Používateľská príručka budíka JALL Sunrise

Logo JALL

Budík JALL Sunrise

Budík na východ slnka JALL ACA-002-B
Používateľská príručka (EN)

[chránené e-mailom]

VAROVANIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

 1. Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti, vrátane podobného použitia v hoteloch.
 2. Umiestnite tento spotrebič na stabilný, rovný a nekĺzavý povrch.
 3. Nepoužívajte tento spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. V kúpeľni alebo v blízkosti
  sprcha alebo bazén).
 4. Uistite sa, že adaptér nezmáča.
 5. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda alebo aby ste naň nevyliali vodu.
 6. Používajte iba originálny adaptér. Nepoužívajte druhý adaptér, ak je poškodený.
 7. Tento spotrebič nemá hlavný vypínač na odpojenie od napájania
  zdroj, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 8. Nepoužívajte tento prístroj ako prostriedok na zníženie hodín spánku. Účel
  tohto spotrebiča je pomôcť vám ľahšie sa prebudiť. Neznižuje to vašu potrebu spánku.
 9. Tento spotrebič má v základni zabudovanú záložnú batériu, ktorá si pamätá vaše nastavenie hodín a budíka, keď sa vypne napájanie, ale NEMÁ podporu napájanú z batérie. Aby hodiny a všetky funkcie fungovali, musí byť potrebné sieťové napájanie. Podporuje vstup 100 - 240 V str.

SKLADOVANIE

 1. Spotrebič očistite mäkkou handričkou.
 2. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, tampóny alebo čistiace rozpúšťadlá ako alkohol, acetón,
  atď., pretože by to mohlo poškodiť povrch spotrebiča.
 3. Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte napájanie
  šnúru zo zásuvky a spotrebič uložte na bezpečnom a suchom mieste, kde nebude stlačený, rozbitý alebo poškodený.

OVERVIEW

Budík JALL na východ slnkaview

[chránené e-mailom]

NÁVOD NA OBSLUHU

Prvé použitie - nastavenie času:

Pri prvom zapojení spotrebiča musíte nastaviť čas.

 1. Podržaním nastavovacieho tlačidla (v pravom dolnom rohu) na 2 sekundy vstúpite do režimu nastavenia času.
 2. Kliknite na tlačidlo +/- (v ľavom hornom rohu) a vyberte „Hodina“. Napríkladample, „6“. Kliknutím na tlačidlo nastavenia ho potvrdíte.
 3. Kliknutím na tlačidlo +/- (v ľavom hornom rohu) vyberte „Minúta“. Napríkladample, „15“. Kliknutím na tlačidlo nastavenia ho potvrdíte.
 4. Kliknite na tlačidlo +/- (v ľavom hornom rohu) a vyberte „12H alebo 24H“. Napríkladample, "24H". Potvrďte to kliknutím na tlačidlo nastavenia.

Poznámka: Ak je vybraný 12-hodinový formát času, zobrazí sa ikona AM alebo PM.

Nastavovacie tlačidlo
Nastavovacie tlačidlo

[chránené e-mailom]

Nastavenie budíkov pre hodiny:
 1. Stlačením tlačidla budíka 1 zapnete budík 1. Dúfajte, že tlačidlo budíka 1 na 2 sekundy vstúpi do režimu nastavenia budíka 1.
 2. „Hodinu“ upravíte stlačením tlačidla +/-. Napríkladample, „6“. Stlačením tlačidla budíka 1 ho potvrďte.
 3. Stlačením tlačidla +/- nastavte „minútu“. Napríkladample, „30“. Stlačením tlačidla budíka 1 ho potvrďte.
 4. Stlačením tlačidla +/- upravte nastavenie „Vyzváňací tón“. Môžete si zvoliť medzi 7 prednastavenými zvukmi alebo FM rádiom ako zvukom prebudenia. Stlačením tlačidla budíka 1 ho potvrďte.
 5. Stlačením tlačidla +/- upravte hlasitosť. Stlačením tlačidla budíka 1 ho potvrďte.
 6. Stlačením tlačidla +/- upravte nastavenie „Brightness“. Stlačením tlačidla budíka 1 ho potvrďte.
 7. Stlačením tlačidla +/- upravte „Sunrise Simulation Time“. Môžete ho nastaviť na 10 minút. Stlačením tlačidla budíka 1 ho potvrďte.

Nastavili ste budík 1. Svetlo východu slnka sa postupne rozsvieti z 10 % jasu na 100 % po 10 minútach od 6:20. O 10 minút neskôr sa budík spustí o 6:30. Po stlačení tlačidla odloženia spánku môžete získať ďalších 9 minút režimu spánku (odloženie až 5 -krát). Budík môžete vypnúť stlačením tlačidla budíka 1. (Berte alarm 1 ako example, budík 2 je rovnaký.)

Poznámka: Ak sa budík vypne a do 15 minút sa neuskutoční žiadna operácia, automaticky vypne svetlo a zvuk.

Tlačidlo Alram 1

Nastavenie režimu farebného svetla:

Režim farebného svetla môžete nastaviť manuálne alebo automaticky.

 1. Stlačením tlačidla LED svetlo (v ľavom hornom rohu) vstúpite do manuálneho režimu farebného svetla.
 2. Stlačením tlačidla + / - nastavíte rôzne farby svetiel ručne. Existuje 7 farieb, ktoré si môžete vybrať.
 3. Dvojitým kliknutím na tlačidlo LED svetlo prejdete do režimu automatického farebného svetla. To znamená, že automaticky zmení farbu svetla.
 4. Opätovným stlačením tlačidla LED svetlo opustíte režim farebného svetla.
Tlačidlo LED svetla
Tlačidlo LED svetla

[chránené e-mailom]

Nastavenie FM rádia pre hodiny:
 1. Podržte prepínač stlačený na 2 sekundy, hodiny automaticky prehľadajú všetky dostupné stanice a uložia ich ako P-01 / P-02 / P-03 atď. (Až 10 kanálov). Kým proces nedokončí, nemusíte robiť nič.
 2. Po dokončení nastaví rádiobudík predvolene kanál P-01.
 3. Stlačením tlačidla hlasitosti „+“ / „-“ (v blízkosti prepínača) upravte hlasitosť rádia.
 4. Podržaním tlačidla hlasitosti „+“ / „-“ na 2 sekundy vyberte P-02 / P-03 a iný kanál.
 5. Stlačením tlačidla rádia FM ukončíte režim rádia FM.
Rádiové tlačidlo FM
Rádiové tlačidlo FM

[chránené e-mailom]

Nastavenie režimu zaspávania (režim simulovaného západu slnka) pre hodiny:
 1. Stlačením tlačidla zaspávania vstúpite do režimu zaspávania.
 2. Podržaním tlačidla zaspávania na 2 sekundy nastavíte režim zaspávania.
 3. Stlačením tlačidla + / - upravte časovač (až 120 minút). A potom stlačte
  tlačidlo zaspávania na potvrdenie.
 4. Stlačením tlačidla + / - upravte jas. A potom stlačte tlačidlo zaspávania
  potvrdiť to.
 5. Stlačením tlačidla + / - upravte zvuk. Môžete si vybrať z 3 predvolieb
  zvuky alebo FM rádio ako zvuk zaspávania. Potom to potvrďte stlačením tlačidla zaspávania.
 6. Hlasitosť nastavíte stlačením tlačidla + / -. Potom to potvrďte stlačením tlačidla zaspávania.
 7. Teraz ste v režime zaspávania. Stále môžete stlačiť + / -, aby ste upravili jas a stlačte tlačidlo hlasitosti + / -, aby ste v tomto okamihu nastavili hlasitosť.
 8. Opätovným stlačením tlačidla zaspávania ukončíte režim zaspávania.

Poznámka: Po dokončení nastavenia sa svetlo pomaly zmení z predvolenej úrovne jasu na tmavé a na konci nastaveného času sa svetlo vypne.

Tlačidlo zaspávania
Tlačidlo zaspávania

[chránené e-mailom]

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Táto časť sumarizuje najbežnejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri budení. Ak neviete problém vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, kontaktujte nás [chránené e-mailom] pre ďalšiu pomoc.

Otázka 1: Toto zariadenie vôbec nefunguje.
 1. Možno nie je adaptér správne vložený do sieťovej zásuvky. Adaptér správne zapojte do sieťovej zásuvky.
 2. Možno došlo k výpadku napájania. Pripojením iného spotrebiča skontrolujte, či napájanie funguje.
Otázka 2: Rádio produkuje praskavý zvuk.
 1. Možno je vysielaný signál slabý, úplne odviňte anténu a pohybujte ňou, kým nedosiahnete najlepší príjem.
Otázka 3: Mohol by som úplne vypnúť zobrazenie času?
 1. Áno, môžete nastaviť jas zobrazenia času alebo ho vypnúť niekoľkonásobným kliknutím na nastavovacie tlačidlo.
Otázka 4: Majú tieto hodiny možnosť záložnej batérie v prípade výpadku napájania?tage?
 1. Tieto hodiny majú v základni zabudovanú záložnú batériu, ktorá si pamätá vaše nastavenie hodín a budíka, keď sa vypne napájanie, ale NEMÁ podporu batérie. Aby hodiny a všetky funkcie fungovali, musí byť potrebné sieťové napájanie. Podporuje vstup 100 - 240 V str.

[chránené e-mailom]

Otázka 5: Ako môžem vypnúť zvuk budíka, keď sa vypne?
 1. Musíte len stlačiť príslušné tlačidlo alarmu. Takže ak nastavíte „Alarm 1“, stlačte tlačidlo „Alarm 1“ na boku a malo by sa vypnúť.
Otázka 6: Môžem to urobiť tak, aby sa rozsvietilo iba svetlo, nie alarm? (Alebo môžem nastaviť budík tak, aby bol iba zvuk a žiadne svetlo?)
 1. Pri nastavovaní budíka môžete nastaviť hlasitosť na najnižšiu úroveň. To znamená, že keď sa spustí alarm, zvuk je takmer neviditeľný a svieti iba svetlo.
 2. Pri nastavovaní budíka môžete zvoliť najnižšiu intenzitu osvetlenia, čo znamená, že keď sa budík vypne, takmer vôbec nesvieti.

PS. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás [chránené e-mailom] o pomoc.

Logo JALL

ZÁKAZNÍCKA PODPORA
[chránené e-mailom]

 

Používateľská príručka budíka JALL Sunrise - Stiahnutie [optimalizované]
Používateľská príručka budíka JALL Sunrise - Stiahnuť ▼

Dokumenty / zdroje

Budík JALL Sunrise [pdf] Návod na použitie
ACA-002-B, Budík pri východe slnka

Pripojte sa ku konverzácii

7 Komentáre

 1. Som nový majiteľ a moje hodiny blikajú symbolom wifi a nemôžem nič nájsť, dajte mi vedieť, čo to znamená

 2. Pokyny nám nehovoria, ako zvoliť predvolenú stanicu pre alarm. Je to predvolené iba to prvé, ktoré nie je nič iné ako statické, kde sa nachádzam. Nie ste si istí, prečo to rádio nastavilo ako predvolené.

  1. Vyberiete si, ktorú stanicu chcete. Potom prejdite na nastavenia budíka. Keď vyberiete zvuk fm, bude predvoľbou použitá posledná stanica

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.