INSIGNIA - logo

NÁVOD NA INŠTALÁCIU
Držiak na stenu v pevnej polohe
pre TV s uhlopriečkou 19 – 39 palcov.
NS-HTVMFABINSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TVPred použitím nového produktu si prečítajte tieto pokyny, aby ste predišli poškodeniu.

Bezpečnostné informácie a technické údaje

POZOR:
DÔLEŽITÁ BEZPEČNOSŤ POKYNY – ULOŽTE TIETO POKYNY – PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD

Maximálna hmotnosť televízora: 35 libier. (15.8 kg)
Veľkosť obrazovky: uhlopriečka 19 palcov až 39 palcov
Celkové rozmery (V × Š): 8.66 × 10.04 palca (22.0 × 25.5 cm)
Hmotnosť pripevnenia na stenu: 2.2 lb (1 kg)
Sme tu pre vás www.insigniaproducts.com
Pre zákaznícky servis volajte: 877-467-4289 (trhy USA/Kanada)

POZOR: Nepoužívajte tento produkt na žiadny účel, ktorý nie je výslovne špecifikovaný spoločnosťou Insignia. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie majetku alebo zranenie osôb. Ak týmto pokynom nerozumiete alebo máte pochybnosti o bezpečnosti inštalácie, kontaktujte zákaznícky servis alebo zavolajte kvalifikovaného dodávateľa. Insignia nezodpovedá za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním.
POZOR: Neprekračujte uvedenú maximálnu hmotnosť. Tento montážny systém je určený na použitie len s uvedenými maximálnymi hmotnosťami. Použitie s výrobkami ťažšími, než je uvedené maximálne zaťaženie, môže spôsobiť zrútenie držiaka a jeho príslušenstva, čo môže spôsobiť zranenie.
Hmotnosť vášho televízora nesmie presiahnuť 35 libier. (15.8 kg). Stena musí byť schopná uniesť päťkrát väčšiu váhu ako váš televízor a montáž na stenu.
Tento výrobok obsahuje malé predmety, ktoré by pri požití mohli predstavovať riziko zadusenia. Tieto predmety uchovávajte mimo dosahu malých detí!INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - nástenná doska 9

nástrojov potrebných

Pri zostavovaní nového televízneho držiaka na stenu budete potrebovať nasledujúce nástroje:

Obsah balenia

Uistite sa, že máte všetok hardvér potrebný na zostavenie nového držiaka na TV:INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový nástenný držiak s pevnou polohou pre TV – obsah balenia

Televízna hardvérová taška

Štítok technické vybavenie Množstvo
02 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 8Skrutka M4 × 12 mm 4
03 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 7Skrutka M6 × 12 mm 4
04 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 6Skrutka M8 × 20 mm 4
05 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 5Skrutka M6 × 35 mm 4
06 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 4Skrutka M6 × 35 mm 4
07 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbolPodložka M4 4
08 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbolPodložka M6 / M8 4
09 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 3distance 4
10 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbolLag podložka 2
11 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 15/16 palca × 2 3/4 palca oneskorená skrutka 2

Betónová inštalačná sada CMK1 (nie je súčasťou dodávky)
Požiadajte zákaznícky servis na čísle 1-800-359-5520, aby vám tieto ďalšie diely boli doručené priamo k vám.

C1 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 1
5/16 palca × 2 3/4 palca oneskorená skrutka
2
C2 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbolLag podložka 2
C3 INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - symbol 2
Kotvy do betónu
2

Pokyny na inštaláciu

KROK 1 - Určenie, či má váš televízor plochý chrbát alebo nepravidelný alebo upchatý chrbát

 1.  Televíznu obrazovku opatrne položte obrazovkou nadol na čistý a mäkký povrch, aby ste ju chránili pred poškodením a poškriabaním.
 2. Ak je k televízoru pripevnený stojan na stôl, podstavec demontujte. Pokyny nájdete v dokumentácii dodanej s televízorom.
 3. Dočasne položte držiaky TV (01), vertikálne, na zadnú časť televízora.
 4. Zarovnajte otvory pre skrutky v držiakoch TV s otvormi pre upevnenie skrutiek na televízore.
 5.  Určite, aký typ chrbta môže mať váš televízor:

Rovný chrbát: Konzoly ležia zarovno so zadnou časťou televízora a neblokujú žiadne konektory. Pri montáži na stenu nepotrebujete rozpery.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový nástenný držiak s pevnou polohou pre TV - TV držiaky 2Prekážka chrbta: Konzoly blokujú jeden alebo viac konektorov na zadnej strane televízora. Pri montáži na stenu budete potrebovať rozpery.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový nástenný držiak s pevnou polohou pre TV - TV držiaky 1

Nepravidelne tvarovaný chrbát: Medzi konzolou a časťou zadnej strany televízora je medzera. Pri montáži na stenu budete potrebovať rozpery.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový nástenný držiak s pevnou polohou pre TV - TV držiaky

Demontujte držiaky televízora (01).
KROK 2 - Vyberte skrutky, podložky a rozpery
1 Vyberte hardvér pre váš TV (skrutky, podložky a rozpery). Obmedzený počet televízorov sa dodáva s montážnym hardvérom. (Ak sú k televízoru dodané skrutky, sú takmer vždy v otvoroch na zadnej strane televízora.) Ak nepoznáte správnu dĺžku montážnych skrutiek, ktoré váš televízor vyžaduje, vyskúšajte rôzne veľkosti ručným naskrutkovaním skrutky. Vyberte jeden z nasledujúcich typov skrutiek:
Pre televízor s plochým zadným dielom:
Skrutky M4 X 12 mm (02)
Skrutky M6 X 12 mm (03)
Skrutky M8 X 20 mm (04)
Pre televízor s nepravidelným alebo zablokovaným chrbtom:
Skrutky M4 X 35 mm (05)
Skrutky M6 X 35 mm (06)
Pre príslušné typy skrutiek vyberte buď podložku M4 (07) alebo podložku M6/M8 (08).
V prípade nepravidelnej alebo upchatej zadnej časti TV tiež použite rozperu (09)
POZOR: Aby ste sa vyhli možným zraneniam osôb a škodám na majetku, uistite sa, že sú k dispozícii správne závity na pripevnenie konzol k televízoru. Ak narazíte na odpor, okamžite zastavte a kontaktujte zákaznícky servis. Na umiestnenie televízora použite najkratšiu kombináciu skrutiek a rozperiek. Príliš dlhý hardvér môže poškodiť váš televízor. Použitie príliš krátkej skrutky však môže spôsobiť, že váš televízor spadne z držiaka.

2 Odstráňte skrutky z otvorov v zadnej časti televízora.
3 V prípade plochého zadného televízora prejdite na „KROK 3 - Možnosť 1: Pripevnenie montážneho hardvéru k televízorom s plochým zadným dielom“ na strane 7.
INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - nástenná doska 6ALEBOV prípade nepravidelného alebo zablokovaného chrbta prejdite na „KROK 3 – Možnosť: Pripevnenie montážneho príslušenstva k televízorom s nepravidelnými alebo zablokovanými chrbtom“ na strane 8.
KROK 3 - Možnosť 1: Pripevnenie montážneho hardvéru k televízorom s plochou zadnou stranou

 1.  Zarovnajte ľavý a pravý držiak televízora (01) s otvormi pre skrutky na zadnej strane televízora. Skontrolujte, či sú zátvorky vyrovnané.
 2.  Namontujte podložky (07 alebo 08) a skrutky (02, 03 alebo 04) do otvorov v zadnej časti televízora.
 3. Utiahnite skrutky tak, aby priliehali k držiakom TV. Neutiahnite príliš.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový nástenný držiak s pevnou polohou pre TV – montážny materiál

KROK 3 - Možnosť 2: Pripevnenie montážneho hardvéru k televízorom s nepravidelnými alebo zakrytými chrbtami

 1.  Na diery pre skrutky na zadnej strane televízora umiestnite rozpery (09).
 2. Zarovnajte ľavý a pravý držiak televízora (01) s otvormi pre skrutky na zadnej strane televízora. Skontrolujte, či sú zátvorky vyrovnané.
 3.  Položte podložky (07 alebo 08) cez otvory v konzolách televízora. Skrutky (05 alebo 06) zasuňte cez podložky, držiaky TV a rozpery.
 4.  Utiahnite skrutky tak, aby priliehali k držiakom TV. Neutiahnite príliš.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - nástenná doska 5

KROK 4 - Určite umiestnenie pre montáž na stenu
Poznámka:
• Podrobnejšie informácie o tom, kde máte vyvŕtať diery, nájdete v našom online nástroji na zisťovanie výšky na adrese: http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder
• Váš televízor by mal byť dostatočne vysoký, aby ste mali oči vyrovnané so stredom obrazovky. To je zvyčajne 40 až 60 palcov od zeme.
Stred televízora bude posunutý o 80 palca nižšie ako stred nástennej dosky (10). Pred vyvŕtaním otvorov do steny:

 1. Zmerajte vzdialenosť od spodnej časti televízora k stredovému bodu do polovice medzi horným a spodným montážnym otvorom na zadnej strane televízora. Toto je meranie a.
 2. Zmerajte vzdialenosť od podlahy po miesto, kde chcete umiestniť spodnú časť televízora na stenu. Pamätajte, že spodná časť televízora by mala byť umiestnená nad akýmkoľvek nábytkom (ako sú zábavné centrá alebo televízne stojany). Televízor by mal byť tiež nad položkami položenými na vrchu nábytku (napríklad prehrávač Blu-ray alebo káblový prijímač). Toto meranie je b.
 3. Pridajte a + b. Celkové meranie je výška, kde chcete, aby bol stred nástennej dosky na stene.
 4. Pomocou ceruzky označte toto miesto na stene.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - nástenná doska 4

KROK 5 - Možnosť 1: Inštalácia na stenu z dreveného čapu *
Poznámka: Akákoľvek sadrokartónová doska pokrývajúca stenu nesmie byť väčšia ako 5 mm.

 1.  Nájdite čap. Overte stred čapu pomocou vyhľadávača čapov od okraja po okraj.
 2.  Zarovnajte stred šablóny nástennej dosky (R) s výškou (a + b), ktorú ste určili v predchádzajúcom kroku, skontrolujte, či je vyrovnaná, a potom ju prilepte k stene.
 3.  Cez šablónu vyvŕtajte dva pilotné otvory do hĺbky 3 mm pomocou vrtáka s priemerom 75 mm a potom šablónu vyberte.
 4.  Zarovnajte nástennú dosku (10) s vodiacimi otvormi, zaskrutkujte skrutky (12) cez podložky skrutiek (11) a potom cez otvory v doske. Utiahnite oneskorovacie skrutky iba dovtedy, kým nie sú pevné k stenovej doske.

POZOR:

 •  Na montáž nástennej dosky používajte iba dva stredové otvory. Nepoužívajte bočné otvory so štrbinami.
 • Nainštalujte do stredu čapov. Neinštalujte iba do sadrokartónu.
 • NEPRETAHUJTE dotiahnuté skrutky (12).

* Minimálna veľkosť drevených čapov: bežné 2 x 4 palce (51 x 102 mm), nominálne 11/2 x 31/2 palca (38 x 89 mm).
* Minimálny horizontálny rozstup medzi spojovacími prvkami nemôže byť menší ako 16 palcov (406 mm).
Zarovnajte stred šablóny so značkou výšky (a+b), ktorú ste vytvorili v kroku 4.

KROK 5 – Možnosť 2: Inštalácia na pevnú betónovú stenu alebo betónovú tvárnicu (vyžaduje súpravu na inštaláciu betónu CMK1)
UPOZORNENIE: Do zabráňte poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb, nikdy nevŕtajte do malty medzi blokmi. Namontujte nástennú dosku priamo na betónový povrch.

 1. Zarovnajte stred šablóny nástennej dosky (R) s výškou (a + b), ktorú ste určili v predchádzajúcom kroku, skontrolujte, či je vyrovnaná, a potom ju prilepte k stene.
 2. Pomocou šablóny vyvŕtajte dva pilotné otvory do hĺbky 3 mm pomocou vrtáka do muriva s priemerom 75/3 palca (8 mm), potom šablónu vyberte.
 3.  Vložte betónové stenové kotvy (C3) do pilotných otvorov a pomocou kladiva skontrolujte, či sú kotvy v jednej rovine s betónovým povrchom.
 4.  Zarovnajte stenovú dosku (10) s kotvami, zaskrutkujte skrutky (C1) cez podložky skrutiek (C2) a potom cez otvory v stene. Utiahnite oneskorovacie skrutky iba dovtedy, kým nie sú pevné k stenovej doske.

POZOR:

 • Na montáž nástennej dosky používajte iba dva stredové otvory. Nepoužívajte bočné otvory so štrbinami.
 •  NEPRETAHUJTE dotiahnuté skrutky (C1).

Zarovnajte stred šablóny so značkou výšky (a+b), ktorú ste vytvorili v kroku 4.INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - nástenná doska 2

* Minimálna hrúbka pevného betónu: 8 palcov (203 mm)
* Minimálna veľkosť betónového bloku: 8 x 8 x 16 palcov (203 x 203 x 406 mm).
* Minimálny horizontálny rozstup medzi spojovacími prvkami nemôže byť menší ako 16 palcov (406 mm).
KROK 6 - Upevnenie televízora na nástennú dosku

 1.  Ak zaisťovacie skrutky (S) zakrývajú spodné otvory konzol televízora (01), odskrutkujte ich, kým nie sú otvory voľné.
 2. Držte televízor tak, aby horná časť obrazovky bola naklonená smerom k stene, posuňte horné zárezy pravého a ľavého držiaka televízora (01) cez horný okraj nástennej dosky (10).
 3.  Zatlačte spodnú časť televízora smerom k stene, kým západkový mechanizmus nezacvakne na miesto.

INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - nástenná doska 1

Upevnenie televízora na dosku na stene
Utiahnite zaisťovacie skrutky (S) krížovým skrutkovačom, kým sa nedotknú nástennej dosky (10).INSIGNIA NS HTVMFAB 19 39 palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV - nástenná platňa

Ak chcete televízor vybrať z nástennej dosky, odskrutkujte zaisťovacie skrutky, potom potiahnite spodok od steny a vyberte zostavu z nástenného držiaka.

JEDNOROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

definícia:
Distribútor * výrobkov označených značkou Insignia zaručuje vám, pôvodnému kupujúcemu tohto nového výrobku značkovej značky Insignia (ďalej len „výrobok“), že výrobok nebude po dobu jedného obdobia bez vád pôvodného výrobcu materiálu alebo vyhotovenia ( 1) rok od dátumu zakúpenia produktu („záručná doba“).
Aby mohla platiť táto záruka, musí byť váš výrobok zakúpený v Spojených štátoch alebo Kanade v značkovom maloobchodnom obchode Best Buy alebo online na adrese www.bestbuy.com or  www.bestbuy.ca a je zabalený s týmto prehlásením o záruke.
Ako dlho trvá pokrytie?
Záručná doba trvá 1 rok (365 dní) od dátumu zakúpenia produktu. Dátum vášho nákupu je vytlačený na potvrdenke, ktorú ste dostali s produktom.
Na čo sa vzťahuje táto záruka?
Ak sa počas záručnej doby zistí, že pôvodná výroba materiálu alebo prevedenie výrobku je chybné v autorizovanom servise Insignia alebo v obchode, spoločnosť Insignia (podľa vlastného uváženia): (1) opraví Produkt novými alebo prestavané časti; alebo (2) bezplatne nahradiť výrobok novými alebo prestavanými porovnateľnými výrobkami alebo dielmi. Výrobky a diely vymenené v rámci tejto záruky sa stávajú majetkom spoločnosti Insignia a nevracajú sa vám. Ak je po uplynutí záručnej doby vyžadovaný servis výrobkov alebo dielov, musíte zaplatiť všetky poplatky za prácu a diely. Táto záruka trvá, pokiaľ vlastníte svoj produkt Insignia počas záručnej doby. Záručné krytie končí, ak produkt predáte alebo iným spôsobom prevediete.
Ako získať záručný servis?
Ak ste si produkt zakúpili v obchode Best Buy alebo v obchode Best Buy online webstránka (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), odneste, prosím, originál dokladu a Produkt do ktoréhokoľvek obchodu Best Buy. Uistite sa, že ste výrobok umiestnili do pôvodného obalu alebo obalu, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany ako originálne balenie.
Ak chcete získať záručný servis, v Spojených štátoch a Kanade volajte na číslo 1-877-467-4289. Call agenti môžu problém diagnostikovať a opraviť po telefóne.
Kde je záruka platná?
Táto záruka platí iba v USA a Kanade v značkových maloobchodných predajniach Best Buy alebo webpôvodného kupujúceho výrobku v kraji, kde bol pôvodný nákup uskutočnený.

Na čo sa záruka nevzťahuje?

Táto záruka sa nevzťahuje na:

 •  Strata / znehodnotenie jedla v dôsledku poruchy chladničky alebo mrazničky
 •  Poučenie / vzdelávanie zákazníkov
 • inštalácia
 •  Vykonajte úpravy
 • Kozmetické poškodenie
 •  Škody spôsobené počasím, bleskom a inými účinkami Boha, napríklad prepätím
 •  Náhodné poškodenie
 • zneužiť
 • Zneužívanie
 • nedbalosť
 •  Komerčné účely/použitie, vrátane, ale nie výlučne, na použitie v mieste podnikania alebo v spoločných priestoroch bytového komplexu s viacerými bytmi alebo bytového komplexu, alebo inak použité na inom mieste ako v súkromnom dome.
 •  Úpravy akejkoľvek časti Produktu vrátane antény
 •  Zobrazovací panel poškodený statickými (nepohybujúcimi sa) obrázkami aplikovanými na dlhšie obdobia (vypaľovanie).
 • Poškodenie v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby
 • Pripojenie k nesprávnemu objtage alebo napájanie
 • Pokus o opravu vykonaný osobou, ktorá nie je autorizovaná spoločnosťou Insignia na vykonávanie opravy produktu
 • Výrobky predávané „tak ako sú“ alebo „so všetkými chybami“
 •  Spotrebný materiál, okrem iného vrátane batérií (tj. AA, AAA, C atď.)
 • Výrobky, u ktorých bolo výrobné číslo použité výrobné číslo, zmenené alebo odstránené
 • Strata alebo krádež tohto produktu alebo ktorejkoľvek časti produktu
 • Panely displeja, ktoré obsahujú až tri (3) pixlové chyby (tmavé alebo nesprávne osvetlené body) zoskupené na ploche menšej ako desatina (1/10) veľkosti displeja alebo až päť (5) pixlových porúch na celom displeji . (Displeje založené na pixeloch môžu obsahovať obmedzený počet pixelov, ktoré nemusia fungovať normálne.)
 • Poruchy alebo poškodenia spôsobené akýmkoľvek kontaktom, okrem iného vrátane tekutín, gélov alebo pást.

VÝMENA OPRAVY POSKYTOVANÁ V TEJTO ZÁRUKE JE VAŠIM VÝHRADNÝM NÁPRAVOU NA PORUŠENIE ZÁRUKY. INSIGNIA NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZA PORUŠENIE AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY NA TOHTO PRODUKT, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, STRATY ÚDAJOV, STRATY POUŽÍVANIA VÁŠHO PRODUKTU, STRATY ZISKU, STRATY ZISKU. INSIGNIA PRODUCTS NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRODUKTU, VŠETKY VÝSLOVNÉ A IMPLICITNÉ ZÁRUKY NA PRODUKT, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVANIA A OBMEDZENÍ NEVHODNOSTI VZŤAHU VYŠŠIE UVEDENÁ ZÁRUČNÁ DOBA A PO LEHOTE ZÁRUKY NEBUDÚ PLATNÉ ŽIADNE ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ. NIEKTORÉ ŠTÁTY, PROVINCIE A JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE DĹŽKY TRVANIA IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH ALEBO PROVINCIÁCH LÍŠIA.
Kontaktujte Insignia:
Zákaznícky servis volajte na číslo 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA je ochranná známka spoločnosti Best Buy a jej pridružených spoločností.
Distribuuje spoločnosť Best Buy Purchasing, LLC
©2020 Best Buy.
Všetky práva vyhradené.INSIGNIA - logo

Číslo dielu: 6907-302035
www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (USA a Kanada)
01-800-926-3000 (Mexiko)
INSIGNIA je ochranná známka spoločnosti Best Buy a jej pridružených spoločností.
Distribuuje spoločnosť Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 USA
© 2020 Best Buy. Všetky práva vyhradené.

Dokumenty / zdroje

INSIGNIA NS-HTVMFAB 19-39-palcový držiak na stenu s pevnou polohou pre TV [pdf] Návod na inštaláciu
NS-HTVMFAB, 19 39-palcový, pevný držiak na stenu pre televízory

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.