Návod na obsluhu čističky vzduchu Hepa série Honeywell HPA020

Čistička vzduchu Hepa série HPA020 HEPA AIR PURIFIER Užívateľská príručka HPA020 SERIES Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky tohto produktu, zavolajte nám na bezplatné číslo 1-800-477-0457 alebo navštívte naše webstránke: www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM TEJTO ČISTIČKY VZDUCHU SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pri používaní elektrických spotrebičov dodržujte základné opatrenia…

Honeywell HWC775 Series Dual Comfort zvlhčovač studenej + teplej hmly – návod na obsluhu

DUAL COMFORT Návod na obsluhu zvlhčovača chladnej + teplej hmly Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky tohto produktu, zavolajte nám na bezplatné číslo 1-800-477-0457, pošlite nám e-mail na [chránené e-mailom], alebo navštívte náš webmiesto na: www.HoneywellPluggedIn.com DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM TOHTO ZVLHČOVAČA SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pri používaní elektrických spotrebičov dodržiavajte základné opatrenia…

Príručka majiteľa kompaktnej vežovej čističky vzduchu radu Honeywell HFD280 Air Genius

Kompaktná vežová čistička vzduchu/reduktor zápachu AIR GENIUS 4 Návod na obsluhu HFD280 SERIES Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky tohto produktu, kontaktujte nás: 1-800-477-0457 www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us PREČÍTAJTE SI DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A PRED POUŽITÍM TEJTO ČISTIČKY VZDUCHU SI USCHOVAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné opatrenia, aby ste znížili…

Používateľská príručka k mobilným počítačom Honeywell ScanPal Series EDA52-1

Séria ScanPal™ Mobilné počítače série ScanPal™ EDA52-1 EDA52-0 Príručka rýchleho spustenia EDA52-SK-QS Rev A Apr/06/2021 Po vybalení Uistite sa, že vaša prepravná krabica obsahuje tieto položky: Mobilné počítače ScanPal™ (Model EDA52 -1 alebo EDA52-0); Hlavná batéria (3.8V, lítium-iónová batéria); 10-wattový napájací adaptér; Vymeniteľné adaptérové ​​zástrčky; USB nabíjanie…

Postroje a telové pásy Honeywell MFP9720029 Používateľská príručka

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POstroje a telové pásy NÁVOD NA POUŽITIE Osobné ochranné prostriedky CELOTELOVÉ PÁSY A TELOVÉ PÁSY [Tento návod na obsluhu sa vzťahuje na všetky celotelové postroje Miller a Miller Titan, ako aj telesné pásy (okrem pásov Linemen's).] Ďakujeme za váš nákup zariadenia na ochranu proti pádu Honeywell Miller vyrobeného spoločnosťou Honeywell Industrial Safety. UPOZORNENIE Všetky…

Návod na použitie univerzálneho termostatu Honeywell T87F

Honeywell T87F Univerzálny termostat Inštrukcie Aplikácia Univerzálny termostat T87F poskytuje reguláciu teploty pre 24 až 30 Vac obytné systémy vykurovania, chladenia alebo vykurovania a chladenia. Pre vykurovacie systémy sa T87F montuje na dodanú nástennú dosku. Len pre chladenie alebo vykurovanie-chladenie si objednajte 137421A (198170A, ak je dizajnový model s textúrou) Ohrievací-chladiaci nástenný panel s diaľkovým ovládaním alebo Q539…

Návod na použitie ručného testovacieho prístroja Honeywell E465385

Príručka rýchleho spustenia ručného testovacieho prístroja Honeywell E465385 VAROVANIE Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny pre používateľa. Používateľské pokyny musia byť vždy dostupné používateľovi a nesmie ich odstraňovať iba používateľ tohto zariadenia. Informácie o správnom používaní nájdete v návode na používanie alebo u výrobcu. UPOZORNENIE Ak…

Návod na použitie 45-litrového odvlhčovača Honeywell DH45W

Honeywell DH45W 45 pintový odvlhčovač Ďakujeme, že ste si zakúpili odvlhčovač Honeywell. Účelom tejto používateľskej príručky je poskytnúť vám dôležité informácie potrebné na nastavenie, prevádzku, údržbu a odstraňovanie problémov tohto produktu. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE TIETO POKYNY. Používateľ elektrických výrobkov môže spôsobiť nebezpečenstvo…

Honeywell Insight Series HPA080 Hepa čistička vzduchu užívateľská príručka

ČISTIČKY VZDUCHU HEPA SÉRIE INSIGHT™ Návod na obsluhu SÉRIE HPA080 a HPA180 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky tohto produktu, zavolajte nám na bezplatné číslo 1-800-477-0457 alebo navštívte naše webna adrese: www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM TEJTO ČISTIČKY VZDUCHU SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia…

Honeywell HUL900 Series Reflection Ultrazvukový zvlhčovač studenej hmly Návod na obsluhu

REFLECTION™ ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ CHLADEJ hmly Príručka majiteľa SÉRIE HUL900 Ak máte otázky týkajúce sa prevádzky tohto produktu, kontaktujte nás: 800-477-0457 www.HoneywellPluggedIn.com/Contact-Us Dôležité bezpečnostné pokyny PREČÍTAJTE SI A USCHOVAJTE TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIE TOHTO ZVLHČOVAČA Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a…