Logo JBL Poznámky k vydaniu softvéru JBL Bar 5.1 Surround – logo 1Poznámky k vydaniu softvéru Bar 5.1 Surround
Príručka majiteľaPoznámky k vydaniu softvéru JBL Bar 5.1 SurroundJBL Bar 5.1 Surround
Poznámka k vydaniu softvéru

Dátum vydania: 21. decembra 2022

Verzia softvéru V22.49.21.00
Uvoľnite médium Automatická aktualizácia cez OTA (Via Over the Air).
Cez USB upgrade. File Meno:
Aktualizácia firmvéru
JBL_Bar_5.1_Surround_Version_22_49_21_00.zip

Čo je nové:

Táto aktualizácia softvéru:

  1. Opravte zobrazenie panela hlasitosti Fire TV.

Kliknutím sem stiahnete firmvér file
Pokyny na inováciu nájdete na nasledujúcej strane

Ako manuálne aktualizovať verziu firmvéru môjho soundbaru

Najnovšiu verziu softvéru si môžete stiahnuť kliknutím sem. Rozbaľte file a skopírujte 2 files (z rozbaleného file) do koreňového adresára prázdneho USB kľúča:

  • Update.zip a
  • Checksum.txt.
  1. Dlhým stlačením tlačidiel Soundbaru: [POWER] a [SOURCE] na viac ako 10 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia zariadenia Soundbar.
  2. Vložte USB kľúč do USB portu zariadenia Soundbar na jeho zadnom paneli a dlho stlačte tlačidlá Soundbar: [POWER] a [VOL-] na 10 sekúnd, čím spustíte aktualizáciu softvéru.
  3. Na prednom displeji zariadenia Soundbar sa teraz zobrazí „AKTUALIZÁCIA“.
  4. Počkajte na dokončenie aktualizácie softvéru. Jednotka sa reštartuje a vráti sa do pohotovostného režimu.
  5. po úspešnej aktualizácii skontrolujte verziu softvéru dlhým stlačením tlačidiel [SOURCE] a [VOL-], zvukový panel by sa mal aktualizovať na verziu „ver. 22-49-21-00”

Poznámky k vydaniu softvéru JBL Bar 5.1 Surround – obr- KONIEC -  

Poznámky k vydaniu softvéru JBL Bar 5.1 Surround – logo 1HARMAN International
400 Atlantic Street
Stamford, CT 06901, USA
www.harman.com

Dokumenty / zdroje

Poznámky k vydaniu softvéru JBL Bar 5.1 Surround [pdf] Návod na obsluhu
Lišta 5.1 Poznámky k vydaniu softvéru Surround, Poznámky k vydaniu softvéru 5.1 Surround, Poznámky k vydaniu softvéru

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *