Ako používať Apple Carkey s Apple Wallet na iPhone / Apple Watch

You can add your car key to the Wallet app, and use your iPhone or Apple Watch to lock, unlock, and start your car. To add and use a car key on your iPhone or Apple Watch, you need: A compatible car. To find out if your car is compatible, contact the manufacturer or your dealership. …

Používateľská príručka k slúchadlám Apple MV7N2 AirPods s nabíjacím puzdrom

Slúchadlá Apple MV7N2 AirPods s nabíjacím puzdrom Pripojenie k iným zariadeniam So slúchadlami AirPods v puzdre a otvorenom kryte stlačte tlačidlo, kým nezačne blikať kontrolka. Potom prejdite do nastavení Bluetooth a vyberte AirPods. Ovládanie slúchadiel AirPods Dvojitým klepnutím na slúchadlá AirPods spustíte prehrávanie alebo preskočenie dopredu. Povedzte „Ahoj Siri“ a robte veci, ako je prehrávanie piesne, uskutočnenie hovoru alebo získanie trasy. …

Používateľská príručka pre Apple AM03404787 AirPods 3GEN

Ak sa chcete pripojiť k iPhonu alebo iPadu s najnovším softvérom, postupujte podľa krokov 1–2. Pre všetky ostatné zariadenia si pozrite štvrtý panel na tejto strane. Zapnite Bluetooth®. Pripojte sa k sieti Wi-Fi a zapnite Bluetooth. Pripojte AirPods. Ak chcete nastaviť, otvorte puzdro a podržte ho v blízkosti zariadenia. Zariadenia Apple prihlásené do iCloud sa automaticky spárujú. …

Pokyny pre smartfón Apple iPhone 13 Pro

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Pred použitím iPhone si znovuview v používateľskej príručke pre iPhone na adrese support.apple.com/guide/iphone. Na stiahnutie sprievodcu (ak je k dispozícii) môžete použiť aj Apple Books. Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie. Bezpečnosť a manipulácia Pozrite si časť „Bezpečnosť, manipulácia a podpora“ v používateľskej príručke pre iPhone. Vystavenie rádiovej frekvencii Na iPhone prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Právne...

Používateľská príručka k smartfónu Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max Smartphone Pred použitím iPhone, review v používateľskej príručke pre iPhone na adrese support.apple.com/guide/iphone. Na stiahnutie sprievodcu (ak je k dispozícii) môžete použiť aj Apple Books. Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie. Bezpečnosť a manipulácia Pozrite si časť „Bezpečnosť, manipulácia a podpora“ v používateľskej príručke pre iPhone. Vystavenie rádiovej frekvencii Na iPhone prejdite do Nastavenia...

Apple AirTag Pokyny pre aplikáciu

© 2021 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a používajú sa na základe licencie. Navrhnuté spoločnosťou Apple v Kalifornii. Vytlačené v Číne. ZY602-05030-A Aktualizácia na najnovší iOS alebo iPadOS. Zapnite Bluetooth® a potom potiahnite jazýček. Aktualizujte nový operačný systém OiOS alebo iPadOS. …

Používateľská príručka k nabíjačke hodiniek Apple WPC05-1MJNB

Nabíjačka hodiniek Apple WPC05-1MJNB VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si pred pripojením, prevádzkou alebo používaním tohto produktu pozorne prečítajte tieto pokyny. Uschovajte si tento návod pre budúce použitie. ÚVOD Tento produkt je vysokovýkonná bezdrôtová nabíjačka. Tento produkt je vhodný pre Apple Watch, pripojte bezdrôtové…

Používateľská príručka k bezdrôtovej nabíjačke Apple Magsafe

Bezdrôtová nabíjačka Apple Magsafe VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si pred pripojením, prevádzkou alebo používaním tohto produktu pozorne prečítajte tieto pokyny. Uschovajte si tento návod pre budúce použitie. ÚVOD Tento produkt je vysokovýkonná bezdrôtová nabíjačka. Tento produkt je vhodný pre Apple iPhone, pripojte bezdrôtové pripojenie k…

Pokyny na recykláciu Apple Pro Display XDR

Pro Display XDR Recycler Guide © 2021 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. O tejto príručke Príručky Apple Recycler Guides poskytujú rady pre recyklátorov elektroniky, ako bezpečne rozoberať produkty, aby sa maximalizovala obnova zdrojov. Sprievodcovia poskytujú podrobné pokyny na demontáž a informácie o zložení materiálu, aby pomohli recyklátorom nasmerovať frakcie na vhodný materiál…

011121 Pokyny pre Applecare+ for Apple Display

AppleCare+ pre Apple Display AppleCare+ pre Mac Ako práva spotrebiteľov ovplyvňujú tento plán VÝHODY POSKYTOVANÉ TOHTO PLÁNU SÚ DOPLNK K VŠETKÝM PRÁVÁM A NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM POSKYTOVANÝM V ZÁKONOCH A PREDPISOCH NA OCHRANU SPOTREBITEĽA. TÝMTO PLÁNOM NEPOROVNÚ PRÁVA UDENÉ PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM NA SPOTREBITEĽSTVO, VRÁTANE PRÁVA NA ZÍSKANIE PROSTRIEDKOV NÁROKY NA ZÁKLADE ZÁKONNEJ ZÁRUKY…