Nápad - Logo

2.1-kanálový soundbar s bezdrôtovým subwooferom
LIVE2 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Idea 2 1 Channel Soundbar s bezdrôtovým subwooferom - kryt

Pred pokračovaním by ste si mali dôkladne prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte si príručku pre budúce použitie.

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili systém iDeaPlay Soundbar Live2. Žiadame vás, aby ste si našli pár minút na prečítanie tohto návodu, ktorý popisuje produkt a obsahuje podrobné pokyny, ktoré vám pomôžu nastaviť a začať. Pred pokračovaním by ste si mali dôkladne prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a túto brožúru si uschovajte pre budúce použitie.

KONTAKTUJ NÁS:
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa systému iDeaPlay Soundbar Live2, jeho inštalácie alebo prevádzky, obráťte sa na svojho predajcu alebo inštalačného technika, alebo nám pošlite
Email support@ideausa.com
Bezplatné číslo NO: 1-866-886-6878

ČO JE V KRABICI

Idea 2 1-kanálový soundbar s bezdrôtovým subwooferom – ČO JE V KRABICE

PREPOJTE SOUNDBAR A SUBWOOFER

 1. Umiestnenie Soundbaru
  Idea 2 1-kanálový soundbar s bezdrôtovým subwooferom – PRIPOJTE SOUNDBAR
 2. Umiestnenie subwoofera
  2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – PRIPOJTE SOUNDBAR 2

POZNÁMKA:
Odporúča sa použiť káblové pripojenie medzi hostiteľom soundbaru a televízorom (použitie pripojenia Bluetooth pre televízor môže spôsobiť stratu tlaku v kvalite zvuku) Hostiteľ soundbaru sa musí používať spolu so subwooferom a priestorovým zvukovým boxom.

AKO PRIPOJIŤ SOUNDBAR K VAŠIM ZARIADENIAM

4a. Pripojenie zariadenia Soundbar k televízoru
Pripojte zvukový panel k televízoru. Môžete počúvať zvuk z televíznych programov prostredníctvom zvukového panela.

Pripojenie k TV cez AUX audio kábel alebo COX kábel.
Pripojenie audio kábla AUX podporuje digitálny zvuk a je tou najlepšou možnosťou pripojenia k vášmu soundbaru.
Zvuk televízora môžete počuť prostredníctvom zvukového panela pomocou jediného zvukového kábla AUX.

 1. Pripojte k televízoru pomocou audio kábla AUX
  2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – PRIPOJTE SOUNDBAR 3
 2. Pripojte sa k TV cez COX kábel
  2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – PRIPOJTE SOUNDBAR 4Pripojenie k TV cez optický kábel
  Optické pripojenie podporuje digitálny zvuk a je alternatívou k zvukovému pripojeniu HDMI. Optické zvukové pripojenie sa dá zvyčajne použiť, ak sú všetky vaše videozariadenia pripojené priamo k televízoru - nie cez vstupy HDMI na zvukovej lište.
 3. Pripojte sa k TV cez optický kábel
  2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – PRIPOJTE SOUNDBAR 5

POZNÁMKA:
Potvrďte nastavenie zvuku televízora tak, aby podporovalo „externé reproduktory“, a deaktivujte zabudované reproduktory televízora.

4b. Pripojte sa k iným zariadeniam pomocou optického kábla
Pomocou optického kábla pripojte optický port na zariadení SoundBar k optickým konektorom na zariadeniach.

2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – PRIPOJTE SOUNDBAR 6

4c. Ako používať Bluetooth

Step1: 
Vstup do režimu párovania: Zapnite Soundbar.
Stlačením tlačidla Bluetooth (BT) na diaľkovom ovládači spustíte párovanie Bluetooth.
Ikona „BT“ bude na obrazovke pomaly blikať, čo znamená, že Live2 vstúpil do režimu párovania.

Step2:
Vyhľadajte na svojich zariadeniach „iDeaPLAY LIVE2“ a potom ich spárujte. Live2 vydá zvukové pípnutie a rozsvieti sa ikona BT, čo znamená, že pripojenie je dokončené.

2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – PRIPOJTE SOUNDBAR 7

POZNÁMKA:
Stlačením tlačidla „BT“ na tri sekundy odpojíte zariadenie Bluetooth pripojené k audiosystému a vstúpite do stavu opätovného pripojenia.

Riešenie problémov s Bluetooth

 1. Ak nemôžete nájsť alebo spárovať Live2 cez BT, odpojte Live2 od elektrickej zásuvky, po 5 sekundách ho znova zapojte a pripojte podľa vyššie uvedených pokynov.
 2. Predtým spárované zariadenie sa automaticky znova pripojí, ak nebolo spárované. Pri prvom použití je potrebné manuálne vyhľadať a spárovať alebo sa po zrušení spárovania znova pripojiť.
 3. Live2 sa môže spárovať s jedným zariadením iba raz. Ak sa vám nedarí spárovať vaše zariadenie, skontrolujte, či už s Live2 nie je spárované žiadne iné zariadenie.
 4. Rozsah pripojenia BT: Okolité predmety môžu blokovať signály BT; udržiavajte jasnú viditeľnosť medzi zvukovým panelom a spárovaným zariadením, domáce spotrebiče, ako sú inteligentné čističe vzduchu, WIFI smerovače, indukčné sporáky a mikrovlnné rúry, môžu tiež spôsobovať rádiové rušenie, ktoré znižuje alebo zabraňuje párovaniu.

POUŽÍVAJTE VÁŠ SYSTÉM SOUNDBAR

5a. Vrchný panel a diaľkové ovládanie Soundbaru
Vrchný panel soundbaru

2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – POUŽÍVAJTE SVOJ SOUNDBAR 1 2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – POUŽÍVAJTE SVOJ SOUNDBAR 2 2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – POUŽÍVAJTE SVOJ SOUNDBAR 3
 1. Úprava hlasitosti
 2. Tlačidlo napájania Zapnutie/vypnutie zariadenia Soundbar trvá 3 sekundy
 3. Výber zdroja zvuku Dotknite sa ikony, príslušná ikona „BT, AUX, OPT, COX, USB“ v oblasti predného displeja sa rozsvieti, čo znamená, že príslušný vstupný zdroj zvuku na zadnej doske prešiel do pracovného stavu.
 4. Úprava režimu zvuku
 5. Predchádzajúci Nasledujúci
 6. Tlačidlo pozastavenia / prehrávania / stlmenia zvuku
 7. Inštalácia batérií diaľkového ovládania Vložte dodané batérie typu AAA.

5b. LED displej

2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – POUŽÍVAJTE SVOJ SOUNDBAR 4

 1. Dočasné zobrazenie hlasitosti a zdroja zvuku:
  1. Maximálna hlasitosť je 30 a na bežné použitie je vhodný 18-20.
  2. Dočasné zobrazenie zdroja zvuku: vyberte zdroj zvuku pomocou dotykovej obrazovky alebo diaľkového ovládača. Príslušný zdroj sa tu zobrazí na 3 sekundy a potom sa vráti na číslo hlasitosti.
 2. Zobrazenie zvukových efektov: Stlačením tlačidla „EQ“ na diaľkovom ovládači zmeníte režim zvuku.
  MUS: Režim hudby
  NEWS: Režim správ
  MOV: Režim filmu
 3. Zobrazenie zdroja zvuku: Vyberte na dotykovej obrazovke alebo pomocou diaľkového ovládača, režim sa rozsvieti podľa zobrazenia na obrazovke.
  BT: Zodpovedá Bluetooth.
  AUX: Zodpovedá aux vstupu na základnej doske.
  OPT: Zodpovedá vstupu optického vlákna na základnej doske.
  COX: Zodpovedá koaxiálnemu vstupu na základnej doske.
  USB: Po stlačení USB kľúča na diaľkovom ovládači alebo prepnutí dotykovej obrazovky do režimu USB sa v oblasti hlasitosti zobrazí USB.

5c. Zadný panel soundbaru

2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – POUŽÍVAJTE SVOJ SOUNDBAR 5

 1. Vstupný port USB:
  Automaticky rozpoznať a prehrať od prvej skladby po vložení USB flash disku. (Nie je možné vybrať priečinok na prehrávanie).
 2. Vstupný port AUX:
  Pripojte pomocou 1-2 audio kábla a pripojte sa k červenému/bielemu výstupnému portu zdroja zvuku.
 3. Koaxiálny port:
  Pripojte pomocou koaxiálneho vedenia a pripojte sa k portu koaxiálneho výstupu zdroja zvuku.
 4. Port pre optické vlákna:
  Pripojte pomocou optického kábla a pripojte sa k výstupnému portu optického vlákna zdroja zvuku.
 5. Napájací port:
  Pripojte k napájaniu v domácnosti.

5d. Oblasť zadného panela subwoofera a kontrolka

2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – POUŽÍVAJTE SVOJ SOUNDBAR 6

2-kanálový soundbar Idea 1 s bezdrôtovým subwooferom – POUŽÍVAJTE SVOJ SOUNDBAR 7

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

 1. Automatický pohotovostný režim Keď zariadenie nemá žiadny vstupný signál počas 15 minút (napríklad vypnutie TV, pauza filmu, pauza hudby atď.), Live2 sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Potom budete musieť soundbar zapnúť manuálne alebo diaľkovým ovládačom.
 2. V automatickom pohotovostnom režime môže zákazník ovládať aj na diaľku pomocou diaľkového ovládača a tlačidiel panelu Live2.
 3. Funkcia automatického pohotovostného režimu je predvolená a nemožno ju vypnúť.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Modelka Live2 porty Bluetooth, koaxiálny, optický Fber, 3.Smm, USB vstup
Veľkosť Soundbar: 35 × 3.8 × 2.4 palca (894 × 98 × 61 mm) Subwoofer:
9.2×9.2×15.3 inch (236x236x39mm)
Vstupné napájanie AC 120V / 60Hz
Reproduktorová jednotka Soundbar: 0.75 palca x 4 výškový reproduktor
3" x 4 širokopásmový subwoofer: 6.5" x 1 bas
Čistá hmotnosť: Soundbar: 6.771 bs (3.075 kg)
Subwoofer: 11.1 libier (5.05 kg)
Celková RMS 120W

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak potrebujete akúkoľvek podporu alebo pripomienky týkajúce sa našich produktov, pošlite e -mail na adresu: Support@ideausa.com
Bezplatné číslo NO: 1-866-886-6878
Adresa: 13620 Benson Ave. Suite B, Chino, CA 91710 Webmiesto: www.ideausa.com

VYHLÁSENIE FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

*VF varovanie pre mobilné zariadenie:
Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Tento ód by mal byť inštalovaný a prevádzkovaný s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

Nápad - Logo

Live2lI2OUMEN-02

Dokumenty / zdroje

Idea 2.1-kanálový soundbar s bezdrôtovým subwooferom [pdf] Návod na použitie
2.1-kanálový soundbar s bezdrôtovým subwooferom, kanálový soundbar s bezdrôtovým subwooferom, bezdrôtový subwoofer

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *