Logo gofanco

4 HDMI 1.4 Splitter/Extender
Používateľský manuálgofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4

Ďakujeme vám za nákup v spoločnosti gofanco. Cieľom našich produktov je splniť všetky vaše potreby pripojenia, nech ste kdekoľvek. Aby ste dosiahli optimálny výkon a bezpečnosť, prečítajte si pozorne tieto pokyny a odložte si túto používateľskú príručku pre budúce použitie. Ak potrebujete viac informácií o našich produktoch, navštívte www.gofanco.com. Ak potrebujete technickú podporu, pošlite nám e -mail na adresu [chránené e-mailom]. Ovládače alebo manuálne sťahovanie nájdete na stránke www.gofanco.com/downloads.

Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pred inštaláciou a prevádzkou si prosím pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

 • Venujte pozornosť všetkým varovaniam a radám pre toto zariadenie
 • Nevystavujte toto zariadenie dažďu, silnej vlhkosti alebo tekutinám
 • Nevkladajte do zariadenia žiadne položky ani sa nepokúšajte upravovať jeho činnosť
 • Neopravujte zariadenie ani neotvárajte kryt bez odborného vedenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Ak tak urobíte, môže dôjsť k strate záruky Produkt uchovávajte na dobre chránenom mieste, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku prehriatia
 • Pred inštaláciou vypnite napájanie a zaistite bezpečné prostredie
 • Keď sa zariadenie používa, nezapájajte/nevyberajte káble HDMI a infračervené káble, aby ste predišli poškodeniu káblov. Uistite sa, že sú zapojené do správnych portov
 • Používajte iba dodaný napájací adaptér. Ak používate napájacie adaptéry jednosmerného prúdu od iných výrobcov, uistite sa, že sa špecifikácia zhoduje

úvod
1×4 HDMI 1.4 Splitter/Extender distribuuje HDMI signály z jedného zdrojového zariadenia do štyroch CAT6/7 výstupov a jedného HDMI výstupu (loop out).
Vlastnosti

 • Distribuuje signály HDMI z jedného zdroja do štyroch CAT6/7 výstupov
 • Jeden výstup HDMI na výstupe CAT6/7 vysielača: Až 70 m (230 stôp) pri 1080p a 50 m (164 stôp) pri 4K
 • Kompatibilné s HDMI 1.4 a HDCP 1.4
 • Podporuje až [chránené e-mailom] YUV 4:4:4, 1080p @ 60 Hz YUV 4:4:4
 • Podporuje napájanie cez kábel (PoC), obojsmerné IR ovládanie, extrakciu zvuku a možnosť aktualizácie firmvéru
 • Takmer nulová latencia
 • Ochrana pred bleskom/prepätím/ESD Požiadavky na inštaláciu
 • Zdrojové zariadenia HDMI (prehrávač DVD, set-top box, počítač atď.)
 • Displeje HDMI (SDTV/monitor, HDTV/monitor, projektor atď.)
 • Káble HDMI (nie sú súčasťou dodávky)
 • CAT káble (nie sú súčasťou balenia)

Obsah balenia

1×4 HDMI 1.4 rozbočovač/predlžovač

 • 1x 1×4 HDMI 1.4 Splitter/Extender
 • 4x CAT6/7 prijímač
 • 5x kábel IR prijímača
 • 1x kábel IR žiariča
 • 1x napájací adaptér (24V/2.71A)
 • Príslušenstvo pre povrchovú montáž
 • 4x pásiky na suchý zips
 • 4x plastové vankúše
 • 1x Používateľská príručka

Rozloženie produktugofanco HDExt4P-HD14 1x4 HDMI 1.4 rozbočovač splitter -

 1.  LED napájania: Svieti, keď je rozbočovač/predlžovač zapnutý; Nesvieti, keď je splitter/Extender vypnutý
 2. EDID: 3-kolíkový prepínač EDID
  • 5.1CH Audio: Používa EDID [chránené e-mailom] 5.1CH
  • 2.0CH Audio: Používa EDID [chránené e-mailom] 2.1CH
  • Kopírovať displej: Používa EDID pripojeného displeja s najnižším rozlíšením

gofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4 - obr. 1

 1. HDMI vstup: Pripája sa k vášmu zdroju HDMI
 2. Výstupy:
  Výstup HDMI: Pripája sa k lokálnemu displeju HDMI
  CAT6/7 výstup (1-4): Pripája sa k CAT6/7 In prijímačov CAT6/7 pomocou kábla CAT6/7. Podporuje PoC na napájanie prijímača cez kábel CAT. Oranžová LED sa rozsvieti, keď je detekovaný signál HDMI. Po zapnutí sa rozsvieti zelená LED dióda
 3. IR vstup: Päť 3.5 mm IR vstupných konektorov na pripojenie IR prijímačov
  IR All In: Pripája sa ku káblu infračerveného prijímača. Posiela IR signály do všetkých CAT6/7 prijímačov na ovládanie všetkých zobrazovacích zariadení
  • IR In (1-4): Pripája sa ku káblu infračerveného prijímača. Posiela IR signály do príslušného prijímača CAT6/7 na ovládanie zobrazovacieho zariadenia
 4. ovládanie:
  • IR výstup: Pripája sa ku káblu infračerveného vysielača. Prijíma IR signály z prijímačov CAT6/7 na ovládanie zdrojového zariadenia
  • FW: Port USB typu A na aktualizáciu firmvéru
 5. Audio výstup:
  • S/PDIF Out: Výstup Toslink na odstránenie zvuku z výstupu HDMI
  • L/R Out: RCA analógový stereo výstup na odstránenie zvuku z výstupu HDMI
 6. Napájací konektor: Pripája sa k priloženému 24V napájaciemu adaptéru

gofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4 - napájací konektor

 1. HDMI výstup: Pripája sa k displeju HDMI
 2. CAT6/7 In: Pripája sa k výstupu CAT6/7 zo splittera/extenderu pomocou kábla CAT6/7. Podporuje PoC na napájanie prijímača cez kábel CAT. Oranžová LED sa rozsvieti, keď je detekovaný signál HDMI. Po zapnutí sa rozsvieti zelená LED dióda
 3. IR vstup: Pripája sa ku káblu infračerveného prijímača
 4. IR výstup: Pripája sa ku káblu infračerveného vysielača

Inštalácia hardvéru

 1. Vypnite všetky zariadenia vrátane zdroja HDMI a displeja HDMI.
 2. Pripojte zdrojové zariadenie HDMI ku konektoru HDMI vstupu 1×4 HDMI 1.4 rozdeľovača/predlžovača pomocou kábla HDMI (kábel HDMI nie je súčasťou dodávky).
 3. Pripojte káble CAT6/7 medzi rozbočovač/predlžovač a prijímače CAT6/7.
 4. Voliteľné: Pripojte displej HDMI ku konektoru HDMI Out na rozbočovači/predlžovači pomocou kábla HDMI (kábel HDMI nie je súčasťou dodávky). Toto pripojenie je potrebné iba vtedy, ak požadujete miestne monitorovanie signálu HDMI.
 5. Pripojte HDMI displej ku konektoru HDMI Out každého prijímača CAT6/7 pomocou kábla HDMI (káble HDMI nie sú súčasťou dodávky).
 6. Voliteľné: Pripojte káble IR prijímača a kábel IR vysielača k portom IR rozhrania. Toto pripojenie je potrebné iba vtedy, ak potrebujete ovládať svoje zariadenia HDMI zo vzdialeného miesta. Správne infračervené pripojenie nájdete v časti IR ovládanie, ktoré začína na strane 9.
 7. Zapojte dodaný napájací adaptér do napájacieho konektora rozdeľovača/predlžovača a potom zapojte napájací adaptér do spoľahlivej elektrickej zásuvky. Poznámka: Prijímače CAT6/7 nepotrebujú napájacie adaptéry, môžu byť napájané zo Splitter/Extender cez kábel CAT s technológiou PoC.
 8. Zapnite zdrojové zariadenie HDMI a displej(y) HDMI. Splitter/Extender je pripravený na použitie.

Schéma aplikácie

Diagram aplikácie zobrazuje najtypickejšie vstupné a výstupné zariadenia používané s Splitter/Extender.gofanco HDExt4P-HD14 1x4 HDMI 1.4 rozbočovač splitter - schéma

Káblové vedenie CAT
Odporúčame, aby boli oba konektory RJ-45 zapojené identicky pomocou štandardu zapojenia T568B pre najlepší výkon a kompatibilitu. Oba konektory musia byť zapojené identicky podľa štandardu T568B.

gofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4 - obr. 2 gofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4 - obr. 3

Poznámka: Môžete použiť cat5e. cat6 UTP (preferuje sa cat6) v spojení s výstupom RJ45: pre najlepší výkon však použite cat6a alebo cat7 (najmä v elektricky hlučnom prostredí). Maximálne vzdialenosti a prenosový výkon pre HDMI a USB môžu byť ohrozené kvalitou kábla a prepojovacími panelmi. zlé ukončenie, nástenné dosky. zalomenie káblov a elektrické rušenie. Vo všeobecnosti sa uistite, že kábel Cat má pevné medené jadro 23AWG (vyhnite sa typu CCA). v jednom priamom chode (vyhnite sa/minimalizujte záplaty) a vyhýbajte sa tesnej blízkosti akýchkoľvek hlučných elektrických zdrojov.
IR kontrola
Poskytuje IR ovládanie pripojených zariadení. IR funkcia je obojsmerná, takže buď zdrojové zariadenie alebo zobrazovacie zariadenie (zariadenia) možno ovládať na diaľku. Ovládanie zdrojového zariadenia

 1. Pripojte kábel IR vysielača k portu IR Out na rozbočovači/predlžovači.
 2. Nasmerujte IR oko kábla IR vysielača do jednej línie s IR oknom zdrojového zariadenia.
 3. Pripojte kábel IR prijímača k portu IR In na každom prijímači CAT6/7

gofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4 - Diagra Obrázok 5: Schéma zapojenia IR ovládania zdrojového zariadenia

Ovládanie zobrazovacích zariadení pomocou IR vstupu
Umožňuje diaľkovo ovládať každý displej samostatne.

 1.  Pripojte kábel infračerveného prijímača k IR portu na rozbočovači/vysielači.
 2. Pripojte kábel IR vysielača k portu IR Out na každom prijímači CAT6/7.
 3. Nasmerujte IR oko kábla IR vysielača do jednej línie s IR oknom displeja.gofanco HDExt4P-HD14 1x4 HDMI 1.4 rozbočovač splitter - IR žiarič

Ovládanie zobrazovacieho zariadenia (zariadení) pomocou IR All-In portu
Umožňuje diaľkové ovládanie všetkých zobrazovacích zariadení súčasne.
1. Pripojte kábel infračerveného prijímača k IR All-In portu rozdeľovača/vysielača.
2. Pripojte kábel IR vysielača k portu IR Out na každom prijímači CAT6/7.
3. Nasmerujte IR oko kábla IR vysielača do jednej línie s IR oknom displeja.gofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4 - obr. 4

Poznámka:
IR All In prenesie prijatý IR signál do všetkých CAT6/7 výstupov, zatiaľ čo IR IN konektory spojené s každým CAT6/7 výstupom budú prenášať IR signál iba do príslušného CAT6/7 prijímača. IR výstupný konektor splittera/extenderu bude vysielať IR signály prijaté z ktoréhokoľvek z CAT6/7 prijímačov, aby bolo možné ovládať zdroj z ktoréhokoľvek zo vzdialených CAT6/7 prijímačov.

Časté otázky a riešenie problémov

Otázka: Nízka kvalita videa alebo žiadny video signál na displeji:
Odpoveď 1: Skontrolujte, či sú káble HDMI správne pripojené a či sú v dobrom prevádzkovom stave.
Odpoveď 2: Uistite sa, že rozlíšenie displeja je kompatibilné s rozlíšením rozdeľovača
Otázka: Žiadny výstup signálu HDMI z konektorov CAT6/7, zatiaľ čo miestny výstupný port HDMI funguje normálne:
Odpoveď 1: Skontrolujte, či sú káble HDMI správne pripojené a či sú v dobrom prevádzkovom stave.
Otázka: Úvodná obrazovka na displejoch:
Odpoveď 1: Príčina poškodených alebo nekvalitných káblov HDMI. Použite kábel HDMI vyššej kvality.

technické údaje

1×4 HDMI 1.4 rozbočovač/predlžovač

Video vstup
Vstup [1] HDMI
Vstupný konektor (1) Zásuvka HDMI typu A
Rozlíšenie vstupu HDMI Až do 4K©30Hz 4:4:4
video výstup
Výkon (1) HDMI; (4) CATx
Výstupný konektor (1) HDMI typu A samica; (4) RJ45
Rozlíšenie výstupu HDMI Až 4K©30Hz 4:4:4 8bit.
CATx výstupné rozlíšenie Až 4K©30Hz 4:4:4 8bit.
Zvukový výstup SPDIF
zvukový výstup (1) SPDIF
Audio výstupný konektor (1) Toslink
Audio Format LPCM 2-kanálový, Dolby Digital 5.1-kanálový a DTS 5.1-kanálový
výstupná úroveň ±0.05 dBFS
Frekvenčná odozva 20Hz - 20kHz, to dB
THD + N < 0.05 %, šírka pásma 20 Hz – 20 kHz, 1 kHz sínus na úrovni OdBFS (alebo maximálnej úrovni)
SNR > 90 dB, šírka pásma 20 Hz - 20 kHz
Izolácia presluchov > 70 dB, 10 kHz sínus na úrovni OdBFS (alebo maximálna úroveň pred orezaním)
Hluk -90dB
Analógový zvukový výstup
zvukový výstup (1) Analógový zvuk
Audio výstupný konektor (1) RCA
Audio Format PCM 2CH
Frekvenčná odozva 20Hz -20kHz, ±1dB
Max výstupná úroveň 2.0 Vrms ± 0.5 dB.
THD + N < 0.05 %, šírka pásma 20 Hz – 20 kHz, 1 kHz sínus na úrovni OdBFS (alebo maximálnej úrovni)
SNR > 80 dB, šírka pásma 20 Hz - 20 kHz
Izolácia presluchov > 70 dB, 10 kHz sínus na úrovni OdBFS (alebo maximálna úroveň pred orezaním)
Odchýlka úrovne LR < 0.3 dB, 1 kHz sínus na úrovni OdBFS (alebo maximálna úroveň pred orezaním)
Schopnosť výstupného zaťaženia 1Kohm a vyššie (podporuje 10x paralelné 10kohm záťaže)
Hluk - 80 dB

1×4 HDMI 1.4 Splitter/Extender Pokrač

ovládanie
Kontrolný port (1) UPRAVIŤ; (4) IR IN; (1) IR ALL IN; (1) IR OUT; (1); FW
Ovládací konektor (1) 3-pinový prepínač DIP; (6) 3.5 mm mini jack; (1) Port USB-A
všeobecný
Štandard HDMI HDMI 1.4 s HDCP 1.4
Režim Prenos Kábel CAT5e/6/7
Vzdialenosť vysielania 1080p s 230 stôp (70 metrov), 4K 5164 stôp (50 metrov)
Prevádzková teplota -5 až +55t (+23° až +131°F)
Skladovacia teplota -25 až +70*C (-13° až +158°F)
Relatívna vlhkosť 10% až 90%, bez kondenzácie
Vstupný výkon sieťového adaptéra 100V-240V AC, 50/60Hz
príkon 24 V DC 2.71A
Spotreba energie 15W (Max)
Rozmer (Š * V * H) 168mm x 44mm x 100mm
Čistá hmotnosť 585g

Prijímač CAT6/7

Video
Vstup (1) CATx
Vstupný konektor (1) RJ45
Rozlíšenie vstupu Až 4K©30Hz 4:4:4 8bit
Výkon [1] HDMI
Výstupný konektor (1) Zásuvka HDMI typu A
Rozlíšenie výstupu Až 4K©30Hz 4:4:4 8bit
ovládanie
Ovládacia časť (1) IR vstup, (1) IR výstup
Ovládací konektor (2) 3.5 mm mini jack
všeobecný
Štandard HDMI HDMI 1.4 s HDCP 1.4
Vzdialenosť vysielania 1080p 5230 stôp (70 metrov), 4K 5164 stôp (50 metrov)
Prevádzková teplota -5- +55°C
Skladovacia teplota -25 až +70 °C
Relatívna vlhkosť 10%-90%

dementi
Názov produktu a názov značky môžu byť registrované ochranné známky príbuzných výrobcov. TM a ® môžu byť v používateľskej príručke vynechané. Obrázky v používateľskej príručke sú len orientačné a medzi skutočnými produktmi sa môžu mierne líšiť. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia v produkte alebo systéme popísanom v tomto dokumente s cieľom zlepšiť spoľahlivosť, funkciu alebo dizajn.

Logo gofanco Ďakujeme, že ste si vybrali gofanco
www.gofanco.com

Dokumenty / zdroje

gofanco HDExt4P-HD14 1x4 rozbočovač HDMI 1.4 [pdf] Používateľská príručka
HDExt4P-HD14, 1x4 HDMI 1.4 predlžovač rozbočovača, predlžovač rozdeľovača, HDExt4P-HD14, predlžovač

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.