BAUHN-LOGO

Bezdrôtový nabíjací stojan BAUHN ABTWPDQ-0223-C

BAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Wireless-Charging-Stand-PRODUCT

Máte všetko?BAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Bezdrôtový-nabíjací-stojan-FIG-1

 • A. Stojan na bezdrôtové nabíjanie
 • B. Kábel USB-C
 • C. Užívateľská príručka
 • D. Záručný list

Produkt skončilviewBAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Bezdrôtový-nabíjací-stojan-FIG-2

 • A. Nabíjacia podložka
 • B. LED indikátor stavu
 • C. USB-C port

Nabíjanie

Nabíjanie zariadeniaBAUHN-ABTWPDQ-0223-C-Bezdrôtový-nabíjací-stojan-FIG-3--2

 • Pripojte kábel USB-C k napájaciemu zdroju 12V 2A alebo 9V 1.67A (Quick Charge 2.0 alebo 3.0) (napájací zdroj nie je súčasťou dodávky).
 • Indikátor stavu LED sa rozsvieti namodro, nazeleno a potom zhasne.
 • Položte svoj smartfón lícom nahor na nabíjaciu podložku pomocou podpornej základne stojana na bezdrôtové nabíjanie, aby ste podporili svoj telefón. Svoj smartfón môžete umiestniť aj na šírku. Keď je telefón správne zarovnaný, indikátor stavu LED sa rozsvieti na modro.
 • Ak sa nenabíjajú žiadne zariadenia, stojan na bezdrôtové nabíjanie sa po 2 sekundách vypne a LED indikátor stavu zhasne.
 • Poznámka: LED indikátor stavu sa pri nabíjaní rozsvieti namodro a pri plnom nabití nazeleno.

Farba LED indikátora stavu

 • Modrá – Smartfón sa nabíja.
 • Blikajúca modrá + zelená – chyba. Inteligentný telefón nepodporuje bezdrôtové nabíjanie a/alebo iné predmety blokujú stojan na bezdrôtové nabíjanie.
 • Poznámka: Pri pripojení k USB napájaciemu zdroju, ktorý podporuje Quick Charge 2.0 alebo 3.0 (12V, 2A), alebo 25W USB-C PD nabíjačke, bezdrôtový nabíjací stojan automaticky dosiahne až 15W nabíjanie (smartfón musí podporovať 15W rýchle nabíjanie). Ak je napájanie USB 9V, 1.67A alebo 20W USB-C PD nabíjačka, nabíjanie bude obmedzené na 10W. Ak je napájanie 5V, 1.5A, nabíjanie bude 5W.

Riešenie problémov

Zariadenie sa nedá nabíjať • Skontrolujte, či váš smartfón podporuje bezdrôtové nabíjanie.

• Ak máte puzdro na smartfón, musíte ho pri nabíjaní odstrániť.

• Uistite sa, že smartfón smeruje nahor a uistite sa, že stred smartfónu je zarovnaný so stredom stojana na bezdrôtové nabíjanie.

• Skontrolujte a odstráňte všetky kovové alebo iné predmety medzi smartfónom a stojanom na bezdrôtové nabíjanie.

• Ak je váš smartfón v polohe na výšku, otočte ho na šírku a uistite sa, že stred vášho smartfónu je zarovnaný so stredom stojana na bezdrôtové nabíjanie.

Pomalé nabíjanie • Ak chcete dosiahnuť rýchle bezdrôtové nabíjanie 10 W/15 W, uistite sa, že je stojan na bezdrôtové nabíjanie pripojený k napájaciemu zdroju USB s podporou Quick Charge 2.0 alebo Quick Charge 3.0 (12 V DC, 2 A) alebo 25 W USB-C PD nabíjačky.
Nedá sa dosiahnuť 15W nabíjanie • Váš smartfón musí podporovať 15W bezdrôtové nabíjanie.

• Uistite sa, že stojan na bezdrôtové nabíjanie je pripojený k napájaciemu zdroju USB, ktorý podporuje rýchle nabíjanie Quick Charge 2.0 alebo Quick Charge 3.0 (12 V jednosmerný prúd, 2 A), alebo 25 W USB-C PD nabíjačku.

LED indikátor stavu nesvieti • Skontrolujte, či je kábel bezpečne pripojený k portu USB.

• Skontrolujte, či je zapnutý zdroj napájania.

technické údaje

Vstupný výkon a výstup* 5 V 2 A Max. 5W
9 V 1.67 A Max. 10W
12 V 2 A Max. 15 W**
USB-C PD 15 W***
Rozmery 70 (Š) x 113 (V) x 89 (H) mm
 

Váha

 

200g

 • Výstup je závislý od vstupného výkonu.
 • Podporované iba na niektorých zariadeniach kompatibilných s 15W bezdrôtovým nabíjaním.
 • Vyžaduje 25W USB-C PD napájanie pre 15W výstup.
Všeobecné bezpečnostné varovania
 • Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť ostatných dodržujte všetky pokyny a dbajte na všetky varovania.
 • Pri dodržaní týchto bezpečnostných opatrení môžu znížiť riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia.
  Tento výrobok vyhovuje austrálskej bezpečnostnej norme AS/NZS 62368.1, aby zaistil bezpečnosť produktu.
 • RCM je viditeľným znakom zhody produktu so všetkými platnými regulačnými opatreniami ACMA vrátane všetkých technických požiadaviek a požiadaviek na uchovávanie záznamov.
 • dôležité
 • Plastové obaly môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia pre dojčatá a malé deti, preto zaistite, aby boli všetky obalové materiály mimo ich dosahu.
 • Aby sa zabránilo environmentálnym faktorom (dampprach, potraviny, tekutiny atď.) poškodzujúce powerbanku, používajte ju iba v dobre vetranom, čistom a suchom prostredí, mimo dosahu nadmerného tepla alebo vlhkosti.
 • Výrobok chráňte pred priamym slnečným žiarením alebo zdrojmi tepla.
 • V prípade poškodenia výrobok sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Obráťte sa na popredajnú podporu so žiadosťou o radu ohľadom opravy alebo výmeny alebo zverte servis iba kvalifikovanému personálu.
 • Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
 • Na výrobok neklaďte žiadne predmety.
 • Neumiestňujte ani neskladujte spotrebič na mieste, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
 • Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o použití výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
 • Výrobok nevystavujte mikrovlnám.
 • Čistite iba suchou handričkou - nepoužívajte vodu ani chemikálie.
 • Uchovávajte výrobok mimo olejov, chemikálií alebo iných organických kvapalín.
 • Tento spotrebič používajte iba na určený účel, ako je popísané v tejto príručke.

Zodpovedná likvidácia obalu

 • Balenie vášho produktu bolo vybrané z ekologických materiálov a zvyčajne je možné ho recyklovať. Zaistite, aby boli tieto zlikvidované správne. Plastové obaly môžu byť pre kojencov a malé deti nebezpečenstvom udusenia. Uistite sa, že všetky obalové materiály sú mimo dosahu a bezpečne zlikvidované. Recyklujte tieto materiály namiesto toho, aby ste ich vyhodili.

Zodpovedná likvidácia výrobku

 • Na konci svojej životnosti nevyhadzujte tento výrobok spolu s domovým odpadom. Ekologický spôsob zneškodňovania zabezpečí recykláciu cenných surovín. Elektrické a elektronické predmety obsahujú materiály a látky, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo nesprávnej likvidácii môžu predstavovať riziko pre životné prostredie a zdravie ľudí.
 • Zavolajte nám
 • Čo? Chcete povedať, že táto používateľská príručka neobsahovala VŠETKY odpovede? Hovorte s nami! Radi vám pomôžeme vstať a spustiť sa čo najrýchlejšie.
 • Zavolajte našu popredajnú podporu na číslo 1300 002 534.
 • Prevádzková doba: pondelok až piatok, 8:30-6:9; Sobota, 6:XNUMX-XNUMX:XNUMX AEST
 • Užite si používanie vášho produktu!
 • Výborne, zvládli ste to.
 • Teraz sa pohodlne usaďte a relaxujte... na váš produkt sa automaticky vzťahuje 1-ročná záruka. Aké milé!

Dokumenty / zdroje

Bezdrôtový nabíjací stojan BAUHN ABTWPDQ-0223-C [pdf] Používateľská príručka
ABTWPDQ-0223-C Bezdrôtový nabíjací stojan, ABTWPDQ-0223-C, ABTWPDQ-0223-C Nabíjací stojan, Bezdrôtový nabíjací stojan, Nabíjací stojan, Bezdrôtové nabíjanie, Stojan

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *