Logo Glory FitInteligentné športové hodinky
Inštrukcie

Popis vzhľadu

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A – koniecview

Schematický diagram nabíjania

Postupujte presne podľa nasledujúceho obrázku

 1. Produkt nabite zarovnaním magnetického nabíjacieho kábla dodaného s produktom k nabíjaciemu kontaktu na zadnej strane hodiniek
 2. Zasuňte zástrčku USB do adaptéra USB (v balení nie sú zahrnuté žiadne adaptéry.)
 3. Nepoužívajte batériový adaptér s objtage presahujúce 5V a výstupný prúd presahujúci 1A na nabíjanie, v opačnom prípade to spôsobí zlyhanie nabíjania a poškodenie magnetického nabíjacieho kábla alebo zariadenia.
 4. Keď sa hodinky po vybití nabijú, je potrebné aktivovaný ako prvý a obrazovka hodiniek sa približne do výšky zdvihne 5 minút normálneho nabíjania

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A – koniecview1

Úvod funkcie

 1. Tlačidlo On/Off. Dlhým stlačením tlačidla On/Off zapnite zariadenie.
  Na rozhraní funkcií stlačte tlačidlo pre návrat do predchádzajúcej ponuky
 2. Rozhranie hlavného kravatu
  (1) posúvaním obrazovky nahor/nadol alebo doľava/doprava prepínate medzi funkciami
  (2)2 Stlačením bočného tlačidla rozjasnite alebo stmavte obrazovku

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Hlavné rozhranie: Zobrazenie aktuálneho času, dátumu, počtu krokov atď. na hodinkách. Na hlavnom rozhraní dlhým stlačením prepnete medzi ľavým a pravým hlavným voličom a kliknutím na dotykovú obrazovku potvrdíte.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Tep srdca: Posuňte sa na túto stránku a meranie aktuálneho dynamického srdcového tepu v reálnom čase sa spustí automaticky. Aplikáciu je možné pripojiť k monitorovaniu v reálnom čase a view záznamov údajov.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Krvný kyslík: Posuňte sa na túto stránku a meranie aktuálneho kyslíka v krvi sa spustí automaticky. K výsledku budete upozornení vibráciou
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Počet krokov: Zobrazovanie počtu krokov, vzdialenosti pohybu a kalórií aktuálneho športu na hodinkách.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Krvný tlak: Posuňte sa na túto stránku a meranie aktuálneho krvného tlaku sa spustí automaticky. K výsledku budete upozornení vibráciou. Pripojte aplikáciu k view offline dáta merania alebo online meranie hodiniek.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Cvičenia: Na tejto stránke kliknite na ikonu pre vstup do multifunkčného športového režimu. Opätovným kliknutím na ikonu môžete začať cvičiť podľa zodpovedajúceho spôsobu cvičenia. Posunutím obrazovky doprava pozastavíte alebo zastavíte šport.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Počasie: Zobrazenie poveternostných podmienok v aktuálnom meste. Túto funkciu je možné normálne používať až po pripojení zariadenia a synchronizácii s aplikáciou. Okrem toho by mal byť zapnutý systém GPS mobilného telefónu a aplikácia môže získať oprávnenie na určovanie polohy a pripojenie k sieti.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr stopky: Kliknutím na ikonu vstúpite do funkcie. Kliknite na „Štart“, „Pozastaviť“ alebo „Resetovať“. Pre ukončenie posuňte obrazovku doprava.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Setup: Kliknutím na ikonu vstúpite do funkcie. Posúvaním obrazovky doľava/doprava môžete prepínať medzi nastaveniami vrátane nastavenia jasu, predvoleného nastavenia z výroby, vypnutia a View Sledujte informácie. Ukončite potiahnutím prstom doprava.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr správa: Hodinky dokážu na mobil prijímať upozornenia a upozornenia na hovory, SMS, QQ, WeChat atď. Hodinky môžete nastaviť podľa upozornení a upozornení a zapnúť príslušný prepínač stláčania položiek v aplikácii. Táto stránka môže uložiť až 8 správ.
(Poznámka: Ak chcete použiť túto funkciu, hodinky musia byť neustále pripojené k mobilnému telefónu a aplikácia môže získať príslušné oprávnenie).
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Hľadať: Na tejto stránke dlho stlačte ikonu a mobilný telefón vydá príslušný zvukový signál (okrem prípadu, keď bol mobilný telefón stlmený). Ak chcete použiť túto funkciu, hodinky musia byť pripojené k aplikácii.
Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr Hudba: Po pripojení k APP môžu hodinky ovládať hudobný prehrávač telefónu na prehrávanie/pozastavenie/predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu. Pred ovládaním na hodinkách je potrebné túto funkciu otvoriť na prehrávači telefónu. (Upozorňujeme, že táto funkcia musí byť pripojená k mobilnému telefónu a otvoriť povolenie push správy)

Inštalácia a pripojenie aplikácie Watch

Tento produkt je produkt Bluetooth. Mnohé funkcie možno normálne používať až po pripojení podpornej aplikácie. Napríkladample, Watch Time, Call Reminder, WeChat Reminder atď. možno normálne používať iba vtedy, keď je aplikácia neustále pripojená. (V prípade mobilného telefónu s operačným systémom Android hodinky nikdy nepripájajte ani nespárujte cez Bluetooth na mobilnom telefóne.) Naskenujte nasledujúci QR kód pomocou mobilného telefónu a vyberte verziu vhodnú pre jeho operačný systém alebo vstúpte do hlavného trhu s aplikáciami a stiahnite si a nainštalujte „Glory Fit“.

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - QRhttps://app.help-document.com/gloryfit/download/index.html

Prepojenie zariadenia

Ak chcete nastaviť pripojenie, zapnite stiahnutú aplikáciu. Bluetooth na mobilnom telefóne musí byť zapnutý. Používatelia telefónov so systémom Android by si mali na mobilnom telefóne zapnúť funkciu určovania polohy GPS a podporovať aplikáciu, aby mali oprávnenie čítať polohu mobilného telefónu. Ak chcete zariadenie použiť prvýkrát, musíte si zaregistrovať účet s e-mailovou adresou, použiť prihlasovací systém tretej strany alebo kliknúť na tlačidlo Preskočiť a prihlásiť sa ako návštevník. Odporúča sa použiť číslo účtu alebo prihlasovací systém tretej strany, aby sa predišlo ovplyvneniu používateľskej skúsenosti. Hodinky sú pripojené nasledovne:

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr

Poznámka: Mobilný telefón s operačným systémom Android musí aplikácii umožniť získať oprávnenie a spustiť ju na pozadí, inak to môže mať vplyv na používateľskú skúsenosť.

Návod na obsluhu aplikácie

 1. Zadajte domovskú stránku aplikácie a view aktuálne synchronizované údaje hodiniek. Posunutím obrazovky nadol obnovíte synchronizované údaje manuálne. Kliknite na [Ikona počtu krokov] view športové údaje a históriu na hodinkách. Kliknutím na ikonu počasia v ľavom hornom rohu získate a view miestne poveternostné podmienky alebo zadajte názov mesta manuálne, aby ste mohli určiť polohu a zistiť počasie.
  Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr
 2. Kliknite na moduly Srdcová frekvencia, Krvný tlak a Záznam spánku view záznam srdcového tepu z celého dňa (treba zapnúť funkciu automatického monitorovania srdcového tepu), záznam merania krvného tlaku a záznam a analýzu včerajšieho spánku. Kliknite na ikonu kalendára v pravom hornom rohu view história.
  Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr
 3. V športovom rozhraní môžete pridať svoje obľúbené často používané športy. Kliknutím na „Spustiť cvičenie“ prepnete a view stav pohybu a pohybová stopa. (Pri cvičení musíte mať pri sebe mobilný telefón a na mobilnom telefóne musí byť zapnuté GPS.) Ak chcete šport zastaviť, kliknite na „Pauza“ alebo dlho stlačte „Koniec“.
  Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr
 4. Kliknite na stránky „Zariadenie“ a „Moje“ a nastavte ciferník hodiniek, monitorovanie srdcovej frekvencie, pripomenutie aplikácie, „odfotiť zatrasením“ v časti Ďalšie pripomienky atď. Na stránke „Moje“ môžete nastaviť osobné údaje, cieľ cvičenia atď.

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A - obr

pozor

 1. Nenabíjajte v stave škvŕn od vody.
 2. Tento produkt je elektronický monitorovací produkt, ktorý sa nepoužíva na lekárske ošetrenie. Údaje sú len orientačné.
 3. Nenoste toto zariadenie pri dlhšom kúpaní alebo plávaní.
 4. Na nabíjanie použite zodpovedajúci nabíjací kábel.

Najčastejšie otázky

 1. Prečo sa hodinky nedajú vyhľadať v aplikácii?
  A: a. Keď mobilný telefón počas vysielania Bluetooth nevyhľadá Bluetooth na hodinkách, Bluetooth na hodinkách sa prepne do režimu spánku. Vypnite Bluetooth na hodinkách a na mobilnom telefóne a približne o minútu znova vyhľadajte a pripojte Bluetooth.
  b. Na mobilnom telefóne musí byť zapnutá funkcia určovania polohy GPS. V časti „Nastavenie“ na mobilnom telefóne s operačným systémom Android nezabudnite aplikácii umožniť získať oprávnenie na určovanie polohy.
 2. Prečo hodinky nemôžu prijímať pripomienky?
  A:
  Ak chcete aplikáciu použiť prvýkrát, na stránke „Zariadenie“ kliknite na „Pripomienka aplikácie“ a automaticky sa zobrazí autorita upozornení na pripomenutie správy. Prosím vyber "Glory Fit“, aby ste umožnili čítanie. Opätovným kliknutím na pomocnú funkciu povolíte funkciu oznamovania správ Glory Fit a v aplikácii povolíte príslušnú funkciu upozorňovania tretej strany.
 3. Prečo sa po aktivácii funkcie pripomienky neprijímajú žiadne pripomienky?
  A: Ak bola aktivovaná funkcia upozorňovania na správy a príslušná notifikačná autorita, Bluetooth na mobilnom telefóne by mal byť neustále zapnutý a pripojený k hodinkám. Napríkladample, iba ak WeChat alebo QQ neboli prihlásené na iných klientoch, bude funkcia pripomenutia správy na hodinkách dostupná, keď sa na mobilnom telefóne objaví akákoľvek správa. Mobilný telefón s operačným systémom Android musí povoliť mesto aplikácie na pozadí a nastaviť biele zoznamy.

Dokumenty / zdroje

Inteligentné inteligentné hodinky Glory Fit P32A [pdf] Návod na použitie
P32A, inteligentné inteligentné hodinky

Pripojte sa ku konverzácii

7 Komentáre

 1. Pri použití 5V s výstupom 2.5A, keď sú hodinky na nabíjacej podložke, zobrazujú sa zelený pás, ale aj červený výkričník a zdá sa, že sa nenabíjajú. Akékoľvek nápady, čo to znamená

 2. Nové hodinky. Pripája sa k nabíjacej podložke a lepšej nabíjačke 5V s výstupom 2.5A. Zelený pás zostáva na 21 % a zobrazuje sa červený výkričník. Skúsil som to tiež nabíjať cez môj notebook znova rovnaký problém. Je nabíjací dok poškodený?

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.