Návod na použitie nástennej nabíjačky AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A

SAFETY AND CORRECT HANDLING

– Ensure that the output parameters of the adapter match the parameters of the powered device.
– Only use good quality and undamaged USB cables.
– Do not cross-connect the charging adapter outputs. Adapter damage may occur!
– Protect the adapter from high temperatures and mechanical damage.
– Use the adapter only in a dry environment
– Protect it from water, do not use with wet hands, there is a risk of electric shock!
– Do not cover the adapter and allow access to air for sufficient cooling.
-The adapter may become hot during use, it is normal.
– If the adapter is damaged, disconnect it IMMEDIATELY and do not use it again! – Do not disassemble, modify, or attempt to repair the adapter. – If you do not use the adapter, unplug it. -The adapter is for indoor use only and the mains voltage is 100 – 240V –.
– Do not leave the adapter unattended.

TECHNICAL SUPPORT: More information, FAQs, manuals and drivers can be found on the product page in the
PRODUCT SUPPORT tab at www.axagon.eu. Nothing helped? Write to our technical support: [chránené e-mailom]
Po skončení životnosti výrobok nevyhadzujte do domového odpadu; odneste ho na zberné miesto na recykláciu elektrického zariadenia. Informácie o programoch zberu a recyklácie vo vašej krajine získate od miestnych úradov alebo u predajcu, ktorý vám výrobok predal.
EU declaration of conformity: The device complies with the harmonisation legislation of the European Union 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) and 2011/65/EU (RoHS). The complete EU declaration of conformity is available from the manufacturer.
Pred použitím výrobku je užívateľ povinný prečítať si návod na použitie. Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré môžu nastať v dôsledku nesprávneho používania produktu alebo nedodržiavania pokynov uvedených v tomto dokumente. Iné použitie výrobku ako je uvedené je potrebné konzultovať s výrobcom.
Výrobok nepoužívajte vo vlhkom alebo výbušnom prostredí a v blízkosti horľavých látok.
Degree of Protection 20.
The appliance is protected against contact with a finger; the appliance is not protected against water ingress.
Appliance of protection class II according to IEC 60536 — appliance with double insulation. The appliance is intended for indoor use in standard conditions only.

 

Prečítajte si viac informácií o tejto príručke a stiahnite si PDF:

Dokumenty / zdroje

AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A Wall Charger [pdf] Návod na použitie
ACU-QS24, QC3.0 5V-1.2A Wall Charger, ACU-QS24 QC3.0 5V-1.2A Wall Charger

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.