logo hikvisionTandemVu PTZ Camera
Quick Start GuideHIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - qr code

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/5b0cdcf2

DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu PTZ Camera

HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig

HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig1 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig2
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig23 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig4
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig5 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig6
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig7 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig8
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig9 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig10
HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig11 HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - fig12

HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu PTZ Camera - qr code1

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/902c0519\nQR-Code:
http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/d983b5d2

prečítajte si túto príručkuRead this manual before using the product.
Vzhľad produktu je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného produktu.
Symboly a značky (Strana 2 – A)

 1. Oznámenia
 2. Výstraha
 3. zakázaný
 4. korektné
 5. nesprávny
 6. Otočte sa na krok A a pokračujte.
 7. Not necessarily included accessory. /Variable accessory amount. /Skip this step if not required.
 8. Karta MicroSD
 9. Základy
 10. likvidácia
 11. Kupujte samostatne
 12. Možné možnosti
  Accessory and Interface (Page 4- C

Accessory and Interface (Page 4- C)
① Slot pre pamäťovú kartu
② Reset button: Press the reset button for about 10 s when the camera is powering on or rebooting to restore the default settings, including the user name, password, IP  address, port No., etc.
③ Network interface
④ RS-485 interface
⑤ Power interface
⑥ Audio interface/Alarm interface
⑦ Optical fiber interface
Install Camera (Page 5 – D)
Výstup alarmu (Strana 11 – E)
① Reléový výstup
② DC záťaž
③ Napájanie
④ Relé JQC-3FG
Protective Measures for Outdoor Installation (Page 11 – F1)
Activate and Access Network Camera (Page 11 – F2)

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
O tejto príručke
Príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, obrázky a všetky ďalšie informácie uvedené nižšie slúžia len na popis a vysvetlenie. Informácie obsiahnuté v príručke sa môžu zmeniť bez upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných dôvodov. Najnovšiu verziu tejto príručky nájdete na stránkach Hikvision webstránka (https://www.hikvision.com/).
Túto príručku používajte s vedením a pomocou odborníkov vyškolených v oblasti podpory produktu.

Ochranné známky
a ďalšie ochranné známky a logá spoločnosti Hikvision sú majetkom spoločnosti Hikvision v rôznych jurisdikciách. Ostatné uvedené ochranné známky a logá sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
PODMIENKY
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE  AND FIRMWARE, ARE PROVIDED “AS IS” AND “WITH ALL FAULTS AND ERRORS”. HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,  INCLUDING WITHOUTLIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL,  OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA,  CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS.
YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE  ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACK, HACKER  ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT  YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES  NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY  RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL  OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR  FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK KONFLIKTOV MEZI TÝMTO MANUÁLOM A PLATNÝM ZÁKONOM PREDSTAVÍ POZÍCNE.

Regulačné informácie

Informácie FCC
Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. FCC  compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are  designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can  radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of  this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Podmienky FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Vyhlásenie o zhode EÚ
SYMBOL CE Tento produkt a prípadne aj dodávané príslušenstvo sú označené „CE“ a sú preto v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami uvedenými v smernici EMC 2014/30/EU, Smernici RoHS 2011/65/EÚ.
Ikona popolnice 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this  product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European  Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead  (Pb), or mercury (Hg).
Pre správnu recykláciu vráťte batériu svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto. Viac informácií nájdete na: www.recyclethis.info.
Súlad s ICES-003 pre priemysel Kanady
Toto zariadenie spĺňa požiadavky štandardov CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A).

Výstraha
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio inter-ference in which case the user may be required to take adequate measures.

Bezpečnostné inštrukcie

Upozornenie
Zákony a predpisy
Zariadenie by sa malo používať v súlade s miestnymi zákonmi, elektrickými bezpečnostnými predpismi a predpismi o požiarnej prevencii.
Elektrická bezpečnosť
POZOR: Aby ste znížili riziko požiaru, vymeňte poistku iba za rovnaký typ a hodnotu.
This equipment shall be installed incorporated with UPS to avoid the risk of restart.
batérie
Toto zariadenie nie je vhodné na použitie na miestach, kde môžu byť deti.
POZOR: Ak je batéria vymenená za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Nesprávna výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť stratu záruky (naprampv prípade niektorých typov lítiových batérií).
Batériu nevhadzujte do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nedrvte ani nerežte, čo môže spôsobiť výbuch.
Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu, ktorý môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Servo THORLABS QD 4000 triedy 1 Amplifier pre galvo skenery série QS - ICON6 Upozornenie
Protipožiarna prevencia
Na zariadenie by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
Sériový port zariadenia sa používa iba na ladenie.
Horúci povrch
POZOR: Horúce diely! Popálené prsty pri manipulácii s dielmi.
WARNING HOT SURFACE DO NOT TOUCH
This sticker is to indicate that the marked item can be hot and should not be touched without taking care. Wait one-half hour after switching off before handling parts. The  device with this sticker is intended for installation in a restricted access location. Access can only be gained by service persons or by users who have been instructed about the  reasons for the restrictions applied to the location and about any precautions that shall be taken.
inštalácia
Nainštalujte zariadenie podľa pokynov v tomto návode.
Uistite sa, že je dostatok miesta na inštaláciu zariadenia a príslušenstva.
Uistite sa, že je stena dostatočne pevná, aby vydržala najmenej 8 -násobok hmotnosti kamery a držiaka.
Pred zapojením, inštaláciou alebo demontážou zariadenia sa presvedčte, či bolo odpojené napájanie.
Doprava
Pri preprave uchovávajte zariadenie v pôvodnom alebo podobnom obale.
Nenechajte výrobok spadnúť ani ho nevystavujte fyzickým otrasom.
Zdroj
Zdroj energie by mal spĺňať obmedzené požiadavky na zdroj energie alebo PS2 podľa normy IEC 60950-1 alebo IEC 62368-1.
Refer to the device label for the standard power supply. Please make sure your power supply matches with your device. Use a power adapter provided by qualified manufacturers.  It is recommended to provide an independent power adapter for each device as adapter overload may cause over-heating or a fire hazard.
Zabezpečenie systému
Uvedomte si prosím, že nesiete zodpovednosť za konfiguráciu všetkých hesiel a iných bezpečnostných nastavení zariadenia a že si ponechajte svoje používateľské meno a heslo.

údržba

If the product does not work properly, please contact your dealer or the nearest service center. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized  repair or maintenance.
A few device components (e.g., electrolytic capacitor) require regular replacement. The average lifespan varies, so periodic checking is recommended. Contact your dealer for  details.
čistenie
Na čistenie vnútorných a vonkajších povrchov použite mäkkú a suchú handričku. Nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky.
Používanie prostredia
When any laser equipment is in use, make sure that the device lens is not exposed to the laser beam, or it may burn out. Do not aim the lens at the sun or any other bright light.
Aby sa zabránilo akumulácii tepla, je pre správne prevádzkové prostredie potrebné dobré vetranie.
NEVYSTAVUJTE zariadenie extrémne horúcim, studeným, prašným, korozívnym, slano-alkalickým alebo damp prostredia. Požiadavky na teplotu a vlhkosť nájdete v špecifikácii zariadenia.
NEVYSTAVUJTE zariadenie silnému elektromagnetickému žiareniu.
osvetľovač
Zaistite, aby sa v blízkosti objektívu fotoaparátu nenachádzala žiadna odrazová plocha. IR svetlo z kamery sa môže odrážať späť do objektívu a spôsobovať odraz.
The beam of the light at the distance of 200 mm is classified as Risk Group 1 (RG1). Possible hazardous optical radiation emitted from this product. Do NOT stare at operating  light source. May be harmful to the eyes.
If appropriate shielding or eye protection is not available, turn on the light only at a safe distance or in the area that is not directly exposed to the light when installing or  maintaining the device.
núdzový
Ak zo zariadenia vychádza dym, zápach alebo hluk, okamžite vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.
Synchronizácia času
Ručne nastavte čas zariadenia pri prvom prístupe, ak nie je miestny čas synchronizovaný s časom v sieti. Navštívte zariadenie prostredníctvom Web browse/client software and go to  time settings interfacelogo hikvision

Dokumenty / zdroje

HIKVISION DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu PTZ Camera [pdf] Používateľská príručka
DS-2SF8C442MXS-DLW, TandemVu PTZ Camera, PTZ Camera, TandemVu Camera, DS-2SF8C442MXS-DLW, Camera

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.