INGSIGUG NS-PA3UVG Adaptér USB na VGA Používateľská príručka
INGSIGUG NS-PA3UVG adaptér USB na VGA

OBSAH BALENIA

 • Adaptér USB 3.0 na VGA
 • Stručný návod na obsluhu

VLASTNOSTI

 • Jednoduchý spôsob pripojenia počítača k displeju VGA
 • Zrkadlí alebo rozširuje obrazovku na druhý monitor pre lepšie prezentácie a multitasking
 • Podporuje rozlíšenie až 2048 × 1152 pri 60 Hz pre vysokokvalitné video
 • Online inštalácia ovládača umožňuje jednoduché nastavenie

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

 • Počítač s dostupným portom USB 3.0 alebo 2.0
 • windows 10
 • macOS X 10.12 alebo novší
 • CPU: Intel Core i3 Dual Core 2.8 GHz;
  RAM: 2 GB alebo viac

INŠTALÁCIA VODIČA

windows 10
Automatická inštalácia ovládača pre Windows 10

 1. Uistite sa, že je váš počítač pripojený k internetu.
 2. Pomocou kábla VGA (nie je súčasťou dodávky) pripojte monitor k portu VGA na adaptéri VGA a potom zapnite monitor.
 3. Pripojte adaptér k portu USB 3.0 na počítači. Ovládač sa nainštaluje automaticky.
  INŠTALÁCIA VODIČAAk sa ovládač nenainštaluje automaticky, pozrite si “Manuálna inštalácia ovládača pre Windows”.

windows
Manuálna inštalácia ovládača pre Windows

 1. Ísť do www.insigniaproducts.com.
 2. Vyhľadajte NS-PA3UVG a potom vyberte kartu Podpora a stiahnutie.
 3. V časti Ovládače, firmvér a softvér kliknite na Files na stiahnutie ovládača.
 4. Otvorte stiahnutý priečinok .zip a potom podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládač.
 5. Mac OS
  Ak sa ovládač nenainštaluje automaticky, postupujte podľa pokynov nižšie.
  Manuálna inštalácia ovládača pre macOS
  Odpojte adaptér USB na VGA a uistite sa, že ste predtým odinštalovali predchádzajúci ovládač
  inštalácia novej verzie ovládača.
  1 Prejdite na www.insigniaproducts.com.
  2 Vyhľadajte NS-PA3UVG a potom rozbaľte položku Overview Sekcia.
  3 V časti Manuals & Guides kliknite na prepojenie v časti Firmware, Drivers & Software (ZIP).
  4 Ak chcete načítať ovládače pre váš Mac, kliknite na Insignia-xx-xx…dmg.
  5 Vyberte správnu verziu ovládača (napr. 10.15-1x-xxx.pkg) a kliknutím na ňu nainštalujte USB video
  ovládač displeja.
 6. Podľa pokynov nainštalujte ovládač zariadenia.
  1. A. Zadajte svoje heslo a potom kliknite na Inštalácia softvéru. Otvorí sa Aktualizované systémové rozšírenie.
  2. B. kliknite Restart. Váš Mac sa reštartuje.
  3. C. Po reštartovaní Macu pripojte adaptér k Macu. Zobrazí sa USB DISPLAY DEVICE NOTIFICATIONS. Kliknite Povoliť.
   Poznámka: macOS vyžaduje pred načítaním nových rozšírení tretích strán súhlas používateľa. Schváľte overovacie správy, keď sa zobrazia v nasledujúcich krokoch, alebo prejdite do Predvoľby systému > Zabezpečenie a súkromie.
  4. D. Zobrazí sa okno USB Display Device. Kliknite Aktivujte ovládač USB Display Driver. Zobrazí sa pole System Extension Blocked.
  5. E. kliknite Otvorte Predvoľby zabezpečenia. Zobrazí sa pole Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
  6. F. kliknite Povoliť. Zobrazí sa hlásenie Screen Recording.
  7. G. kliknite Otvorte Predvoľby systému. Otvorí sa okno Zabezpečenie a súkromie.
  8. H. kliknite APP DJTVirualDisplayAgent na nahrávanie obsahu obrazovky.
   Poznámka: Ak počas prvej inštalácie ovládača nevidíte vyššie uvedené kontextové okno Zabezpečenie a súkromie, prejdite do Predvoľby systému > Zabezpečenie a zabezpečenie > Nahrávanie obrazovky a uistite sa, že bol tento ovládač nainštalovaný.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Môj počítač nerozpoznal adaptér

 • Uistite sa, že sú všetky káble pripojené bezpečne a správne.
 • Uistite sa, že káble nie sú poškodené.
 • Skúste sa pripojiť k inému portu USB.
 • Skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač (ak je to potrebné).

Ovládač sa nenainštaloval do môjho systému

 • Uistite sa, že adaptér a sieťový kábel nie sú poškodené.
 • Ak chcete skontrolovať inštaláciu zariadenia, prejdite na
  Windows: Ovládací panel>Správca zariadení>Zobrazovacie adaptéry. Hľadajte reťazec ako Insignia USB3.0 Display Adapter.
  Mac: Kliknite na ikonu Apple (Ikona spoločnosti Apple), potom kliknite na O tomto Macu> Správa o systéme>Hardvér – USB.
  Hľadaj reťazec ako Insignia USB 3.0 Display Adapter Station.
 • Dočasne vypnite bránu firewall a antivírusový softvér pre prípad, že bránia inštalácii ovládača.
 • Skontrolujte, či je váš systém kompatibilný s ovládačom. Ďalšie informácie nájdete v časti Požiadavky na systém.

Môj displej nevysunie ani nezrkadlí displej môjho počítača.

 • Zmeňte nastavenie zobrazenia na počítači.

Displej mi nič neukazuje.

 • Odpojte a znova zapojte adaptér displeja

Právna doložka

Informácie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15B pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 smernice
pravidlá FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Poraďte sa s predajcom alebo so skúseným rádio / TV technikom

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.
ICES-003
Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003;
Obyvatelia Kalifornie
VAROVANIE: Rakovina a poškodenie reprodukčného systému -
www.p65warnings.ca.gov

JEDNOROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

návšteva www.insigniaproducts.com podrobnosti.

KONTAKT INSIGNIA:

Zákaznícky servis získate na telefónnom čísle 877-467-4289
(USA a Kanada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA je ochranná známka spoločnosti Best Buy a jej pridružených spoločností.
Distribuuje spoločnosť Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2022 Best Buy. Všetky práva vyhradené.

logo

Dokumenty / zdroje

INGSIGUG NS-PA3UVG adaptér USB na VGA [pdf] Používateľská príručka
NS-PA3UVG, NS-PA3UVG-C, adaptér USB na VGA, USB, adaptér VGA

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *