Používateľská príručka pre bezdrôtovú tenkú nožnicovú klávesnicu INSIGNIA NS-PK4KBB23
INSIGNIA NS-PK4KBB23 Bezdrôtová tenká nožnicová klávesnica plnej veľkosti

OBSAH BALENIA Bezdrôtová klávesnica

 • Nabíjací kábel USB na USB-C
 • USB nano prijímač
 • Stručný návod na obsluhu

VLASTNOSTI

 • Duálny režim sa pripája bezdrôtovo pomocou pripojení 2.4 GHz (s USB kľúčom) alebo Bluetooth 5.0 alebo 3.0
 • Nabíjateľná batéria eliminuje potrebu jednorazových batérií
 • Číselná klávesnica plnej veľkosti vám pomôže presne zadávať údaje
 • 6 multimediálnych tlačidiel ovláda audio funkcie
  VLASTNOSTI

Klávesové skratky

PRE WINDOWS PRE MAC ALEBO ANDROID ICON FUNKCIE POPIS
FN + F1 F1  

F1

Úvodná stránka vstúpiť web homepage
FN + F2 F2  

F2

Vyhľadanie  
FN + F3 F3  

F3

Jas nadol Znížte jas obrazovky
FN + F4 F4  

F4

Zvýšenie jasu Zvýšte jas obrazovky
FN + F5 F5  

F5

Vybrať všetko  
FN + F6 F6  

F6

Predchádzajúca stopa Funkcia predchádzajúcej mediálnej stopy
FN + F7 F7  

F7

Prehrať / pozastaviť Prehrať alebo pozastaviť médiá
FN + F8 F8  

F8

Ďalšia skladba Funkcia ďalšej mediálnej stopy
FN + F9 F9  

F9

Vypnutie Vypnutie zvuku všetkých médií
FN + F10 F10  

F10

Znížiť hlasitosť Znížte hlasitosť
FN + F11 F11  

F11

Zvýšiť hlasitosť Zvýšte hlasitosť
FN + F12 F12  

F12

Zámok Uzamknite obrazovku

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

 • Zariadenie s dostupným portom USB a vstavaným adaptérom Bluetooth
 • Windows® 11, Windows® 10, macOS a Android

NABÍJANIE KLÁVESNICE

 • Pripojte dodaný kábel k portu USB-C na klávesnici a druhý koniec zapojte do nástennej USB nabíjačky alebo portu USB na počítači.

LED INDIKÁTORY

POPIS LED FARBA
Nabíjanie červená
Plne nabité Biela

PRIPOJENIE VAŠEJ KLÁVESNICE

Vaša klávesnica môže byť pripojená buď pomocou 2.4 GHz (bezdrôtové) alebo Bluetooth.
A: 2.4 GHz (bezdrôtové) pripojenie

 1. Vyberte USB nano prijímač (dongle) umiestnený na spodnej strane klávesnice.
  PRIPOJENIE VAŠEJ KLÁVESNICE
 2. Vložte ho do portu USB na počítači
  PRIPOJENIE VAŠEJ KLÁVESNICE
 3. Posuňte prepínač pripojenia na klávesnici doprava na možnosť 2.4 GHz. Vaša klávesnica sa automaticky spáruje s vaším zariadením.
  PRIPOJENIE VAŠEJ KLÁVESNICE
 4. Stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá OS vášho zariadenia.
  PRIPOJENIE VAŠEJ KLÁVESNICE

B: Bluetooth pripojenie

 1. Posuňte prepínač pripojenia na klávesnici doľava na možnosť Bluetooth ( ).
  Bluetooth spojenie
 2. Stlačte tlačidlo Bluetooth ( ) na klávesnici na tri až päť sekúnd. Vaša klávesnica prejde do režimu párovania.
  Bluetooth spojenie
 3. 3 Otvorte nastavenia zariadenia, zapnite Bluetooth a vyberte buď BT 3.0 KB
  alebo BT 5.0 KB zo zoznamu zariadení. Ak sú dostupné obe možnosti, vyberte BT 5.0 KB pre rýchlejšie pripojenie.
 4. Stlačte tlačidlo, ktoré zodpovedá OS vášho zariadenia
  Bluetooth spojenie

TECHNICKÉ ÚDAJE

klávesnica:

 • Rozmery (V × Š × H): 44 × 14.81 × 5.04 palca (1.13 × 37.6 × 12.8 cm)
 • hmotnosť: 13.05 oz. (37 kg)
 • Batéria: Vstavaná lítium-polymérová batéria 220 mAh
 • Životnosť batérie: približne tri mesiace (na základe priemerného používania)
 • Rádiofrekvencia: 2.4 GHz, BT 3.0, BT 5.0
 • prevádzkový: 33 ft. (10 m)
 • Elektrické hodnotenie: 5V 110mA

USB kľúč:

 • Rozmery (V × Š × H): 18 × 52 × 76 palca (0.46 × 1.33 × 1.92 cm)
 • Rozhranie: USB 1.1, 2.0, 3.0

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Moja klávesnica nefunguje.

 • Skontrolujte, či váš počítač spĺňa systémové požiadavky.
 • Nabite batériu klávesnice. Keď je batéria takmer vybitá, indikátor slabej batérie tri sekundy bliká.
 • Skúste presunúť iné bezdrôtové zariadenia ďalej od počítača, aby ste predišli rušeniu.
 • Skúste pripojiť váš kľúč USB k inému portu USB na počítači.
 • Skúste reštartovať počítač s pripojeným kľúčom USB. Nemôžem vytvoriť pripojenie Bluetooth.
 • Skráťte vzdialenosť medzi klávesnicou a zariadením Bluetooth.
 • Uistite sa, že ste na svojom zariadení Bluetooth vybrali Insignia NS-PK4KBB23-C.
 • Vypnite svoje zariadenia a potom ich zapnite. Znova spárujte klávesnicu a zariadenie Bluetooth.
 • Uistite sa, že vaša klávesnica nie je spárovaná s iným zariadením Bluetooth.
 • Uistite sa, že klávesnica aj zariadenie Bluetooth sú v režime párovania.
 • Uistite sa, že vaše zariadenie Bluetooth nie je pripojené k žiadnemu inému zariadeniu.

Môj adaptér sa nezobrazuje na mojom zariadení Bluetooth.

 • Skráťte vzdialenosť medzi klávesnicou a zariadením Bluetooth.
 • Prepnite klávesnicu do režimu párovania a potom obnovte zoznam zariadení Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením Bluetooth

Právna doložka

Informácie FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Upozornenie FCC
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení.

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Poraďte sa s predajcom alebo so skúseným rádio / TV technikom

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie.

Vyhlásenie RSS-Gen
Toto zariadenie obsahuje vysielač (prijímače) / prijímače (prijímače) oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s RSS (s) oslobodenými od licencie pre Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

 1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie.
 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaduce fungovanie.

JEDNOROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Podrobnosti nájdete na www.insigniaproducts.com.

KONTAKT INSIGNIA:
Zákaznícky servis získate na telefónnom čísle 877-467-4289 (USA a Kanada)
www.insigniaproducts.com

BADGE je ochranná známka spoločnosti Best Buy a jej pridružených spoločností.
Distribuuje spoločnosť Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2023 Best Buy. Všetky práva vyhradené.

V1 ANGLICKY 22-0911

Dokumenty / zdroje

INSIGNIA NS-PK4KBB23 Bezdrôtová tenká nožnicová klávesnica plnej veľkosti [pdf] Používateľská príručka
KB671, V4P-KB671, V4PKB671, NS-PK4KBB23 Bezdrôtová tenká nožnicová klávesnica v plnej veľkosti, NS-PK4KBB23, Bezdrôtová tenká nožnicová klávesnica v plnej veľkosti, Tenká nožnicová klávesnica v plnej veľkosti, nožnicová klávesnica v plnej veľkosti, nožnicová klávesnica, klávesnica

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *