zariadenia s podporou USB 3.0 môzete zaznamena zjavné zhorsenie kvality zvuku. Nejde o poruchu. Namiesto toho použite predlžovaciu USB dokovaciu stanicu, aby bol kľúč čo najďalej od portu USB 3.0.
Pri bezdrôtovom pripojení 2.4G: · Skontrolujte, či sú náhlavná súprava a bezdrôtový kľúč 2.4G spárované a pripojené
úspešne. · Porty USB-A na niektorých zariadeniach herných konzol môžu byť nekompatibilné s JBL
QUANTUM810 BEZDRÔTOVÉ. Nejde o poruchu.
Pri 3.5 mm audio pripojení: · Uistite sa, že 3.5 mm audio kábel je pevne pripojený.
V pripojení Bluetooth: · Ovládanie hlasitosti na náhlavnej súprave nefunguje pre pripojené Bluetooth
zariadenie. Nejde o poruchu. · Uchovávajte mimo dosahu zdrojov rádiového rusenia, ako sú mikrovlny alebo bezdrôtové zariadenia
routery.

Môj hlas nemôžu moji spoluhráči počuť
· Uistite sa, že ste vybrali JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT ako predvolené zariadenie v nastaveniach zvuku chatu na vašom PC, Mac alebo hernej konzole.
· Uistite sa, že mikrofón nie je stlmený.

Keď rozprávam, nepočujem sa

· Povoliť postranný tón cez

jasne sa počuť počas hry

audio. ANC/TalkThru bude deaktivované, keď je aktivovaný bočný tón.

- 17 -

Licencie
Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou HARMAN International Industries, Incorporated je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
- 18 -

HP_JBL_Q810_OM_V2_EN

810 BEZDRÔTOVÉ
RÝCHLOSŤ START GUIDE

JBL QuantumENGINE
Stiahnite si JBL QuantumENGINE a získajte plný prístup k funkciám vašich JBL Quantum slúchadiel – od kalibrácie slúchadiel po úpravu 3D zvuku tak, aby vyhovoval vášmu sluchu, od vytvorenia prispôsobeného RGB osvetlenia
účinky na určenie toho, ako funguje bočný tón mikrofónu. JBLquantum.com/engine
Softvérové ​​požiadavky
Platforma: Windows 10 (iba 64 bit) / Windows 11 500 MB voľného miesta na pevnom disku pre inštaláciu * Vždy používajte najnovšiu verziu Windows 10 (64 bit) alebo Windows 11 pre čo najoptimálnejší zážitok z JBL QuantumENGINE
* Slúchadlá JBL QuantumSURROUND a DTS: X V2.0 sú k dispozícii iba pre Windows. Vyžaduje sa inštalácia softvéru.

001 Čo je v krabici

Pena na čelné sklo pre mikrofón na ramene

Bezdrôtová náhlavná súprava JBL quantum810

Nabíjací kábel USB

ZVUKOVÝ KÁBEL 3.5 mm

USB BEZDRÔTOVÝ DONGLE

QSG | ZÁRUČNÝ LIST | Bezpečnostný list

Požiadavky 002

Konektivita 3.5 mm audio kábel 2.4G Wireless
bluetooth

JBL

POŽIADAVKY NA SOFTWARE

Platforma: Windows 10 (iba 64 bit) / Windows 11 500 MB VOĽNÉHO PRIESTORU NA PEVNOM DISKU NA INŠTALÁCIU

kompatibility systému
PC | XboxTM | PlayStation ™ | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | VR

PC

PS4/PS5 XBOXTM Nintendo SwitchTM Mobile

MAC

VR

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Nekompatibilný

Stereo

Nekompatibilný

Stereo

Stereo

Stereo

Nie

Nie

Kompatibilné Kompatibilné

Stereo

Stereo

Stereo

Nekompatibilný

003 NADVIEW

01 LED ANC / TALKTHRU

02 Tlačidlo ANC / TALKTHRU

03 Číselník vyváženia hry audio-chatu

04 Ovládanie hlasitosti

05 Odnímateľná pena na čelné sklo

06* Notifikačná LED na stlmenie / zapnutie mikrofónu 01 07* Vypnutie / zapnutie mikrofónu

08 NABÍJAČKA LED

02

09 3.5 mm zvukový konektor

03

10 Port USB-C 04
11 Boomový mikrofón s hlasovým zaostrovaním

12 Bluetooth párovacie tlačidlo

05

13 Posuvník ZAPNUTIE / VYPNUTIE

06

14 LED napájania / 2.4 G / Bluetooth

15* zón RGB osvetlenia

07

16 Plochý skladací pohár do uší

08

17 TLAČIDLO SPÁROVANIA 2.4 G

18 Ovládanie hlasitosti

09

19 TLAČIDLO MUTE MIC

10

*

11

17 16

15

18

14

19

13

12

004 ZAPNUTIE A SPOJENIE

01

zapnutie

02 2.4G bezdrôtový počítač | mac | PLAYSTATIONTM |Nintendo SwitchTM

RUČNÉ OVLÁDANIE

01

02

> 5S

> 5S

005 Bluetooth

× 1 × 1 × 2

01

02

ON
> 2S

Nastavenia Bluetooth
Bluetooth ZARIADENIA Bezdrôtové pripojenie JBL Quantum810 je teraz viditeľné

006 NASTAVENIE

XboxTM | PlayStationTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | VR

007 TLAČIARSKÝ PRÍKAZ

ANC zapnutie/vypnutie TALKTHRU ZAP/VYP

X1

> 2S

ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ HRY ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ CHOVU

ZVÝŠIŤ MASTER VOLUME ZNÍŽIŤ MASTER VOLUME

Stlmenie / zrušenie stlmenia mikrofónu X1 ZAP. / VYP. >5 s

ZAP. VYP
> REŽIM PÁROVANIA 2S BT

008 Prvé nastavenie
8a Pripojte náhlavnú súpravu k počítaču prostredníctvom bezdrôtového pripojenia 2.4G USB.
8b Prejdite na „Nastavenia zvuku“ -> „Ovládací panel zvuku“. 8c V časti „Prehrávanie“ zvýraznite „JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME“
a vyberte „Nastaviť predvolené“ -> „Predvolené zariadenie“. 8d Zvýraznite „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT“ a vyberte „Nastaviť
Predvolené“ -> „Predvolené komunikačné zariadenie“. 8e V časti „Nahrávanie“ zvýraznite „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT“
a vyberte „Nastaviť predvolené“ -> „Predvolené zariadenie“. 8f Vo svojej chatovej aplikácii vyberte „JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT“
ako predvolené zvukové zariadenie. 8G Pri prispôsobovaní zvuku postupujte podľa pokynov na obrazovke
Nastavenie.

Bezdrôtová hra JBL Quantum810

JBL Quantum810 WIRELESS Chat

009 MIKROFÓN

Notifikačná LED pre stlmenie / zapnutie mikrofónu

sťahovať

zapnúť zvuk

010 NABÍJANIE
3.5hr

011 LED SPRÁVANIE
ANC ON ANC OFF TALKTHRU ON MIC MUTE MIC UNMUTE
NÍZKE NABÍJANIE BATÉRIE PLNE NABITÁ

2.4G SPÁROVANIE 2.4G PRIPOJENIE 2.4G PRIPOJENÉ
BT PAIRING BT CONNECTING BT CONNECTED
ZAPNUTIE VYPNUTIE

012 TECH

Veľkosť ovládača: Frekvenčná odozva (Pasívna): Frekvenčná odozva (Aktívna): Frekvenčná odozva mikrofónu: Maximálny vstupný výkon Citlivosť: Maximálna SPL: Citlivosť mikrofónu: Impedancia: 2.4G Výkon bezdrôtového vysielača: 2.4G Bezdrôtová modulácia: 2.4G Bezdrôtová nosná frekvencia: Bluetooth prenášaný výkon: Bluetooth vysielaná modulácia: Bluetooth frekvencia: Bluetooth profile verzia: Verzia Bluetooth: Typ batérie: Napájanie: Doba nabíjania: Doba prehrávania hudby s vypnutým RGB osvetlením: Vzor snímania mikrofónu: Hmotnosť:

50 mm Dynamické meniče 20 Hz – 40 kHz 20 Hz – 20 kHz 100 Hz -10 kHz 30 mW 95 dB SPL @1 kHz / 1 mW 93 dB -38 dBV / Pa@1 kHz 32 ohm <13 dBm GFSK, /4 DQPSK 2400 MHz – 2483.5 MHz <12 dBm GFSK, /4 DQPSK 2400 MHz – 2483.5 MHz A2DP 1.3, HFP 1.8 V5.2 Li-ion batéria (3.7 V / 1300 mAh) 5V 2 A 3.5 g Jednosmerná 43 hod.

Konektivita 3.5 mm audio kábel 2.4G bezdrôtové Bluetooth

PC

PS4 / PS5

XBOXTM

Nintendo SwitchTM

Mobilné

MAC

VR

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Stereo

Nekompatibilný

Stereo

Nekompatibilný

Stereo

Stereo

Stereo

Nekompatibilný

Nekompatibilný

Stereo

Stereo

Stereo

Nekompatibilný

DA
Forbindelser | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | Lydkabel VR 3,5 mm | Stereo 2,4G trådløst | Ikke kompatibilný Bluetooth

ES
Connectividad | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Móvil | MAC | RV audio kábel 3,5 mm | Estéreo Inalámbrico 2,4G | Žiadny kompatibilný Bluetooth

HU
Csatlakoztathatóság | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil eszközök | MAC | VR 3,5 mm-es audiokábel | Sztereó Vezeték nélküli 2,4G | Nie je kompatibilný s Bluetooth

NO
Tilkobling | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | Lydkabel VR 3,5 mm | Stereo 2,4G prenosy | Ikke kompatibilný Bluetooth

DE
Konnektivität | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | VR 3,5-mm-Audiokabel | Stereo 2,4G WLAN | Nie je kompatibilný s Bluetooth

FI
Yhdistettävyys| PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | VR 3,5 mm äänijohto | Stereo 2,4G Langaton| Áno, podporuje Bluetooth

IT
Pripojenie | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | VR Cavo Audio 3,5 mm | Stereo 2,4G bezdrôtové | Nekompatibilné Bluetooth

PL
Lczno | PC | PS4/PS5 | XBOX TM | Nintendo Switch TM | Mobil | MAC | VR kábel audio 3,5 mm | Stereo 2,4G Bezprzewodowy | Nekompatibilný Bluetooth

EL
| PC | PS4/PS5 | XBOXTM | NINTENDO SWITCHTM | MOBIL | MAC | VR 3,5 mm | 2,4G | Bluetooth

FR
Konektivita | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | VR kábel audio 3,5 mm | Stéréo Sans fil 2,4G | Nekompatibilné Bluetooth

NL
Pripojiteľnosť | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Mobil | MAC | VR 3,5 mm audiokábel | Stereo 2,4G Draadloos | Nie je kompatibilný s Bluetooth

PT-BR
Conectividade | PC | PS4/PS5 | XBOXTM | Nintendo SwitchTM | Smartfón | Mac | RV zvuková kabína 3,5 mm | Estéreo Wireless 2,4G | Nekompatibilný Bluetooth

Informácie a vyhlásenie o vystavení IC RF Limit SAR pre Kanadu (C) je 1.6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva. Typy zariadení: (IC: 6132A-JBLQ810WL) bolo tiež testované na tento limit SAR Podľa tejto normy je najvyššia hodnota SAR nahlásená počas certifikácie produktu pre použitie hlavy 0.002 W/Kg. Zariadenie bolo testované na typické telesné operácie, pri ktorých bol výrobok držaný 0 mm od hlavy. Ak chcete zachovať súlad s požiadavkami na vystavenie IC RF, používajte príslušenstvo, ktoré zachováva vzdialenosť 0 mm medzi hlavou používateľa a zadnou časťou náhlavnej súpravy. Použitie spony na opasok, puzdier a podobného príslušenstva nesmie obsahovať kovové časti v ich zostave. Používanie príslušenstva, ktoré nespĺňa tieto požiadavky, nemusí byť v súlade s požiadavkami na vystavenie IC RF a je potrebné sa mu vyhnúť.
Informácie o vystavení IC RF a vyhlásenie o bezdrôtovom dongle USB Limit SAR pre Kanadu (C) je 1.6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva. Typy zariadení: (IC: 6132A-JBLQ810WLTM) bolo tiež testované na tento limit SAR Podľa tejto normy je najvyššia hodnota SAR nahlásená počas certifikácie produktu pre použitie hlavy 0.106 W/Kg.
Ovládanie hlavy Zariadenie bolo podrobené typickému testu manipulácie s hlavou. Aby boli dodržané požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu, musí byť medzi uchom používateľa a produktom (vrátane antény) zachovaná minimálna vzdialenosť 0 cm. Vystavenie hlavy, ktoré nespĺňa tieto požiadavky, nemusí spĺňať požiadavky na vystavenie RF a je potrebné sa mu vyhnúť. Používajte iba dodanú alebo schválenú anténu.
IC: 6132A-JBLQ810WL
Prevádzka tela Zariadenie bolo testované na typické telesné operácie, pri ktorých bol výrobok udržiavaný vo vzdialenosti 5 mm od tela. Nedodržanie vyššie uvedených obmedzení môže viesť k porušeniu smerníc IC pre vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Používajte iba dodanú alebo schválenú anténu.
IC: 6132A-JBLQ810WLTM
Informácie o výstave RF de l'IC. Limitné DAS pre Kanadu (C) je 1,6 W/kg, okolo gramu tkaniva. Typy odevov: (IC : 6132A-JBLQ810WL) a základný a testovaný vzťah s obmedzením podľa štandardu DAS. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certifikácia produktu pre využitie pri nízkej úrovni spotreby 0,002 W/Kg. L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques vo vzťahu avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pokračujte v dodržaní štandardov expozície RF de l'IC, použite príslušenstvo pri udržiavaní vzdialenosti oddeľovania 0 mm medzi nástavcom a náradím. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces metalliques. Príslušenstvo nie je rešpektované pas ces exigences peuvent ne pas rešpekter les štandardy d'exposition RF de l'IC a doivent être évités.
Informácie a vyhlásenie o vystavení pomocou RF d'IC ​​na dongle bez súboru USB Limit DAS pre Kanadu (C) je 1,6 W/kg a najviac na grame tkaniva. Typy odevov: (IC: 6132A-JBLQ810WLTM) a également été testé par rapport à cette limite SAR. Selon cette norme, la valeur SAR la plus élevée signalée lors de la certifikácia produktu pre spotrebu spotreby de la tête est od 0,106 W/Kg.

Utilization au niveau de la tête L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour rešpektujte štandardy expozície RF, vzdialenosť minimálnej vzdialenosti od 0 cm doit être maintenue entre l'oreille a le produit (anténa obsahuje). L'exposition de la tête nerespektujúci pas ces exigences peut ne pas rešpekter les štandardov d'exposition RF et doit être évité. Využite jedinečnosť antény vrátane certifikátu antény. IC: 6132A-JBLQ810WL
Opération du corps L'appareil a été testé pour des opérations corporelles typiques où le produit était maintenu a une distance of 5 mm of corps. Le nerešpektovanie obmedzení nerešpektovanie obmedzení a porušenie predpisov pre RF d'IC. Využite unikátnosť l'antenne fournie ou approuvée. IC: 6132A-JBLQ810WLTM.
NEPOKÚŠAJTE SA OBSAHOVAŤ, OBSLUHOVAŤ ALEBO DEMONTÁŽ BATÉRIE | NEKRATKY OKRUH | MÔŽE BYŤ ODBORNÉ, AK SA ZNEŠKODŇUJÚ V POŽIARI RIZIKO VÝBUCHU, AK BATÉRIA VYMENÍ NESPRÁVNY TYP | POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE ALEBO RECYKLUJTE PODĽA POKYNOV

Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou HARMAN International Industries, Incorporated je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Toto zariadenie nie je chránené proti rušivému rušeniu a nie je príčinou interferencie v systéme autorizácií. Tento produkt je homologovaný pre ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados podľa Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Hlavné informácie nájdete na stránke ANATEL www.anatel.gov.br

: , , 06901 , ., 400, 1500 : OOO” “, , 127018, ., . , 12, . 1 : 1 : 2 : www.harman.com/ru : 8 (800) 700 0467 , : OOO” ” , «-». , 2010 : 000000-MY0000000, «M» – ( , B – , C – ..) «Y» – (A – 2010, B – 2011, C – 2012 ..).

HP_JBL_Q810_QSG_SOP_V10

810
Bezdrôtové herné slúchadlá na uši s aktívnym potlačením hluku a Bluetooth

Zvuk prežíva.
Úroveň až po JBL Quantum 810 Wireless s Hi-Res certifikovaným JBL QuantumSOUND, vďaka ktorému sú aj tie najmenšie zvukové detaily krištáľovo čisté a JBL QuantumSURROUND, najlepší priestorový priestorový zvuk pre hranie s technológiou DTS Headphone:X verzie 2.0. Vďaka bezdrôtovému pripojeniu 2.4 GHz a streamovaniu cez Bluetooth 5.2 a 43 hodinovej výdrži batérie, ktorá sa nabíja počas hrania, vám už nikdy neunikne ani sekunda. Boom mikrofón so zaostrovaním na hlas a technológia potlačenia hluku, navrhnuté pre herné prostredie, zaručujú, že budete mať vždy jasno, či sa bavíte so svojím tímom o stratégii alebo si objednávate pizzu. Nastavte ciferník s certifikáciou Discord pre dokonalú rovnováhu, potom bežte a pište celý deň a noc s pohodlím menšieho 2.4 GHz dongle a pohodlím prémiových ušných vankúšikov z pamäťovej peny potiahnutých kožou.

Vlastnosti
Duálny priestorový zvuk Vypočujte si každý detail s Hi-Res ovládačmi Dvojitá bezdrôtová technológia aktívneho potlačenia hluku pre hranie hier Hrajte a nabíjajte súčasne Herné audio tlačidlo chatovania pre Discord Smerový mikrofón Odolný, pohodlný dizajn Optimalizovaný pre PC, kompatibilný s viacerými platformami

810
Bezdrôtové herné slúchadlá na uši s aktívnym potlačením hluku a Bluetooth

Vlastnosti a výhody
Duálny priestorový zvuk Pocit, že ste vstúpili do hry s technológiou JBL QuantumSURROUND a DTS Headphone:X verzie 2.0, ktorá vám umožní zažiť pohlcujúci, viackanálový 3D zvuk všade okolo vás.
Vypočujte si každý detail s Hi-Res ovládačmi Úplne sa ponorte do JBL QuantumSOUND. 50 mm meniče s vysokým rozlíšením umiestnia aj tie najmenšie zvukové detaily s dokonalou presnosťou, od prasknutia vetvičky nepriateľa, ktorý sa presunie na miesto, až po kroky hordy zombie, ktorá sa tiahne za vami. Keď príde na hry, zvuk je prežitie.
Duálne bezdrôtové pripojenie Už nikdy nezmeškáte ani sekundu vďaka duálnym riešeniam bezstratového 2.4 GHz bezdrôtového pripojenia a Bluetooth 5.2, ktoré eliminujú oneskorenia a výpadky zvuku.
Technológia aktívneho potlačenia hluku pre hranie hier Systém aktívneho potlačenia hluku JBL Quantum 810 Wireless navrhnutý pre herné prostredie eliminuje nežiaduce zvuky v pozadí, takže sa môžete plne venovať svojej misii bez rozptyľovania.
Hrajte a nabíjajte súčasne Hrajte celý deň a noc so 43 hodinovou výdržou batérie, ktorá sa nabíja počas hrania. Na rozdiel od niektorých spoluhráčov sa JBL Quantum 810 Wireless nikdy neskončí – a nikdy vás nesklame.
Herný zvukový chatový ovládač pre Discord Vďaka samostatným zvukovým kartám vám ovládač s certifikáciou Discord umožňuje prispôsobiť dokonalé vyváženie zvuku hry a chatu vo vašej náhlavnej súprave bez prerušenia akcie.
Smerový mikrofón Smerový mikrofón JBL Quantum 810 Wireless so zameraním na hlas s vyklápacím stlmením a technológiou potlačenia ozveny znamená, že budete vždy hovoriť nahlas a zreteľne, či už hovoríte o stratégii so svojím tímom alebo si objednávate pizzu.
Odolný a pohodlný dizajn Ľahký, odolný hlavový most a ušné vankúšiky z pamäťovej peny potiahnuté prémiovou kožou sú navrhnuté pre úplné pohodlie bez ohľadu na to, ako dlho hráte.
Optimalizované pre PC, kompatibilné s viacerými platformami Bezdrôtová náhlavná súprava JBL Quantum 810 je kompatibilná cez 2.4 GHz bezdrôtové pripojenie s PC, PSTM (PS5 a PS4) a Nintendo SwitchTM (iba pri dokovaní), cez Bluetooth 5.2 so zariadeniami kompatibilnými s Bluetooth a cez 3.5 mm audio konektor pre PC, PlayStation, XboxTM, Nintendo Switch, Mobile, Mac a VR. Funkcie poháňané JBL QuantumENGINE (JBL QuantumSURROUND, RGB, EQ, nastavenia mikrofónu atď.) sú dostupné len na PC. Kompatibilitu nájdete v príručke pripojenia.

Čo je v krabici:
JBL Quantum 810 Bezdrôtová náhlavná súprava USB Nabíjací kábel 3.5 mm audio kábel USB bezdrôtový dongle Pena predného skla pre mikrofón QSG | Záručný list | Bezpečnostný list
Technické špecifikácie:
Veľkosť meniča: 50 mm Dynamické meniče Frekvenčná odozva (aktívna): 20 Hz 20 kHz Frekvenčná odozva mikrofónu: 100 Hz 10 kHz Max. vstupný výkon: 30 mW Citlivosť: 95 dB SPL@1 kHz/1 mW Maximálna SPL: 93 dB Citlivosť mikrofónu: -38dBV@1kHz/32 Ohm Impedencia: Výkon bezdrôtového vysielača 2.4G: <13 dBm 2.4G Bezdrôtová modulácia: /4-DQPSK 2.4G Bezdrôtová nosná frekvencia: 2400 MHz 2483.5 MHz Vysielaný výkon Bluetooth: <12dBm Vysielaná modulácia Bluetooth: GFSK, /4 DQPSK, 8DPSK Frekvencia Bluetooth: 2400 MHz – 2.483.5 XNUMX MHz Bluetooth Profile verzia: A2DP 1.3, HFP 1.8 Verzia Bluetooth: V5.2 Typ batérie: Li-ion batéria (3.7V/1300mAh) Napájanie: 5V 2A Doba nabíjania: 3.5h Čas prehrávania hudby s vypnutým RGB osvetlením: 43h Vzor snímania mikrofónu: Jednosmerný Hmotnosť: 418 g

HARMAN International Industries, Incorporated 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.jbl.com

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Všetky práva vyhradené. JBL je ochranná známka spoločnosti HARMAN International Industries, Incorporated, registrovaná v Spojených štátoch a / alebo iných krajinách. Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou HARMAN International Industries, Incorporated je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Funkcie, technické parametre a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokumenty / zdroje

Bezdrôtové slúchadlá JBL QUANTUM 810 [pdf] Návod na obsluhu
QUANTUM 810, QUANTUM 810 Bezdrôtové Slúchadlá, Bezdrôtové Slúchadlá, Slúchadlá

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *