Logo BASS-JAXX

Bezdrôtový reproduktor BASS JAXX SP-0303 s odrazom zvuku

BASS-JAXX-SP-0303-Sound-Rebound-Bezdrôtový-reproduktor-produkt

Ďakujeme, že ste si zakúpili bezdrôtový reproduktor Sound Rebound. Táto príručka poskytuje viac informácií o tomto bezdrôtovom reproduktore, pred použitím si prečítajte pokyny.

Produkt skončilview

BASS-JAXX-SP-0303-Sound-Rebound-Bezdrôtový-reproduktor-obr-1

Obsah balenia

 • 1 (jeden) bezdrôtový reproduktor s odrazom zvuku 3.5 palca x 3.5 palca x 6.3 palca (8.9 cm x 8.9 cm x 16 cm)
 • 1(0ne) nabíjací kábel 19.7 palca (50 cm)
 • 1(0ne) Návod na použitie

Zapnutie / vypnutie

zapnutie
Posuňte vypínač ON/OFF do polohy „ON“.

Power off
Posuňte vypínač ON/OFF do polohy „OFF“.

Spárujte bezdrôtový reproduktor s mobilným zariadením

 1. Udržujte vzdialenosť medzi bezdrôtovým reproduktorom a mobilným telefónom (alebo inými zariadeniami) do 32.8 stôp.
 2. Zapnite bezdrôtový reproduktor.
 3. Aktivujte funkciu Bluetooth na svojom telefóne v dosahu a zo zobrazeného zoznamu vyberte „BT REBOUND SPEAKER“.
 4. Po úspešnom spárovaní budete počuť pípnutie.
Znova pripojte bezdrôtový reproduktor k mobilnému zariadeniu

Po zapnutí sa bezdrôtový reproduktor automaticky spojí s posledným úspešne spárovaným zariadením.

Nabíjanie bezdrôtového reproduktora

 1. Použite nabíjací kábel Micro USB dodaný s týmto bezdrôtovým reproduktorom.
 2. Pripojte konektor Micro USB k nabíjaciemu portu Micro USB na reproduktore a potom pripojte zástrčku USB k portu USB na počítači alebo nástennému adaptéru a začnite nabíjanie.
 3. Počas nabíjania sa kontrolka rozsvieti na červeno a po úplnom nabití sa vypne.

POZNÁMKA: 

 • Musíte si zvoliť kvalifikovanú nabíjačku od bežného výrobcu.
 • Bezdrôtový reproduktor musíte nabiť, ak sa nepoužíval dlhšie ako 6 mesiacov.BASS-JAXX-SP-0303-Sound-Rebound-Bezdrôtový-reproduktor-obr-2

Technická špecifikácia

 • Priemer vodiča: 52 mm
 • Impedancia: 4 Ohm
 • Napájanie: Li-ion batéria 3.7V 300 mAh
 • Hrací čas: 1.5-2 hodiny
 • Doba nabíjania: 1.5 2-doba
 • Dosah Bluetooth: 32.8 stopy
 • Micro USB nabíjací kábel súčasťou balenia

FAQ

Ak sa bezdrôtový reproduktor nedá spárovať s vaším zariadením, skúste nasledovné:
Uistite sa, že váš reproduktor je v režime párovania alebo v režime opätovného pripojenia. Uistite sa, že je na vašom mobilnom zariadení aktivovaná funkcia vyhľadávania Bluetooth.

Ak sa bezdrôtový reproduktor nedá nabiť:
Ak používate elektrickú zásuvku, uistite sa, že je elektrická sieť bezpečne zapojená a funguje. Ak používate počítač, skontrolujte, či je pripojený a či je napájaný port USB.

Bezpečnostné pokyny pre lítiovú batériu a nabíjanie produktu

 • Vstupný objemtage k produktu je DC 5V 1A.
 • Na nabíjanie produktu bezpečným spôsobom a za spoľahlivých podmienok používajte iba certifikovanú vhodnú nabíjačku/adaptér na nabíjanie produktu.
 • Produkt nabíjajte iba pri okolitej teplote medzi 10 °C 50 °F a 40 °C/104 °F.
 • Nezohrievajte nad 70 °C/158 °F, napr. Nevystavujte slnečnému žiareniu ani nevhadzujte do ohňa.
 • Po použití výrobok vypnite.
 • Upozorňujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nesprávnu operáciu (naprtage vyššie ako 5 V), pretože to môže mať za následok vážne zranenie alebo stratu majetku a nemôžeme kontrolovať prevádzkový proces počas používania tohto produktu používateľom.
 • V extrémnych prípadoch môže zneužitie alebo nesprávne použitie lítiovej batérie viesť k výbuchu, tvorbe tepla, vzniku požiaru alebo dymu.

VYHLÁSENIE FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje použitie a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a nepoužívané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však zaručené, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

 • Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
 • Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je zapojený do prijímača.
 • Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

RF varovné vyhlásenie:
Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby vyhovovalo všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Prístroj je možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

Dokumenty / zdroje

Bezdrôtový reproduktor BASS JAXX SP-0303 s odrazom zvuku [pdf] Návod na použitie
SP-0303, SP0303, 2ADM5-SP-0303, 2ADM5SP0303, SP-0303, Bezdrôtový reproduktor Sound Rebound, Bezdrôtový reproduktor SP-0303

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *