Užívateľská príručka k GPS trackeru LKGPS LK209

Silný magnetický sledovač GPS Príručka Predslov LK209 Ďakujeme vám za zakúpenie sledovača. Táto príručka ukazuje, ako pracovať so zariadením hladko a správne. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod. Upozorňujeme, že technické údaje a informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v tejto príručke. Akákoľvek zmena bude integrovaná […]