Používateľská príručka základných dosiek ASUS Prime B650M-A WIFI II
Základné dosky ASUS Prime B650M-A WIFI II

Stručná príručka spustenia

Rozloženie základnej dosky
Rozloženie základnej dosky

Upozornenie pre Austráliu

Od 1. januára 2012 sa na všetky produkty ASUS vzťahujú aktualizované záruky v súlade s austrálskym zákonom o ochrane spotrebiteľa. Podrobné informácie o záruke na posledný produkt nájdete na stránke https://www.asus.com/support/. Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a náhradu za akúkoľvek inú rozumne predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu.

Ak potrebujete pomoc, zavolajte na zákaznícky servis ASUS 1300 2787 88 alebo nás navštívte na https://www.asus.com/support/.

Indický RoHS
Tento produkt je v súlade s „India E-Waste (Management) Rules, 2016“ a zakazuje používanie olova, ortuti, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (BB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) v koncentráciách presahujúcich 0.1 % hmotnosti v homogénnych materiáloch. a 0.01 % hmotnosti v homogénnych materiáloch pre kadmium, okrem výnimiek uvedených v prílohe II pravidla.

Oznámenie o ochrannej známke HDMI
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Krok 1

Nainštalujte CP
Nainštalujte CPU
Krok 2

Nainštalujte ventilátor CPU
Nainštalujte ventilátor CPU

POZNÁMKA: Odskrutkujte iba skrutky a upevňovací modul. Neodstraňujte tanier na dne.

Krok 3

Nainštalujte pamäťové moduly

Nainštalujte pamäťové moduly

Krok 4
Nainštalujte úložné zariadenia
Nainštalujte úložné zariadenia

Krok 5

Inštalácia rozširujúcich kariet
Nainštalujte rozširujúcu kartu

Krok 6
Nainštalujte konektor systémového panela
Nainštalujte rozširujúcu kartu

Krok 7

Nainštalujte napájacie konektory ATX
Nainštalujte napájacie konektory ATX

Krok 8

Pripojte vstupné/výstupné zariadenia
Pripojte vstup

Krok 9

Zapnite systém a nainštalujte operačný systém a ovládače

Q21432
Prvá edícia
novembra 2022
Autorské práva © ASUSTeK Computer Inc.
Všetky práva vyhradené

DE MANAUS

IMPRESSO NA ČÍNU
IMPRESSO NA ČÍNU

LOGO ASUS

Dokumenty / zdroje

Základné dosky ASUS Prime B650M-A WIFI II [pdf] Používateľská príručka
Základné dosky Prime B650M-A WIFI II, Základné dosky WIFI II, Základné dosky Prime B650M-A, Prime B650M-A WIFI II, Základné dosky

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *