Dokument

FLOOR-POLICE-15262-6-Corless-Electric-Spinning-logo

FLOOR POLICE 15262-6 Bezdrôtový elektrický odstreďovací plochý mop z mikrovlákna

FLOOR-POLICE-15262-6-Adrless-Electric-Spinning-product

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY VAROVANIA A POKYNY. ZRANENIE MÔŽE SPÔSOBIŤ NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY.

VAROVANIE

 • Motorový mop Floor Police™ nikdy neponárajte do vody ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu. Vodu a/alebo čistiaci roztok nanášajte iba na čistiace vankúšiky.
 • Pohyblivé časti môžu spôsobiť zranenie. Pred pripojením, odstránením alebo nanesením vody a/alebo čistiaceho roztoku na čistiace podložky motorový mop Floor Police™ vypnite.
 • Pred pripevnením rukoväte k základni mopu motorový mop Floor Police™ vypnite.
 • Pred použitím sa uistite, že je rukoväť úplne zmontovaná a bezpečne pripevnená k základni mopu.
 • Pred použitím odpojte nabíjačku.
 • Nabíjajte iba pomocou nabíjačky dodávanej s motorovým mopom Floor Police™.
 • Nenabíjajte bez dozoru. Rýchle nabíjanie alebo nadmerné nabíjanie môže poškodiť nabíjateľnú batériu alebo spôsobiť požiar alebo zranenie. Okamžite odpojte a nepoužívajte motorový mop Floor Police™, ak vidíte alebo cítite dym, alebo ak sa batéria roztiahne alebo sa prehreje.
 • Motorový mop Floor Police rM nikdy nenechávajte bez dozoru, keď je zapnutý.
 • Iba na vnútorné použitie.

Vlastnosti mopu

PODLAŽIE-POLÍCIA-15262-6-Akumulátorové-Elektrické-Spinning-1

Nabíjanie mopu

POZNÁMKA: Pred prvým použitím nabíjajte 90 minút.

PODLAŽIE-POLÍCIA-15262-6-Akumulátorové-Elektrické-Spinning-2

 1. Ak chcete mop nabiť, jednoducho zapojte AC adaptér do akejkoľvek štandardnej elektrickej zásuvky v USA. Otvorte záložku na nabíjacom porte umiestnenom na základni mopu Zapojte adaptér do nabíjacieho portu
 2. Červené svetlo na základni mopu indikuje, že mop je v režime nabíjania.
 3. Nechajte mop nabíjať 90 minút. Po úplnom nabití mopu červená kontrolka nabíjania zhasne.

Ako zostaviť mop

Pred montážou sa prosím uistite, že máte všetky diely uvedené na
predchádzajúca strana.
dôležité: Top Pole a Middle Pole majú rovnaké vnútorné čierne závity vo vnútri rukovätí. Spodný pól bude mať vo vnútri modrý závit.

 1. Pevne naskrutkujte hornú tyč s rukoväťou na strednú tyč tak, že budete držať strednú tyč. Uchopte horný pól nad rukoväťou, otočte horný pól v smere hodinových ručičiek a pripájajte ho, kým nebudete počuť KLIKNUTIE medzi 3-5 krát
 2. Pripojte spodný pól k strednému pólu tak, že podržíte rukoväť spodnej pólu a otočíte stredný pól v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie 3-5 krát.

PODLAŽIE-POLÍCIA-15262-6-Akumulátorové-Elektrické-Spinning-3

Teraz môžete naskrutkovať zmontované časti horného, ​​stredného a spodného pólu do základne mopu tak, že ju pridržíte a otočíte v smere hodinových ručičiek do základne mopu. Základňa mopu je teraz zaistená na mieste a pripravená na použitie.

PODLAŽIE-POLÍCIA-15262-6-Akumulátorové-Elektrické-Spinning-4

Ako ovládať mop

 1.  Svetlozelené podložky z mikrovlákna sú vopred aplikované na použitie. Ak chcete použiť ďalšie podložky, otočte základňu mopu. Umiestnite požadované opakovane použiteľné čistiace vankúšiky (čistiace vankúšiky na náročné čistenie, podložky z mikrovlákna na problematické čistiace práce a leštiace vankúšiky na lesk vašich podláh) b vycentrujte každý vankúšik na oblasti so suchým zipsom na spodnej časti základne mopu Stlačte a zaistite na mieste Môžete teraz postriekajte každý vankúšik vodou alebo vašim obľúbeným čistiacim roztokom
 2. Zapnite jednotku stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia umiestneného na základni mopu. Nevyvíjajte tlak, príliš veľký tlak spomalí motor. Teraz ste pripravení vyčistiť alebo vyleštiť podlahu.
 3. Keď skončíte, mop vypnite opätovným stlačením tlačidla ON/OFF.
 4. Ak chcete zdvihnúť rukoväť mopu, jednoducho ju zatlačte na základňu mopu, aby sa zaistila

PODLAŽIE-POLÍCIA-15262-6-Akumulátorové-Elektrické-Spinning-5

Pokyny na čistenie

 1. Na vyčistenie opakovane použiteľných podložiek mopu ich jednoducho vhoďte do práčky na jemný cyklus. Používajte teplú vodu a bežný čistiaci prostriedok. V prípade potreby môžete pridať aj bežné alebo farebné bielidlo. NEPOUŽÍVAJTE aviváže. Vložky môžete sušiť v sušičke na nízky cyklus alebo jednoducho sušiť na vzduchu.
 2. Skladujte mop na chladnom a suchom mieste, aby ste zaistili životnosť mopu.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Zodpovednosť obmedzená na kúpnu cenu tohto produktu. Spoločnosť TeleBrands Corporation nezodpovedá za žiadne náhodné alebo následné škody ani žiadnu implicitnú záruku na tento produkt. Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa vás nemusí týkať.

Dokumenty / zdroje

FLOOR POLICE 15262-6 Bezdrôtový elektrický odstreďovací plochý mop z mikrovlákna [pdf] Návod na použitie
15262-6 Bezdrôtový elektrický odstreďovací plochý mop z mikrovlákna, 15262-6, Bezdrôtový elektrický odstreďovací plochý mop z mikrovlákna

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.